Účinné a šetrné větrání panelových a bytových domů

Vývoj nelze zastavit v žádném odvětví lidské činnosti. V našem případě ani u klasických ventilačních turbin, z nichž se při bezvětří stává pasivní prvek, který nesplňuje deklarované výkony požadované k odvětrání. Jinými slovy – klasické ventilační turbiny jsou při bezvětří velmi málo účinné. Lze je nahradit novou ventilační turbinou s hybridním pohonem HV-profi, která je stále funkční i při úplném bezvětří.

Ptáte se, proč doporučujeme ventilační turbinu s hybridním pohonem HV-profi? Protože unikátnost hybridního systému spočívá v tom, že nikdy nemá „nulový” výkon, nikdy se nezastaví. Stále odsává požadované minimální množství vzduchu.

HV-profi odvětrává i když nefouká vítr

V tom je zásadní rozdíl oproti klasickým ventilačním turbinám, z nichž se v bezvětří stává jen pasivní větrací prvek. Zvláště v letním období, kdy je absolutní bezvětří a my v tomto čase potřebujeme odvětrat koupelnu a WC.

Při osazení klasické ventilační turbiny na šachtu je v projektech doporučeno pro zajištění funkce odvětrání v době bezvětří instalovat v každém bytě axiální elektrické ventilátorky do koupelny a na WC. A to je finančně náročnější a prodraží instalaci klasické ventilační turbiny poháněné pouze větrem.

Poznámka: Hybridní pohon je označení pro kombinaci minimálně dvou zdrojů energie k pohonu jednoho prostředku. V našem případě je to kombinace elektrické energie a povětří, které jsou použity k roztočení ventilační turbiny a vytvoření sacího efektu v prostoru pod ní. KDYŽ JEDEN POHON SELŽE, NAHRADÍ JEJ POHON DRUHÝ. V našem případě, když nefouká vítr, je řídicí jednotkou spuštěn elektrický motorek a naopak, když fouká vítr, elektrický motorek je odpojen. Neznamená to, že je jeden zdroj (elektrický motorek) natrvalo zapnutý a druhý zdroj (vítr) buď fouká nebo nefouká.

Varianta s instalací ventilační turbiny s hybridním pohonem HV-profi je několikanásobně finančně výhodnější, než instalovat do každého bytu na WC a koupelny axiální elektrické ventilátorky. Např. u domu 8 NP – 3 šachty – 24 bytů je úspora cca 120 000 Kč. U domu 8 NP – 4 šachty – 32 bytů je úspora cca 160 000 Kč. Dům 11 NP – 5 šachet – 55 bytů je úspora cca 250 000 Kč.

Funkční princip

HV-profi je zdokonalená klasická ventilační turbina VIV, která má již jedenáctiletou tradici. Ventilační turbinu HV-profi již montujeme úspěšně dva roky a plně se osvědčily. HV-profi je ventilační turbina, která má chod řízený elektronickou jednotkou a pracuje na principu proudění vzduchu tak, jako klasická ventilační turbina, ale v případě bezvětří nebo malého povětří je poháněna malým elektrickým motorkem s velmi nízkou spotřebou elektrické energie – 6W. Děje se tak díky snímači, který měří otáčky hlavice a speciální jednosměrné spojce, která dokáže dle potřeby zapojit nebo úplně odpojit elektrický motorek. Takto je zajištěna TRVALÁ funkčnost ventilační turbiny HV-profi.

České ventilační turbiny s hybridním pohonem HV-profi (hybridní ventilátory HV-profi) používají značková ložiska SKF nejvyšší kvality. Jedná s o bezúdržbová kuličková ložiska s pevnou ocelovou klecí s trvalou mazací náplní, oboustranně zapouzdřená, která zajišťují velmi tichý a plynulý chod.

V jednotlivých bytech lze k regulaci odsávání použít stavitelné vstupní mřížky v koupelně a WC. Samozřejmě je možné osadit do kuchyní elektrické digestoře bez obav, že se bude pach přefukovat z jednoho bytu do druhého, tak jak se stává při bezvětří u klasických ventilačních turbin. Stále fungující ventilační turbina HV-profi udrží tah v hlavní šachtě i při úplném bezvětří.

Zkoušky a certifikace

Společnost RAUL větrací systémy již jedenáct let dodává na český trh kvalitní značkové ventilační turbiny VIV. Je zbytečné psát o pečlivosti věnované kvalitě (nulová reklamace) o komponentech, které jsou použity k výrobě a pocházejí od velmi kvalitních výrobců (ložiska od světové špičky SKF). Rovněž používané materiály jsou nejvyšší kvality (hliník a slitiny duralu). Za dobu své existence provedla firma přes 10 000 odborných montáží, prodala přes 11 000 klasických ventilačních turbin a dodala stovky projektů po celém území ČR.

Hybridní ventilátor HV-profi je zkoušen dle metodiky „Stanovení vzduchotechnických a provozně bezpečnostních parametrů ventilačních turbin poháněných silou větru” u VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice a certifikován u Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p. dle povinných předpisů a norem platných v ČR a EU.

Proč doporučujeme větrací šachty HV-profi?

Osazení větracích šachet HV-profi je finančně výhodnější, než instalace axiálních ventilátorků do koupelny a na WC do každého jednotlivého bytu při instalaci klasické ventilační turbiny.

Jak již bylo uvedeno výše, HV-profi u domu s 8 NP – 3 šachty - 24 bytů uspoří cca 120 000Kč, u domu s 11 NP – 5 šachet – 55 bytů je úspora cca 250 000 Kč. Dále osazení větracích šachet HV-profi zajistí:

 • ÚČINNÉ A EKONOMICKÉ ODVĚTRÁNÍ VĚTRACÍCH ŠACHET DOMŮ jako náhradu za centrální elektrické ventilátory nebo tam, kde klasická ventilační turbina nefunguje z důvodu bezvětří,
 • MINIMÁLNÍ ODSÁVÁNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU PŘI BEZVĚTŘÍ 650m3/hod.,
 • PRŮMĚRNÝ VÝKON 980m3/hod.,
 • VÝKON PŘI RYCHLOSTI VĚTRU 22,5m/s – 1 850m3/hod.,
 • MINIMÁLNÍ SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE: příkon 6W/hod, napájení 230/50V/Hz, krytí IP 54, výrobce Oriental motor – Japonsko,
 • PŘEDPOKLAD ROČNÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE cca 15kWh,
 • PRŮMĚRNÝ TLAK 30 Pa – sací výkon zajistí tah v potrubí větrací šachty,
 • MAXIMÁLNÍ TLAK 52 Pa – sací výkon zajistí tah v potrubí větrací šachty,
 • NENÍ TRVALE PŘIPOJEN K ELEKTRICKÉMU MOTORKU, snímací jednotka řídí rychlé a plynulé přechody z elektrického pohonu na pohon povětřím,
 • TICHÝ KULTIVOVANÝ CHOD, ŽIVOTNOST LOŽISEK 40 LET, bezúdžbová kuličková ložiska s trvalou mazací náplní (světový výrobce fa SKF),
 • SNADNÁ MONTÁŽ S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ NA PŮVODNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY,
 • ZABRÁNÍ ZPĚTNÉMU TAHU V ŠACHTĚ PŘI BEZVĚTŘÍ, při otevření oken v jednotlivých bytech zamezí obrácení tahu ve větrací šachtě,
 • BEZPROBLÉMOVÉ OSAZENÍ ELEKTRICKÝCH DIGESTOŘÍ V BYTECH, při spuštění individuálních digestoři zamezí prolínání pachů mezi byty nad sebou,
 • LZE JEDNODUŠE NAMONTOVAT JAKO NÁHRADU ZA KLASICKÉ VENTILAČNÍ TURBINY, v době bezvětří jen pasivní větrací prvek – VIV14, BIB14.

Návrhy osazení ventilačních turbin s hybridním pohonem HV-profi

Jako příklady uvádíme tři panelové domy s různým počtem nadzemních podlaží (viz tab 1 – tab 3).

Typ min. výkon při nulovém povětří výkon při větru 22,5 m/s průměrný výkon reálný předpoklad navržený počet kusů reálný předpoklad
HV-profi 14/355 650 m3/hod. 1 850 m3/hod. 980 m3/hod. 1 kus

Tab. 1: Panelový dům: 4 NP – požadavek min. 600m3/hod. Byt: koupelna+WC+kuchyň – 150m3/hod.

U 4 NP domu je přirozený tah v potrubí větrací šachty minimální. Účinnost klasické ventilační turbiny je zde závislá pouze na povětří. V případě bezvětří je klasická ventilační turbina velmi málo účinná. OMEZUJEME osazení klasickou ventilační turbinou.

Typ min. výkon při nulovém povětří výkon při větru 22,5m/s průměrný výkon reálný předpoklad navržený počet kusů reálný předpoklad
HV-profi 14/355 650 m3/hod. 1 850 m3/hod. 980 m3/hod. 1 kus

Tab. 2: Panelový dům: 8 NP – požadavek min. 1 200 m3/hod. Byt: koupelna+WC+kuchyň – 150m3/hod.

U 8 NP domu přirozený tah v potrubí větrací šachty napomáhá rotaci klasické ventilační turbiny. Ale v případě bezvětří – v létě, v období velmi teplého vzduchu a v zimě, kdy dochází k časté inverzi vzduchu – klasická ventilační turbina ztrácí účinnost. Pro zlepšení výkonu je NUTNÉ osadit minimálně dvě klasické ventilační turbiny. Ale v případě bezvětří – v létě, v období velmi teplého vzduchu a v zimě, kdy dochází k časté inverzi vzduchu – i dvě klasické ventilační turbiny ztrácí účinnost – pasivní prvek.

Typ min. výkon při nulovém povětří výkon při větru 22,5m/s průměrný výkon reálný předpoklad navržený počet kusů reálný předpoklad
HV-profi 14/355 1 300 m3/h 3 700 m3/h 1 960 m3/h 2 kusy

Tab. 3: Panelový dům: 11 NP – požadavek min.1 650m3/hod. Byt: koupelna+WC+kuchyň – 150m3/hod.

U 11 NP domu je přirozený tah v potrubí větrací šachty, který současně s větrem zvyšuje výkon ventilační turbiny. Zde je ZÁSADNĚ nutné osadit minimálně dvě ventilační turbiny a to z důvodu velké rychlosti proudění vzduchu v potrubí ventilační šachty v případě silného větru. Při osazení jednou klasickou ventilační turbinou, může tato působit jako překážka přirozeného proudění v šachtě (NEDOSTATEČNÁ KAPACITA). Ale v případě bezvětří – v létě, v období velmi teplého vzduchu a v zimě, kdy dochází k časté inverzi vzduchu i dvě klasické ventilační turbiny ztrácí účinnost – pasivní prvek.

Autor: Ladislav Raul
Foto: Archiv firmy