Věncovky HELUZ RAPID jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu, na něhož je velmi kvalitním lepidlem nalepen cihelný obklad. Součástí systému je HELUZ pěna, na kterou se věncovky zdí a také tři druhy kotev.

Inovace od HELUZu posune rychlost a jednoduchost stavby o kus dál

Nejčerstvější produktová novinka cihelného systému HELUZ přivítá do rodiny smysluplného celku inovativní věncovku nesoucí příhodný název RAPID. Oproti běžným věncovkám se vyznačuje nadstandardní tepelnou izolací a výrazným zrychlením a zjednodušením stavby.

Věncovka HELUZ RAPID byla vyvinuta z důvodu optimalizace konstrukčního detailu železobetonového věnce jednopodlažních rodinných domů. Jedná se o novinku firmy HELUZ představenou na začátku roku 2024. Výrobek doplňuje systémové řešení HELUZ a je určen pro zdivo z broušených cihel. Díky této věncovce je detail věnce u tzv. bungalovů ideálně využit ze statického i tepelnětechnického pohledu. Další nezanedbatelnou výhodou je cihelný podklad pro omítky.

Věncovky HELUZ RAPID jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu, na něhož je velmi kvalitním lepidlem nalepen cihelný obklad. Ložná plocha věncovky je rovná. V horní části polystyren přesahuje tak, aby po vylití věnce byla další konstrukce uložena na beton, nezatěžovala obklad a nedošlo k jeho odštípnutí. Věncovky se ukládají na vyrovnané zdivo z broušených cihel. Cihelná strana směřuje vždy k líci zdiva a je potřeba též správně orientovat spodní stranu věncovky dle vyznačeného nápisu na lícové straně. Součástí systému věncovek HELUZ RAPID je HELUZ pěna, na kterou se věncovky zdí a také tři druhy kotev, které slouží ke stabilizaci věncovek během montáže. Toto příslušenství je v odpovídajícím počtu dodáváno společně s věncovkami.

Věncovka HELUZ RAPID je široká pouhých 55 mm. Přesto, v porovnání s klasickou cihelnou 88mm věncovkou, nabízí větší tepelný odpor.

Výhody

  • Skvělé tepelně izolační vlastnosti,
  • rychlost montáže,
  • systémové řešení HELUZ,
  • ruční montáž,
  • keramický podklad pod omítku – kompatibilní s cihelným zdivem,
  • nízká hmotnost,
  • zkracování dle potřeby běžnými nástroji,
  • cenová dostupnost.

Testování

Při vývoji systému věncovek HELUZ RAPID probíhala též řada experimentů a zkoušek. Ve zkušební laboratoři se testovaly pevnostní i tepelné vlastnosti různých izolantů, různá lepidla na lepení cihelného obkladu a dále například přídržnost omítky na čistém keramickém obkladu a na obkladu natřeném různými druhy nátěrů. Tyto jednotlivé zkoušky vedly k věncovce s co nejlepšími vlastnostmi. Dále byly při vývoji prováděny zkušební montáže, při nichž byl optimalizován samotný tvar věncovek a jednotlivých kotev a byl vytvořen montážní postup.

Použití a montáž

Staticky je použití věncovek HELUZ RAPID u bungalovů velice výhodné, protože nahrazují klasické cihelné věncovky, které mají většinou šířku 80 mm. Věncovky mají v daném detailu pouze funkci bednicí a vzhledem k tomu, že střešní konstrukce, například vazníky, bývají uložené pouze na železobetonovém věnci, žádnou další funkci nezastávají. Je tak výhodnější použít věncovku RAPID, která má díky polystyrenu nesrovnatelně lepší tepelněizolační vlastnosti, a proto u ní stačí přidat méně doplňkové tepelné izolace a tím pádem zůstane více prostoru na železobetonový věnec. To je u staveb bez těžkého stropu více než vhodné.

Věncovky HELUZ RAPID se mohou zkracovat řezáním.

Stejně tak je u staveb důležité i zatažení ztužujícího věnce do vnitřních nosných zdí, kde opět můžeme využít věncovky HELUZ RAPID. Například na vnitřní stěně tloušťky 30 cm vznikne železobetonový věnec šířky 19 cm. Věncovky HELUZ RAPID je možné použít i u bungalovů s těžkým stropem, například typu HELUZ MIAKO. V tomto případě budou věncovky pouze na vnější straně obvodové zdi, kde vytvoří bednění pro betonáž stropu a následně vytvoří vhodný podklad pro vnější omítku. Věncovky HELUZ RAPID se mohou zkracovat řezáním.

Proč využít věncovku HELUZ RAPID?

V detailech železobetonových věnců je vždy potřeba vyhovět celé řadě požadavků – statických, tepelněizolačních, akustických, prováděcích apod. Věncovka HELUZ RAPID má výborné tepelnětechnické vlastnosti a jejím použitím získáme v detailu dostatek prostoru na splnění ostatních požadavků. Je to ideální řešení pro jednopodlažní rodinné domy.

Autor: Mgr. Eliška Smolová
Foto: Heluz