Vegetační panely Isover pro zelené střechy

Mít zelenou střechu? Rozhodně ano! Ptáte se proč? Hlavním důvodem je účinné předcházení letnímu přehřívání domů a dále ekologický či psychologický přínos, který zeleň kdekoli, ať na střeše nebo v zahradě, přináší. Společnost Isover nabízí speciální kultivační panely z minerálních vláken, které splnění snu o vlastní zelené střeše velmi usnadní.

Vegetační střechy vrací zeleň do měst a kompenzují zábor půdy velkoplošnou výstavbou. Mají pozitivní psychologické účinky, snižují napětí a stres a poskytují prostor pro relaxaci, pokud jsou architektonicky funkčně zapojeny do provozu budovy. Ačkoli jsou známy pádné argumenty, proč střešní zahrady zakládat, jsou u nás zatím stále ještě tak trochu v pozadí investorů. Ovšem setkáváme se s nimi čím dál častěji, zejména pak na velkých administrativních komplexech. Střešní zahradu si ale může vytvořit s nadsázkou úplně každý, právě díky speciálním kultivačním panelům Isover.

Výhody minerálních desek oproti zemině:

  • výrazně menší přitížení střechy,
  • lepší drenážní kapacita a výrazně větší vodní propustnost,
  • obrovská pórovitost – více vzduchu pro kořeny,
  • schopnost udržet více vody po delší čas,
  • neutrální pH,
  • výrazné snížení tepelných ztrát.

Ještě pořád váháte?

Zelené vegetační střechy jsou přínosem pro ekologii, neboť zeleň na střechách pomáhá výrazně redukovat znečištění vzduchu městského prostředí. Rostliny geniálně spotřebovávají to, co my nepotřebujeme (CO2) a přitom nám dávají zpět to, co naopak potřebujeme velmi – kyslík. Tvorba kyslíku je závislá i na druhu vegetace, kterou na střechu použijeme. K tomu doplňme, že v noci rostliny naopak CO2 vydechují. Při těchto procesech je rozhodující listová plocha vegetace. Čím hustší je vegetace, tím větší je jak denní spotřeba CO2, tak jeho noční produkce.

Zeleň kromě denního okysličování zvyšuje i vlhkost vzduchu, což také příznivě ovlivňuje jeho kvalitu.

Hustota olistění také určuje schopnost zachytávat prach a škodliviny z ovzduší. Střešní vegetace zpomaluje pohyb vzduchu a prach spolu s polutanty ulpívá na jejím povrchu, odkud se při dešti dostává zpět do vegetační vrstvy.

Vegetační souvrství přispívá dále k tepelné stabilitě uvnitř budovy. V zimě snižuje tepelné ztráty a v létě pak chrání interiér domu před přehříváním od sluncem rozpálených střešních a fasádních povrchů domu až k 80°C. Krom toho chrání nosné konstrukce a hydroizolace proti UV záření. Krom toho zmenšuje ozelenění spolu s vegetační vrstvou odtok srážkové vody do kanalizační sítě. V případě použití vegetačních panelů lze také uspořit na dimenzování nosné konstrukce (střecha je lehčí). Dále lze také ušetřit oproti klasickým zeminovým systémům na některých filtračních, drenážních, hydroakumulačních a separačních vrstvách, protože panely tyto funkce sdružují.

Zelené střechy přispívají k tepelné stabilitě budov

Výběr vhodného řešení

Než se pustíte do výběru vegetačního střešního systému a konkrétních rostlin, musíte si ujasnit, co je u vaší střechy možné a co nikoli. Nejdůležitějšími faktory jsou pak sklon střechy, únosnost konstrukce a následná údržba. Co se týče únosnosti střešní konstrukce, je přirozenější navrhovat vegetační střechu do novostavby, kde předem počítáme se zvýšeným zatížením, které do konstrukce přináší těžká vegetační vrstva. V případě rekonstrukcí nám statika mnohdy nedovolí ozelenit střechu vůbec. Toto je nutné předem důkladně propočítat. S použitím připravených vegetačních panelů si ale můžeme dovolit ozelenit střechu i tam, kde by to bylo se zeminou nemožné.

Skladba vegetačních střech

Extenzivní zelená střecha je střecha pohledová, nenáročná na zhotovení i údržbu. Intenzivní zelenou střechu zpravidla řešíme jako střešní zahradu, která je funkčně využívána, musíme se o ni „intenzivně” starat a uměle ji zavlažovat. Řešíme jako místo pro relaxaci a pohyb osob.

Schéma zelené střechy s vegetačním panelem
Vegatační střechy poskytují prostor pro relaxaci

Více informací o kultivačních panelech najdete na www.isover.cz.

Autor: Ing. Petr Vacek
Foto: Archiv firmy