VEKRA rozšiřuje svoji nabídku o špaletová okna

Špaletová okna, která jsou neodmyslitelně spjata se staršími domy, zdobí jejich fasády již více než sto let. Není divu, že v památkových zónách a historických objektech bývá památkovým úřadem vyžadováno osazení špaletovými okny. V případě nutné výměny oken existuje jediné řešení – výměna za nová špaletová okna.

Rostoucí poptávka po špaletových oknech podpořila rozhodnutí o doplnění sortimentu. Na základě získaných zkušeností společnost VEKRA rozšiřuje svou nabídku o špaletová okna.

Dřevěná špaletová okna moderní konstrukce splňují vysoké nároky památkářů i technické požadavky předpisů a norem platných v České republice.

Řez dřevěným oknem IV68, jehož konstrukce tvoří základ moderního špaletového okna

Moderní špaletové okno

Špaletová okna VEKRA čerpají z filozofie dřevěných oken IV68, jejichž konstrukce posloužila jako základ pro moderní špaletové okno. Mírně upravená konstrukce byla doplněna druhým dřevěným oknem a systémem deštění. Špaletová okna jsou vyráběna v provedení, kdy se venkovní i vnitřní křídla otvírají dovnitř.

Vnější část špaletového okna je konstruována z profilu IV68, jehož rámový profil je osazen rámovou hliníkovou okapnicí s dřevěným překrytím, které podtrhuje historický vzhled okna, křídlo je opatřeno okapnicí chránící exponovanou spodní část křídla. Vnější křídlo je zaskleno izolačním dvojsklem s plastovým distančním rámečkem.

Vnitřní část špaletového okna tvoří okno z profilu se stavební hloubkou 38 mm s jednoduchým zasklením. Okno je standardně vybaveno celoobvodovým těsněním – na vnější části špaletového okna je použito dvojité těsnění (středové a dorazové) a vnitřní okno je osazeno jedním těsněním. Špaletová okna výrazně snižují pronikání hluku z vnějšího prostředí a poskytují zlepšené tepelně izolační vlastnosti. Součinitel tepelného prostupu celým oknem je 0,99 W/m2K.

Materiál a povrchová úprava

Pro výrobu špaletových oken společnost VEKRA používá tyto dřeviny: smrk, borovici, modřín, meranti a dub. K dispozici je široká škála lazurovacích laků a téměř neomezený výběr krycích RAL barev. Povrchová úprava je prováděna třístupňovou technologií. Díky chemické impregnaci, která je prováděna po jednotlivých dílech okna, jsou ochráněny i nepohledové konstrukční části prvků (čepy – rohová spojení). Vícevrstvá povrchová úprava zajišťuje nejlepší ochranu dřevěných ploch vystavených povětrnostním vlivům.

Nové špaletové okno EV68 – IV38

Společnosti VEKRA patří od svého založení v roce 1991 mezi vedoucí firmy v produkci oken a dveří. V květnu loňského roku otevřela další výrobní závod na produkci dřevěných oken ve Staré Pace. V současnosti vyrábí výplně otvorů z PVC rámů, dřeva a hliníku.Autor: Ing. Milena Symůnková
Foto: Archiv firmy