Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

VOŠ a SPŠ ve Volyni si připomněla 155. výročí svého založení

Absolventi a bývalí i současní studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni i čestní hosté oslavili v listopadu už 155. výročí jejího založení.

Založena byla v roce 1864 jako Jednotřídní průmyslová škola, na kterou v roce 1924 navázala Zemská průmyslová škola, poté Střední průmyslová škola (1951) a nakonec Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola (1996).

Věhlas a kvalita

Slavnostní projev u příležitosti jubilea přednesl současný ředitel školy RNDr. Jiří Homolka, který je ve funkci bezmála třicet let. Zdůraznil, že hranice jsou pouze čára na mapě a jeho tvrzení potvrzuje spolupráce a pomoc desítek domácích a zahraničních firem i partnerských škol. V podobném duchu hovořili ve svých zdravicích i významní hosté, kteří vyzdvihli nebývalou kvalitu a věhlas školy přesahující zmíněné hranice. Účastníci setkání využili k prohlídce všechny otevřené prostory školy – CNC centrum, dílny, vestibul, chodby a další místnosti, kde byly vedle jiného instalovány řezbářské práce Jana Novotného, fotografie Vladislava Hoška, grafické práce, historické učební pomůcky, fotografie, tabla, výrobky žáků a studentů, obrazy Pavla Pavelky a další.

Rozvoj a mezinárodní spolupráce

Dovolujeme si zveřejnit některé změny a události, které se staly v pětiletém období od 150. výročí školy a které uvedl v almanachu VOŠ a SPŠ Volyně ředitel Homolka – v roce 2014 se neoddělitelnou součástí školy stala hala pro automatizované zpracování dřeva. Letos došlo ke zlepšení vybavení školních laboratoří, školních dílen a byl úspěšně realizován projekt zahraniční spolupráce v rámci programu Cíl 3: Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Díky tomu vzniklo v bývalé školní kotelně kongresové centrum pro 130 posluchačů vybavené nejmodernější audiovizuální technikou včetně zařízení pro tlumočení do několika světových jazyků. Vedlejším cílem projektu je využití zkušeností bavorské vysoké školy Technische Hochschule Deggendorf k dalšímu rozvoji školních vzdělávacích programů na úrovni středního a vyššího odborného vzdělávání, zejména v nově akreditovaném vzdělávacím programu Nízkoenergetické a pasivní objekty. Znamenalo to uzavření třístranné dohody o vzájemné spolupráci mezi naší školou, Technickou univerzitou ve Zvolenu a švédsko-finskou společností Stora Enso. V lednu 2016 byla uzavřena smlouva o spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT. Přináší řadu výhod při pořádání mezinárodních konferencí a zkušenosti při řešení úloh aplikovaného výzkumu v oblasti dřevěných konstrukcí a dřevostaveb.

Terciární vzdělávání i konference

Vyšší odborná škola Volyně je díky spojení s Technickou univerzitou ve Zvolenu pevně zakotvena v terciárním sektoru vzdělávání. Nejlepší studenti VOŠ mají možnost získat první stupeň vysokoškolského vzdělávání ve dvou bakalářských programech: tvorba a konstrukce nábytku a dřevěné stavby. Stalo se tradicí, že vyšší odborné vzdělávání předpokládá i nové aktivity v oblasti mezinárodních vztahů. Do této kategorie patří každoroční pořádání konference zabývající se problematikou dřevostaveb. Ve dnech 8. a 9. dubna 2020 se uskuteční již čtyřiadvacátý ročník odborné konference s názvem Dřevostavby. O jak významnou mezinárodní akci jde, ilustruje přítomnost 700 odborníků z výrobní a projekční sféry i zástupci akademické obce z Finska, Itálie, Kanady, Německa, Rakouska, Slovenska, Norska a České republiky na letošním 23. ročníku. Přibyli i noví partneři ze Slovinska a Kazachstánu. Do této kapitoly patří i sedm ročníků neméně úspěšné odborné konference Interiéry. Letos ji mimořádně pořádá Mendelova univerzita v Brně.

Moderní obory

Z citovaného almanachu si ještě připomeňme studijní obory: obor stavebnictví a architektura – který započal školním rokem 2019/2020, dále obor vnitřní prostředí budov, následovník oboru technická zařízení budov, obor design interiéru, který se vyučuje již desátým rokem, obor navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií a nakonec výuka praxe a obor tělesná výchova a sport. Populární a velmi důležitý je program Erasmus+, který studentům umožňuje absolvovat praktické stáže v zahraničí. Letos tráví studenti své dlouhodobé praxe ve Skotsku, Walesu a Slovinsku.

Kdo se seznámil s prací všech zaměstnanců školy i s výsledky studia a následným uplatněním studentů, neskrývá obdiv a úctu. Věřím, že i Jan Amos Komenský, učitel národů, by před jejich výkony a výsledky smekl.

Související články

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: archiv autora