Výstavba Dvoreckého mostu bude zahájena na konci prázdnin

Dvorecký most, který propojí Prahu 4 a Prahu 5, se začne stavět na přelomu srpna a září letošního roku. Postaví ho sdružení firem Metrostav TBR, Firesta a STRABAG a stavba by měla být dokončena přibližně na přelomu let 2024 a 2025.

Cena prací by měla celkově činit 1 075 000 000 Kč bez DPH. Dvorecký most je v oblasti křižovatky Lihovar důležité postavit z několika důvodů. V první řadě vytvoří významné spojení zlíchovského a podolského břehu Vltavy, čímž bude propojen Smíchov a Pankrác. Cílem vybudování mostu je také zlepšení dostupnosti jižní části města na obou březích Vltavy pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty i pěší.

Dvorecký most bude devatenácté propojení břehů Vltavy a nejpozději na přelomu srpna a září ho začneme stavět. Stavba potrvá osm set deset dní a jejímu zahájení už nic nestojí v cestě. Most mezi Prahou 4 a 5 je jedna z nejdůležitějších investic pro pražskou MHD v následujících letech. Je základním kamenem takzvané jižní tramvajové tangenty, která propojí tramvajové tratě vedoucí od Barrandova a Modřan. Zlepší se přestupní vazby mezi dopravními uzly Lihovar a Dvorce. Budou po něm jezdit dvě tramvajové linky a čtyři autobusové. Odhadujeme, že Dvorecký most v budoucnu denně využije  padesát tisíc uživatelů napříč všemi druhy dopravy a výrazně se zjednoduší cestování mezi oběma břehy řeky. Například autobusová linka 118 díky odklonění z Barrandovského mostu ušetří Pražanům pět minut cesty,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Potřeba výstavby mostu je dána současným chybějícím tramvajovým, pěším a cyklistickým propojením smíchovského a podolského břehu Vltavy. Stavba by také měla přispět ke zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech Lihovar a Dvorce. Projekt výstavby Dvoreckého mostu je mimo jiné zařazen mezi nejvyšší priority hlavního města jak v Plánu udržitelné mobility, tak ve Strategii rozvoje tramvajových tratí.

Jsme rádi, že můžeme u tohoto významného pražského dopravního projektu být. Jako většina staveb na frekventovaných místech metropole bude i tato extrémně náročná na logistiku. Výzvu představuje i unikátní design mostu, který prověří naše technologické schopnosti,“ prozrazuje Aleš Gothard, předseda představenstva společnosti Metrostav TBR.

Nejpozději v září tohoto roku by se mělo uskutečnit předání stavby zhotoviteli. Následná výstavba bude rozdělena do několika etap, přičemž práce by měly skončit na konci roku 2024, případně na začátku roku 2025.

Realizace této mostní stavby bude ze stavebně-technologického hlediska pro realizační tým našeho sdružení velkou výzvou, neboť bude třeba naplnit odvážnou vizi architektů. Konkrétně to znamená provést betonáže z bílého betonu a zhmotnit kubistickou geometrii nosné konstrukce,“ popsal Ondřej Novák, předseda představenstva STRABAG.

První etapa bude zahájena přípravnými pracemi, které zahrnují především přeložky inženýrských sítí, zřízení přístupů na stavbu a ploch pro zařízení staveniště, dále demolici pozemních objektů v prostoru stavby a další hrubé terénní úpravy. Ve druhé etapě se uskuteční zakládání a výstavba spodní části mostu, a to jak veškerých pilířů a obou opěr mostu přes Vltavu, tak cyklolávky a opěrné stěny mezi ulicemi Na Zlíchově a Nádražní. Ve třetí etapě bude zahájena betonáž krajních polí Dvoreckého mostu za využití skruže a provizorních bárek. Na čtvrtou etapu připadne betonáž krajních polí nad Vltavou. V páté etapě bude dokončena betonáž nosné konstrukce Dvoreckého mostu, v předstihu budou demontovány provizorní mosty, odtěženy provizorní přísypy a odstraněny zápory. Ve finálních dvou etapách je plánována výstavba mostního svršku, vozovek a tramvajového tělesa na mostě. 

Projekt počítá s tím, že východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice, západní poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most. Současné vedení města s výstavbou Dvoreckého mostu dlouhodobě počítá a veškeré investice a rekonstrukce koordinuje s jeho realizací. Všechny budoucí i stávající úpravy počítají s napojením na Dvorecký most. Stavba je koordinována také s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která je rozložena do etap, aby mohly být na nově vzniklý most plynule převedeny plánované autobusové linky. 

Autor: Vít Hofman 1)
Foto: archiv Magistrátu hl. m. Prahy

1) redakčně upraveno