ůvodní ocelová konstrukce z roku 1889 je již v nevyhovujícím stavu. Na mostě je významně omezena rychlost a jeho nosnost prakticky vylučuje provoz nákladních vlaků. Zdroj: maaja, Shutterstock

Začala výstavba nového mostu přes Orlík

Výstavba nového přemostění přes vodní nádrž Orlík byla zahájena. Práce potrvají čtyři roky. Nový železobetonový most bude s rozpětím oblouku 156 metrů jedním z největších v Česku. Otázkou je, co se stane s mostem stávajícím, který byl vystavěn unikátním způsobem bez lešení pouze letmou montáží. Boj o zachování tohoto díla trvá již několik let.

Nový most přes Orlík postaví společnost Metrostav. Díky svému rozpětí se stavba po dokončení zařadí mezi největší mostní oblouková díla u nás. Stávající ocelová konstrukce je již v nevyhovujícím stavu, navíc na celé trati Tábor–Písek limituje nasazení některých typů vozidel. Boj o zachování památkově chráněného díla, které bylo postaveno ve stejné době jako Eiffelova věž, trvá již několik let.

Nový most se postaví 10 metrů od původního

Nové železniční přemostění u Červené nad Vltavou bude stát 543,6 milionu korun a nový most získá železobetonovou nosnou konstrukci. Rozpětí oblouku má činit 156 metrů a celková délka mostu dosáhne 316 metrů. „V místě aktuálně probíhají zemní práce,” uvedl Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic. Současné přemostění z roku 1889 by mělo sloužit vlakům do konce roku 2024. „Po tu dobu bude Správa železnic provádět jeho kontrolu a údržbu tak, aby byl z pohledu železniční dopravy provozuschopný,” doplnil Gavenda.

Nový objekt je navržen jako železniční jednokolejný s průběžným kolejovým ložem v odsunuté poloze asi 10 metrů severním směrem. Stavba je rozdělena do čtyř etap. Nejprve budou vystavěny opěry, pilíře a základy pat oblouku a nosné konstrukce krajních polí. V rámci druhé etapy se vybuduje zejména oblouková nosná konstrukce. Během následující fáze bude dokončena konstrukce a během místní hlavní výluky železničního provozu bude provedeno převedení tratě do nové polohy.

Stavba se stala chloubou českých techniků a dělníků. Ve stejné době byla podobnou technologií vystavěna Eiffelova věž v Paříži. Zdroj: Jindřich Eckert – Scheufler Collection, Wikipedia

Původní objekt byl zařazen mezi památky

Dle původních plánů měl být stávající most přes Orlík po dokončení toho nového zbourán. Tomu ale loni v listopadu zamezil tehdejší ministr kultury Lubomír Zaorálek, když potvrdil zařazení stavby mezi kulturní památky. Její konstrukce byla na svou dobu velmi pokroková, a to nejen statickou koncepcí, ale i způsobem montáže. Na konci 19. století šlo o první železniční most v ČR, který byl vystavěn bez lešení pouze letmou montáží, což byla převratná novinka v oboru.

Objekt byl vybudován podle projektu inženýrů Meltzera a Hüsseho jako součást Českomoravské transverzálky spojující Plzeň s Brnem. Výrobou ocelové konstrukce byla tehdy pověřena pražská firma První českomoravská továrna na stroje. Objekt ale nebyl nikdy rozsáhleji rekonstruován. Při stavbě Orlické přehrady se pouze provedlo zesílení části zatopených pilířů, drobné opravné práce poté proběhly v 70. letech a oprava nátěru v 80. letech minulého století. Most natírali jugoslávští dělníci, což dokazuje dodnes zachovaný nápis na konstrukci.

Most byl v době svého vzniku druhou nejvyšší stavbou svého druhu v celém Rakousku- Uhersku a zaujal tak druhé místo za železniční stavbou Trisana v Tyrolsku. Zdroj: Jindřich Eckert – Scheufler Collection, Wikipedia

Budoucnost památky je stále nejistá

V případě stavby nového přemostění přes Orlík nezměnila Správa železnic plány ani poté, co byl most navrácen na seznam kulturních památek. Jaký bude osud unikátní stavby z roku 1889, stále není jasné. Pro železniční dopravu se stane původní most zbytným a Správa železnic ani Jihočeský kraj na jeho opravu a údržbu nemají finance. Původní konstrukce ale bude po celou dobu výstavby zachovaná pro provoz, čímž dojde ke snížení potřebných výluk na trati na nezbytné minimum.

Zdroje:

pamatkovykatalog.cz, zdopravy.cz

www.koridory.cz, zdopravy.cz

Autor: Kateřina Slezáková
Foto: Shutterstock, Wikipedia