Vytápějte chytře

Komfortně, úsporně a efektivně – tak topí tepelná čerpadla ACOND PRO, o jejichž spolehlivý chod se starají moderní technologie v podobě systému vzdálené správy.

Čerpadlo je při instalaci připojeno k internetu, což výrobci umožňuje na dálku monitorovat jejich chod. Dispečink sleduje efektivitu provozu a výsledky pravidelně vyhodnocuje. Pokud se stane cokoli nestandardního, servisní oddělení dostane hlášení o chybě, a výrobce tak o problému ví často dříve než majitel. Okamžitě také vidí, zda jde pouze o provozní odchylku, nebo zda bude nutný servisní zásah. Většinu situací tak lze řešit na dálku například jednoduchou úpravou nastavení nebo přehráním softwaru a majitel nemusí čekat na výjezd technika. Tuto službu navíc ACOND poskytuje ke svým čerpadlům zdarma. Tepelné čerpadlo lze také připojit do systému chytré domácnosti a jeho provoz ovládat odkudkoli pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo webového rozhraní v počítači.

— kontakty —

Acond a. s.

Sažinova 1437, 399 01 Milevsko

E: info@acond.cz   T: +420 606 511 511
WWW: https://acond.cz/

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv firmy