Použití lepidel s označením S2 je doporučováno nejen pro obklady s rozměrem nad jeden metr, ale i pro menší obklady použité v exteriéru.

Lepení dlažby a obkladů se mění. Kdy místo obyčejného lepidla použít flexibilní?

Na trhu je dnes velké množství lepidel na obklady a dlažby, avšak každé z nich disponuje jinými vlastnostmi a je vhodné pouze do určitého prostředí. Pokud použijete nevhodně zvolené lepidlo, může se stát, že se dlažba odlepí nebo praskne. Při použití flexibilních lepidel však získáte jistotu, že budou obklady či dlažba i po letech stále funkční. Jak však skutečné flexibilní lepidlo rozpoznat? A jakými vlastnostmi by mělo disponovat?

Flexibilní lepidla postupně vytlačují běžná lepidla na obklady. Jenže jejich účel je často chápán mylně a dochází k jejich nesprávnému zařazení do vyšší třídy běžných lepidel. Dle platných evropských norem totiž musí být flexibilní lepidlo označeno třídou S (S1 = nízká flexibilita; S2= vysoká flexibilita).

Co je primárním účelem flexibilních lepidel?

Je to vyrovnání smykového (tangenciálního) napětí vyvolaného různou teplotní roztažností keramiky a podkladu na bázi cementu. Lidově řečeno, při změnách teplot se beton a keramika různě smršťují či roztahují, což má za následek pnutí v lepidle na obklady. Pokud lepidlo není flexibilní, je křehké, v důsledku čehož může dojít k odlepení lepidla od obkladu a uvolnění obkladu od podkladu.

U keramických obkladů malého formátu se obvykle nevyskytuje tak velké pnutí, aby hrozilo porušení souvrství. Problém však nastává u větších formátů, kde je pnutí úměrné rozměru a tudíž vyšší. Velkoformátové obklady jsou přitom mezi uživateli čím dál oblíbenější, a proto roste i poptávka po flexibilních lepidlech na obklady. Velkým formátem obkladu rozumějme takový, který disponuje minimálně jednou hranou o rozměru alespoň 40 cm (někteří výrobci uvádějí 60 cm).

Ideální do exteriéru

Chceme-li tedy použít obklad do míst, kde hrozí výkyvy teplot, tedy například venku či jako vrchní vrstvu nad podlahovým vytápěním, je doporučeno použít flexibilní lepidlo.

Jelikož se na trhu objevují i obklady formátu většího než jeden metr, musely tomu být přizpůsobeny i související materiály. Na trh byla proto uvedena lepidla s vysokou flexibilitou s označením S2 (v celém značení obvykle C2TE S2). Ta jsou dvakrát pružnější než lepidla s označením S1, ale zároveň splňují veškeré nároky na přídržnost či zpracovatelnost, stejně jako je tomu u běžných lepidel vyšších tříd.

Lepidla s vysokou flexibilitou s označením S2 jsou dvakrát pružnější než lepidla s označením S1, ale zároveň splňují veškeré nároky na přídržnost či zpracovatelnost.

Použití lepidel s označením S2 je doporučováno nejen pro obklady s rozměrem nad jeden metr, ale i pro menší obklady (40-60 cm) použité v exteriéru, obzvláště pokud jsou vystavovány přímému slunečnímu světlu nebo jsou tmavého odstínu, který se více zahřívá při oslunění.

Díky těmto vysoce flexibilním lepidlům už není potřeba se bát použít větší formáty na terasy, balkóny, kolem bazénů a podobně, od čehož v minulosti obkladači oprávněně odrazovali.

Charakteristické je, že při použití neflexibilního lepidla na velkoformátový obklad vystavovaný slunci obklad odskočí a soudržné lepidlo ulpí pouze na podkladu.To bývá často přisuzováno vlivu mrazu. Zde si dovolíme nesouhlasit, protože obklad odskočený vlivem mrazu získává jiné vlastnosti a destruované lepidlo částečně na obkladu ulpívá. Ukázkovým příkladem bývají plochy pod altány, kdy v ploše zastíněné střechou obklady velmi dobře drží, zatímco v ploše mimo dosah stínu střechy obklady takřka volně leží a z rubové strany jsou v podstatě zcela čisté bez lepidla.

Pokud tedy chcete použít obklady v exteriéru či na podlahové vytápění, doporučujeme použít lepidlo s označením alespoň S1. Pokud pokládáte velký formát obkladu v exteriéru, doporučujeme použít lepidlo s označením S2. Dosáhnete tak trvale funkčního řešení.

MAMUT GLUE FLEXI S2:

Český výrobce Den Braven vyrábí lepidlo pod názvem MAMUT GLUE FLEXI S2 extrémně flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu C2TE S2, které splňuje všechna základní kritéria evropských norem pro vysoce flexibilní lepidla. Díky optimalizaci výroby, procesů a využití lokálních zdrojů je výrobek i přes svou vysokou kvalitu nabízen za příznivou cenu. Navzdory vysokému obsahu modifikujících látek (pro dosažení klíčových parametrů) vyniká lepidlo i výbornou zpracovatelností, poskytuje dostatečně dlouhou dobou pro zpracování a omezuje skluz obkladu po jeho nalepení. V ideálních podmínkách lepidlo vykazuje až třikrát vyšší přídržnost k obkladu a k podkladnímu betonu než norma požaduje.

Výzkum rovněž prokázal, že flexibilita lepidel výrazně zvyšuje i rázovou odolnost obkladu. Křehkému keramickému obkladu hrozí při nárazu tvrdého tělesa prasknutí či odlepení, toto riziko je však sníženo právě použitím flexibilního lepidla, které částečně tlumí náraz předmětu.

Fotogalerie

Autor: Ing. Petr Dvorský
Foto: archiv Den Braven