YTONG - Lehký a pevný

Pórobeton YTONG, který se hojně používá pro hrubou výstavbu, může být použit až do výšky pěti podlaží jako samonosná konstrukce - tedy bez potřeby podpůrných konstrukcí. V kombinaci se železobetonovou nebo ocelovou nosnou konstrukcí není počet podlaží omezen. Hodnoty jeho tepelně izolačních vlastností jsou jen 2,5 krát nižší než jsou u speciálních izolačních materiálů (foamed expanded polystyrene or mineral wool), což umožňuje stavbu bez dodatečného zateplení.

Nízká hmotnost v kombinaci s velkou pevností představuje spojení materiálových vlastností, které v moderních technologiích nachází pravidelně nezastupitelné uplatnění. Ať už se poohlédneme po aplikacích v letectví, kosmickém výzkumu nebo automobilovém průmyslu. Podobné tendence můžeme sledovat i na poli moderního stavebnictví. Lehké materiály mají zpravidla vysoký tepelný odpor a výborně fungují jako tepelné izolanty, vykazují většinou snadnou opracovatelnost, snižují pracnost, náklady na transport atd. Mají ale současně vlastnosti, které jejich aplikaci v určité oblasti omezují nebo i zcela vylučují. Jsou to hořlavost (u organických stavebnin), citlivost na kontakt s vodou, nízký akustický útlum, vysoká pořizovací cena a především nízká pevnost v tlaku.

Tvárnice YTONG
Tvárnice YTONG
Systém YTONG
Systém YTONG

Stavební materiál YTONG je se svou objemovou hmotností 400 kg/m3 nejlehčí stavebninou běžně užívanou pro masivní zdění.

Jeho struktura připomínající strukturu velmi pevných a neobyčejně namáhaných ptačích kostí je prostorovou skořepinou, která přes svou velice nízkou objemovou hmotnost vykazuje velmi vysokou pevnost ve všech směrech možného namáhání. Znamená to, že bez ohledu na způsob a orientaci uložení do konstrukce garantuje tento materiál stále stejné vlastnosti. Tato skutečnost vylučuje neodborné použití, omyly a nedopatření, jak tomu bývá u jiných vysoce sofistikovaných moderních stavebních materiálů.

Bytový dům ze systému YTONG
Bytový dům ze systému YTONG

Každý centimetr čtvereční materiálu YTONG je schopen přenést zatížení odpovídající hmotnosti 20 kg. Jen pro představu: Jeden metr obvodového zdiva tloušťky 37,5 cm přenese zatížení, kterým v gravitačním poli působí 75 000 kg. Jedna běžná obvodová tvárnice délky 60 cm „unese" tedy plně naloženou Tatru 813. Tato čísla jsou nesporně úctyhodná a svým způsobem předesílají možnosti užití materiálu YTONG.

Rodinný dům ze systému YTONG
Rodinný dům ze systému YTONG

Kombinace výše popsaných vlastností předurčuje YTONG pro použití při stavbách budov pro bydlení až do výšky 5-ti podlaží jako samonosná konstrukce, tedy bez potřeby dalších podpůrných konstrukcí. V kombinaci se železobetonovou nebo ocelovou nosnou konstrukcí není počet podlaží ničím omezen. Hodnoty jeho tepelně izolačních vlastností, které jsou pouze 2,5 x nižší než vlastnosti speciálních izolačních materiálů jako např. pěnového expandovaného polystyrenu nebo minerálních vláken, umožňují stavbu vnějších konstrukcí masivním způsobem bez dodatečného zateplení, bez komplikovaných a v praxi bohužel značně často chybně provedených sendvičových skladeb vnějšího zdiva.

Rodinný dům ze systému YTONG
Rodinný dům ze systému YTONG

Skutečnost, že stavebník při tomto způsobu výstavby šetří čas a peníze, je samozřejmostí, která stála někdy dávno na listině představ a cílů tvůrců stavebního materiálu YTONG.
1) Petr Mareček, Xella Porobeton CZ, Hrušovany
Autor: Ing. Petr Mareček
Foto: Archiv firmy