Z koželužny moderní bytový dům

V Hradci Králové započala revitalizace původně znečištěné průmyslové oblasti Kukleny. V rámci konverze brownfieldu situovaného na Pražské třídě začínají vznikat nové bytové projekty. Cílem je oživit tuto část města a vytvořit moderní čtvrť, která vyhoví veškerým nárokům budoucích obyvatel. První realizací, jež byla dokončena v loňském roce, je přestavba části bývalé koželužny na bytový dům nazvaný jako Cihlovka 1.

Na obnovu staronového objektu, již realizovala firma NOHO, v budoucnu naváže další výstavba. Na téměř patnáctihektarovém a doposud zanedbaném území v Kuklenách má do roku 2035 vzniknout celá nová městská část včetně náměstí. V okolí bývalé koželužny vyrostou nové parky, bytové objekty a domov pro seniory a z bývalých továrních objektů zůstane zachován komín i budova s věžičkou, jež se mají stát místními dominantami.

První náznaky moderní čtvrti - rekonstrukce Cihlovka

Původní administrativní budova a dílny koželužny, která po válce sloužila k výrobě bot, byly velmi zdařile rekonstruovány, a to při maximálním zachování původních konstrukcí. Autorům návrhu se podařilo udržet industriální tradici místa a ponechat mu jeho původní urbanistickou stopu. Nápomocné jim v tom byly též výhledy z domu na starý zděný komín. Ani fasáda stavby není v rozporu s původním charakterem lokality – je nezdobná, tenkovrstvá o zrnitosti tloušťky jeden milimetr a navržena s kompozicí otvorů podtrhující horizontální členění objektu. V podobném duchu se ponese i druhá etapa projektu.

Původní administrativní budova a dílny koželužny byly velmi zdařile rekonstruovány při maximálním zachování původních konstrukcí.

Díky tomu, že nebylo zapotřebí nahrazovat původní konstrukce novými, byly minimalizovány náklady na výstavbu. Nebylo ani potřeba realizovat demoliční práce a s tím související transport materiálu na skládku, a nedocházelo tedy ani k nadměrnému lokálnímu znečištění a zatěžování okolní zástavby. Byly tak značně sníženy i emise CO2 při výstavbě.

Staré i nové cihlové konstrukce

Původní zdivo (klasické plné cihly 290 × 140 × 65 milimetrů) dvou spodních nadzemních podlaží zůstalo stát a na části budovy bylo přiznáno (včetně cihlových valených kleneb, jež byly převážně pouze očištěny a místy doplněny o omítku), a zdejším obyvatelům tak dennodenně připomíná původní průmyslovou funkci budovy. Pálené keramické konstrukce navíc tvoří i dvě nová horní podlaží (cihly a MIAKO stropy značky Porotherm).

Původní zdivo dvou spodních nadzemních podlaží zůstalo stát a na části budovy bylo přiznáno.

Aby stavba vyhověla současným nízkoenergetickým normám, byla opatřena nadstandardním zateplením v podobě šedého 160milimetrového polystyrenu, který dům izoluje v zimě i v létě a chrání uživatele před negativním působením klimatických jevů či hluku z přilehlé Pražské ulice. Výjimečnou těsnost obálky budovy doplňují velkoformátová okna s izolačním zasklením opatřená předokenními žaluziemi pro světelnou i tepelnou pohodu. Vše doplňuje řízené větrání s rekuperací.

K hlavnímu objektu přiléhá ve vnitrobloku další objekt, který obsahuje dvě bytové jednotky, které tvoří zastřešení nad parkovacími stáními.

Střecha a fotovoltaika

Adekvátně zateplená je rovněž střecha – 300milimetrovým expandovaným polystyrenem. Její souvrství směrem z exteriéru dovnitř je následující: PVC fólie – geotextilie – EPS – spádové klíny – geotextilie – asfaltová pojistná hydroizolace – keramické stropy. Na její vyšší části bylo instalováno celkem 48 fotovoltaických modulů o celkovém nominálním výkonu 18,36 kWp, které šetří náklady na elektrickou energii, a případný přebytek energie slouží k předehřevu vody. Elektřina vyrobená ze solárních zdrojů je spotřebovávána napřímo (není ukládána do baterií), doposud šlo o spotřebu 33,77 MWh.

Fasáda je nezdobná, tenkovrstvá o zrnitosti tloušťky jeden milimetr a navržena s kompozicí otvorů podtrhující horizontální členění objektu.

Zeleň a voda

Lokální mikroklima vylepšuje zelená střecha na přilehlých objektech ve vnitrobloku (dvě bytové jednotky, pod nimiž se nacházejí zastřešená parkovací stání), na kterou je výhled ze všech bytů hlavní budovy. Ty jsou pro pohodlí uživatelů vytápěny teplovodními podlahovými rozvody. Pitnou vodu šetří perlátory instalované na všech výtokových bateriích. Využívána je i dešťová voda, jež při silnějších deštích stéká ze zelené střechy do akumulační nádrže a v suchých obdobích je využívána k závlaze zelených ploch u domu.

Cihlovka 1

  • Návrh projektu: Med Pavlík architekti
  • Návrh zeleně: Terra Florida
  • Developer: NOHO
Autor: Bc. Helena Široká, Tomáš Vrbický
Foto: archiv NOHO