Z minulosti a přítomnosti vily Marta pod vrchem Hradiště

Jihočeské město Písek se pyšní svojí historií, rodáky i osobnostmi zde studovavšími i působícími. K němým svědkům dávné a nedávné historie patří i stavby, jejich architektura, dřívější obyvatelé a hlavně současný stav těchto objektů. Ten, který máme nyní na mysli, se nazývá vila Marta a nachází se ve svahu naproti nové lávce přes řeku Otavu. Ovšem název vila jí slušel v době, kdy byla plně funkční, obývaná, udržovaná, nikoliv nyní, kdy je zpustošená, vyrabovaná, veskrze zničená.

Budova byla postavena ve dvacátých letech 19. století. Kdo ji projektoval a postavil, jsme ani pomocí současné techniky nezjistili. To nás nijak nectí, tak alespoň poskytujeme poznatky z naší nedávné návštěvy. Už přístup k vile je utajený, skrytý v houští u cesty.

Výstup po zarostlém kdysi chodníčku a následně kamenných schodech je na vlastní nebezpečí. Míjíme nefunkční kašnu s rozbitou sochou anděla a stojíme před hlavním vchodem. Nepořádek z odpadků všeho druhu a vyražené dveře nás přesvědčují, že vstup dovnitř je riskantní. Tak alespoň ke schodišti, aby fotoaparát zdokumentoval, kam až vede vandalismus, neúcta k práci druhých, závist ...

Stav pláště cihlového objektu sledujeme od valbové střechy kryté prejzem s notně poškozenými klempířskými prvky, na kterých rostou náletové rostliny. Dřevěná špaletová okna jsou vytlučená, i když mají železné mříže. Pohled jimi do přízemí dokládá tak zničený interiér, jaký jsme za celých 50 let novinařiny neviděli. Stavaři a nejen oni jsou současnou podobou vily Marta více než zdrceni. Snímky to dokládají.

Víme, že současným majitelem není město Písek. Rádi bychom věřili tvrzení, že dojde k rekonstrukci zmiňované vily, avšak dokáže-li nynější vlastník práce financovat z výplaty nebo eventuální výhry ve Sportce či doufá v jiný zázrak, je ve hvězdách. Čas ukáže, zda bývalá perla vstane z popela jako bájný pták Fénix, nebo zůstane čím dál větší ruinou.

Fotogalerie

Autor: Mgr. Zdeněk Svoboda
Foto: Mgr. Zdeněk Svoboda