Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Začisťovací okenní lišty – hezčí okna levněji a rychleji

I když je doba masivní výměny oken za námi, stále se setkáváme s názory, dokonce i z řad výrobců oken a stavebních firem, že tzv. APU lišty, určené k čistému provádění ostění oken a dveří z obou stran, „jen tahají peníze z kapes investora“. Tyto lišty ve skutečnosti usnadňují a zrychlují práci, zlepší technickou kvalitu připojovací spáry a také estetiku, chcete-li krásu výsledku. Stavební firmě s dobrou organizací práce vyjde toto řešení i levněji.

Možná nejlepší způsob, jak si vše ověřit, je zkrátka rozhlédnout se kolem sebe. Ať už se projdete kolem opravených domků v kterékoliv tuzemské vesnici nebo navštívíte známé v paneláku, zpravidla se vám naskytne stejný obraz. Relativně nová okna sice září čistotou, ale zeď kolem rámu je i vzhledem k nepoužití APU lišt popraskaná nebo rovnou vydrolená.

Výrobcem těchto PVC okenních lišt je česká firma MATEICIUC, a.s., která patří k zavedeným a prověřeným výrobcům kvalitních plastových profilů. Jejich použití je profesionálním řešením detailů na stavbách. Samotným uživatelům domů přinášejí kýženou úsporu energie, prodloužení životnosti fasád, zvýšení funkčnosti a estetičnosti staveb. Ke stálému výrobnímu sortimentu značky MAT patří jak jednoduché „U“ lišty s dilatací, tak profily opatřené sklovláknitou tkaninou pro začištění a dilatující spojení omítky s rámem okna nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS. Začišťovací okenní lišty velkou měrou přispívají ke kvalitnímu provedení ostění.

Trhlina vzniklá mezi mezi oknem a omítkou

Jedním z nejexponovanějších míst při navrhování a realizaci zateplování ETICS je napojení parapetu a ostění. Společnost MATEICIUC vyvinula ve spolupráci s obchodním partnerem HPI-CZ Hradec Králové speciální lištu, která umí chytře a esteticky vyřešit tento kritický detail. Profil pro boční napojení parapetu je vhodné použít tehdy, kdy je parapet řešen bez bočních výřezů v izolantu ostění (ty způsobují v dnešní době nepřípustné tepelné mosty). Tento výrobek je jedním z průkopníků funkčního řešení tohoto detailu ETICS s tímto typem parapetu. Napojení parapetu je obecně v rámci budovy jedním z nejvíce namáhaných míst, a to jak z hlediska dilatace, tak z hlediska slunečního záření, působení deště, větru, krup, sněhu apod.

Při použití APU lišt je provedení ostění krásně čisté a bez prasklin

Trvalé a spolehlivé napojení do stěrkové hmoty a omítky ostění je řešeno integrovanou sklovláknitou perlinkovou tkaninou. Tento relativně jednoduchý výrobek umí nejenom odvádět stékající vodu z ostění, ale umožňuje dilataci (délkovou teplotní roztažnost) parapetu bez následného vzniku trhlin a prasklin v ostění. Při použití a správném zabudování dosáhnete vzhledově dokonalého řešení tohoto detailu zateplovacího systému.

Na připojené fotodokumentaci je dobře vidět, jaký může být rozdíl mezi kvalitně zhotoveným ostěním pomocí okenních a dveřních začisťovacích lišt a běžným provedením bez nich. Zkušený zručný zedník dokáže bez APU lišť, jak se jim běžně říká, zhotovit také funkčně kvalitní a pohledné ostění. Žádá si to ale mnohem více pozornosti, trpělivosti, přesného měření a hlavně času, než při práci s lištami.

Použití začisťovacích a rohových lišt značky MAT

Co lze očekávat od řešení systémem plastových profilů s armovací síťkou?

  • Zkrácení času ukončovacích prací při osazování oken, ale i jiných kritických míst na zateplené fasádě, jako jsou rohy, dilatace apod. je až 15 %, při dostatečné praxi i více.
  • Usnadnění nahazování či natažení omítky prostřednictvím vodicí lišty u okenního začišťovacího profilu.
  • Rovnoměrné nanesení, tloušťka omítky je dána rozměrem okenního začišťovacího profilu.
  • Osazením lišt získáme ostré kontury rohů a hran podél celého ostění.
  • Zamezení vzniku častých trhlin mezi okenním rámem a omítkou, díky začlenění pěnové pásky. Praskání je častější u plastových oken, které vykazují vyšší tepelnou roztažnost.
  • Omezení vniknutí vlhkosti a nečistot pod omítku a do připojovací spáry včetně mikroorganizmů a plísní.
  • Přispění k tepelné izolaci.

Pohled na ručně zapracovaná okna vás může dlouho mrzet. Ruční zapracování ostění už totiž nejednou způsobilo, že investor reklamoval poškrábané okno nebo rám a žádal jeho výměnu. Takováto řízení jsou pro všechny zúčastněné strany velmi nepříjemná. Při použití začišťovacích lišt můžete okna s rámy úspěšně chránit před znečištěním a poškrábáním ochrannou fólií, která se uchytí na lepicí část okenního začišťovacího profilu. Po dokončení ostění se fólie snadno odstraní i s odlamovací částí začišťovacího profilu. Výrobek je samozřejmě možné použít i na vnitřní ostění.

Začisťovací lišty, určené k čistému provádění ostění oken a dveří jsou dobře investované peníze. Oproti klasickému ručnímu zapracování usnadňují a zrychlují práci, zvýší kvalitu připojovací spáry a architektonický dojem výsledku. Pokud hledáte efektivní a estetické řešení, určitě se vám budou líbit. Jejich aplikace je snadná a dokonalý výsledek je zaručen! Přesvědčte se na youtube kanálu společnosti MATEICIUC, a.s.

Ne ojedinělým výsledkem klasického zednického zapracování jsou „kulaté“ rohy a špinavé okenní rámy
Autor: RNDr. Jiří Hejhálek 1)
Foto: Archiv firmy

1) autor čerpal z podkladů firmy MATEICIUC, a.s.