Zelená oáza na střeše

V našich hustě zastavěných městech jsou plochy zeleně vzácné a ceny pozemků se mnohdy šplhají do astronomické výše. Situace se vyostřuje především v centrech aglomerací: Hluk, vedro, prach, pouliční provoz, a pohled na šedivé budovy významně přispívá ke stresujícímu pocitu, kterému bychom tak rádi unikli. Využití střešních ploch na budovách formou pochůzných intenzivních střešních zahrad provedených systémem Optigreen je elegantním řešením tohoto problému.

Výhody zelených střech

  • Další prostor pro život a odpočinek člověka.
  • Ochrana hydroizolace před teplotními, klimatickými a mechanickými vlivy a před účinky záření.
  • Prodloužení životnosti hydroizolace.
  • Dodatečná tepelná izolace v letním i zimním období.
  • Zadržování srážkové vody v souvrství a podstatné snížení odtokových špiček.
  • Zlepšení mikroklimatu.
  • Snížení prašnosti a hlučnosti.
  • Ekologická přírodní vyrovnávací plocha v zástavbě.

Předpoklady ve fázi projektu

Ve fázi projektu je třeba vyjasnit, jaké má investor požadavky a jakou funkci má zelená střecha splňovat. Podle toho zvolíme správnou skladbu vegetačního souvrství a stanovíme požadavky na statiku konstrukce a výšku vyvedení hydroizolace nad budoucí úroveň vegetační vrstvy. Hydroizolace musí být zásadně odolná proti prorůstání kořenů (podle směrnice FLL). Německá směrnice FLL stanoví požadavky na materiály, jejich parametry, zpracování apod.

Servis ve fázi projektu, realizace a údržby

Optigreen international AG je partnerské sdružení, které působí v rámci Evropy a specializuje se výhradně na ozeleňování staveb, přičemž těžištěm jeho činnosti jsou právě zelené střechy. V Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, Belgii, Holandsku a České republice má Optigreen přibližně 100 aktivních partnerských firem. Firma Optigreen pracuje na vývoji produktů a systémových řešení pro nejrůznější případy aplikace zelených střech, zabývá se marketingovou činností v tomto směru a dodává potřebný materiál. Vlastní realizaci a řádnou odbornou údržbu provádějí dobře vyškolené partnerské firmy.

Zelené střechy jsou prostě krásné!

Závěr

Uvedené příklady z praxe jsou důkazem toho, že při předvídavém plánování a s kompetentními realizačními partnery je možné vytvořit na střechách užitné zelené terasy a plochy rozmanitého vzhledu s téměř neomezenými možnostmi architektonického ztvárnění. To samozřejmě vyžaduje důkladnou a podrobnou konzultaci s odborníkem již ve fázi projektu. Dosáhneme tak zvýšení kvality životního prostředí v mnoha ohledech nejen pro člověka, ale i pro flóru a faunu. Nápady a požadavky investorů je možné s trochou šikovnosti vhodně začlenit do architektonického řešení a zvýšit tak i užitnou hodnotu budovy.

Partnerské realizační firmy:

www.zahrada-olomouc.cz
www.ivanek-zeman.cz
www.roagrotex.cz

Autor: Ing. Jitka Dostálová
Foto: Archiv firmy