27. ročník Mezinárodní studentské soutěže Xella pro akademický rok 2021/2022 už zná své vítěze

V barokní budově Žrebčína Štít v Kopčanech na Záhoří zasedla v přítomnosti vedení společnosti Xella – vypisovatele soutěže (Peter Markovič, Igor Forberger, Luděk Suchomel) – a starosty obce Kopčany (Dušan Dubecký) ve dnech 10. a 11. května mezinárodní porota ve složení významných českých a slovenských architektů (Juraj Benetin, Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Jana Stachová, Miroslav Stach). Porotě předsedal Ľubomír Závodný.

Výstupy urbanisticko – krajinářské soutěže budou zanedlouho zveřejněny na webové stránce společnosti Xella (https://xellasoutez.ytong.cz). Soutěž byla určena studentům a studentkám (samostatně nebo v pracovních kolektivech) studijních oborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách a tématem letošního zadání bylo „INTERVENCE – JAK DÁLE KOPČANY? ÚNIK ZE SOUČASNOSTI DO HISTORIE A NAOPAK V ČESKO-SLOVENSKÉ PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI V KOPČANECH“.

Cílem 27. ročníku, organizovaného pod mottem „Nohama v historii – hlavou v současnosti / budoucnosti", byla podpora tvůrčí invence vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických idejí a myšlenek. Téma zadání bylo také příležitostí k zamyšlení se nad potřebami regionálního turismu a územím, které dýchá historií Velké Moravy a dob Marie Terezie v přeshraniční lokalitě Archeopark Mikulčice-Kopčany a jeho okolí. Výzvou byla i skutečnost, že se jedná o silně symbolické místo, kde hranice mezi Českou republikou a Slovenskem nerozděluje, ale spojuje.

Odborným garantem 27. ročníku soutěže byla doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislavě. Podle jejích slov se účast soutěžních kolektivů, jako i oceněné a odměněné návrhy, vyznačovaly vzácnou pestrostí – byly mozaikou škol architektury napříč Českou a Slovenskou republikou.

Hlavní výhrou je odměna ve výši 4000 €, za druhé místo ocenění studenti získají 2000 € a autor práce na třetím dostane výhru 1000 €.

Výsledky 27. ročníku mezinárodní studentské soutěže XELLA:

  • 1. cena: PETRA ĎURIŠKOVÁ, ŠIMON VOŠTINÁR, Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava
  • 2. cena: MICHAELA KOSTURKOVÁ, KRISTÍNA KULLOVÁ, KRISTIÁN JULÍNEK, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava
  • 3. cena: VÁCLAV HEGINGER, Fakulta architektury VUT, Brno
  • 4. místo – 1. odměna: Bc. DÁVID NOSKO, Bc. MICHAELA KRPÁLOVÁ, Katedra architektonickej tvorby VŠVU, Bratislava
  • 5. místo – 2. odměna: FILIP KIOWSKÝ, Fakulta stavební VUT, Brno
  • 6. místo – 3. odměna: Bc. SIMONA FISCHEROVÁ, Fakulta architektúry a dizajnu STU, Bratislava
Autor: tisková zpráva
Foto: archiv Xella CZ