Bateriové úložiště.

Bateriová úložiště pro domácnosti a průmysl tvoří další pilíř Fenix Group

Společnost AERS, člen holdingu Fenix Group, vyvinula a dodává – kromě bateriových stanic HES s kapacitou až 41 kWh, určených pro domácnosti a menší provozovny – i originální české velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice SAS typu Battery Energy Storage Systems s kapacitou v řádu stovek kWh jsou osazeny bateriemi LiFePo4 a fungují dobře a k plné spokojenosti majitelů několika středně velkých výrobních závodů.

Součástí nabídky je i menší kontejnerové úložiště DES s kapacitou až 328 kWh a výkonem až 300 kW.

Loňskou novinkou je kontejnerové řešení SAS s modulární kapacitou od 400 kWh do 600 kWh a výkonem 360 kW. Tyto kontejnerové špičkovací stanice lze umístit jak in-house, tedy do technických místností firmy, tak ve verzi kontejneru do exteriéru.

Velkokapacitní bateriové úložiště SAS

Velkokapacitní bateriové úložiště SAS zajišťuje vytvoření vlastní energetické kapacitní zálohy provozu výrobního nebo obchodně-komerčního objektu.

Stanice jsou určeny pro provoz v různých pracovních režimech – snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hodin), řízení čtvrthodinových maxim, ochrana a energetická záloha proti výpadkům (ty často způsobují významné škody ve výrobě), účinná eliminace mikrovýpadků, řízení a kompenzace kvality sítě nebo pro maximalizaci využití energie z fotovoltaiky.

Velkokapacitní bateriové úložiště SAS.

Naše stanice SAS je určena zejména v aplikacích, jako je akumulační záloha energie pro výrobní provozy. Zákazníci ji mohou využít i jako akumulační nabíjecí stanici pro elektromobily. SAS má uplatnění také v roli energetické stanice pro podporu těžkého průmyslu,” uvádí Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS, a dodává: „Naše řešení představuje osvědčený a v praxi spolehlivě fungující systém. Například ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku funguje špičkovací stanice s kapacitou 2,95 MWh, stanice SAS ve Strojírnách Rumburk má kapacitu 990 kWh. Jeho předností je i skutečnost, že je to námi vyvinutý systém, který dokonale známe a který jsme schopni ‚ušít na míru‘ každému zákazníkovi dle jeho možností a potřeb. Silnou stránkou je i ucelený sortiment našich bateriových stanic, které se liší uplatněním, kapacitou i způsobem instalace. Velkokapacitní stanice SAS jsou nejčastěji umísťovány v interiéru, ale díky našim kontejnerovým stanicím je umíme dodat i zákazníkům, kteří nemají potřebné zázemí a kteří potřebují rychlou a současně spolehlivou instalaci bateriového úložiště.

Bateriová úložiště v kombinaci s elektrickým sálavým vytápěním

Elektrické sálavé vytápění je už ze své podstaty vhodné zejména do prostor s vyššími světlými výškami. Ty jsou typické například pro průmyslové a zemědělské stavby. Součástí holdingu Fenix Group je i výrobní závod v Jeseníku a v jeho prostorách se v období let 2020 a 2021 hodnotilo elektrické sálavé vytápění z pohledu spotřeby energie u reálných výrobních a skladových provozů. Společnost Fenix Group se výrobou elektrického sálavého vytápění zabývá již více než 30 let a jednou z hlavních výrobkových skupin jsou vysokoteplotní topné panely Ecosun® S+, určené právě pro tento typ staveb.

Elektrický sálavý panel Ecosun.

Provozní náklady

Velmi častým dotazem potenciálních klientů je, jaké mohou u takových aplikací očekávat provozní náklady. Protože společnost Fenix Group využívá vysokoteplotní panely dominantním způsobem i pro vytápění svých vlastních provozů ve výrobním areálu v Jeseníku (horské podnebí), vznikla studie, jejímž cílem bylo posoudit a určit orientační referenční hodnoty spotřeby energie pro elektrické sálavé vytápění.

Zkušenosti opakovaně prokázaly, že skutečné náklady na elektrické sálavé vytápění průmyslových provozů se od výpočetních modelů často značně liší, nejlépe vypovídající jsou proto reálná data. Výchozí podmínky studie také odpovídaly realitě tuzemských výrobních závodů. Provozy výrobního závodu v Jeseníku jsou zčásti nové, zčásti rekonstruované, přibývaly postupně, proto se tepelnětechnickými vlastnostmi značně liší. Čím jsou specifické je skutečnost, že vytápění všech výrobních objektů holdingu Fenix Group je dominantním způsobem zajištěno elektrickými sálavými panely Ecosun.

Jako výrobce panelů Ecosun chce společnost Fenix Group klientům ukázat data získaná ze skutečného provozu – a vlastní výrobní závod je nejpřirozenější referencí. Výšky zdejších provozů jsou od 3 do 9 m, některé provozy mají technologie generující významné tepelné zisky. V průměru bude většina průmyslových provozů v podobném nebo i lepším standardu a získaná data je proto možné považovat za reprezentativní.

Posuzována byla topná sezona od 1. 9. 2020 do 31. 5. 2021

Spotřeba energie na vytápění byla převzata ze sledování zdejší SAS (špičkovací akumulační stanice), výběr provozů byl přizpůsoben měřeným okruhům. Průměrná venkovní teplota pro uvedené topné období činila 4,7 °C (kontinuální měření teplot na budově Obchodního centra Fenix). Spotřeby jsou záměrně uváděny v kWh, aby bylo snazší odhadnout provozní náklady podle různých cen energií, nebo je srovnat se spotřebou energie u jiných typů vytápění.

Výrobní objekty holdingu Fenix Group.

Získaná data (viz tab. 1) je nutné vnímat jako orientační hodnoty. Každý průmyslový provoz či výrobní areál je individuální nejen z pohledu tepelnětechnických vlastností objektů, ale i charakterem provozu, rozsahem tepelných zisků z technologií a v neposlední řadě i klimatickou lokalitou, kde se objekt nachází. Nicméně nabízí alespoň základní přehled, jaké provozní náklady mohou být s elektrickým sálavým vytápěním dosahovány.

Tab. 1: Vytápění výrobních objektů holdingu Fenix Group v topné sezóně 2020–2021.

Podrobné informace o elektrickém sálavém vytápění najdete na stránkách www.fenixgroup.cz, sortiment bateriových úložištích AERS prezentuje web www.aers.cz.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: FENIX GROUP