Elektrické sálavé vytápění nabízí prakticky nulové náklady na údržbu

Současnost a budoucnost elektrického sálavého vytápění z pohledu odborníka

O budoucnosti elektrického vytápění se s námi podělil Ing. Cyril Svozil, majitel společnosti Fenix. V rozhovoru porovnává provozní a investiční náklady jednotlivých zdrojů, zmiňuje elektřinu v souvislosti s vytápěním domů s téměř nulovou spotřebou energie nebo uvádí některá fakta ohledně domácích bateriových úložišť.

Ing. Cyril Svozil založil v roce 1990 na „zelené louce” firmu Fenix, s. r. o., zabývající se výrobou elektrických topných systémů. V této společnosti působil od samého počátku ve funkci majitele a generálního ředitele. Specializací jednotlivých činností postupně vznikla společnost Fenix Group, a. s., s deseti dceřinými společnostmi. Předsedou správní rady představenstva je Cyril Svozil a členy jsou jeho dcera Kateřina Jezerská a syn Cyril Svozil junior. Skupina své výrobky exportuje do 63 zemí světa a je největším evropským výrobcem takzvaných velkoplošných sálavých systémů. V loňském roce dosáhly tržby celé skupiny 1,73 miliardy korun.

Ing. Cyril Svozil, majitel skupiny Fenix

Jak je to s pořizovacími a provozními náklady u elektrického sálavého vytápění – jsou nízké při pořízení a vysoké v době provozu?

U současných novostaveb už skutečně nejde říct, že je elektrické vytápění provozně dražší. Naopak, u moderních rodinných domů je to efektivní, komfortní a ekonomicky přívětivý způsob vytápění. Platí to obzvláště pro budovy, které se nyní stavějí, jsou velice dobře zaizolovány a potřeba dodaného tepla je zde poměrně nízká. Elektrické sálavé vytápění navíc nabízí prakticky nulové náklady na údržbu, bezobslužný provoz, přesnou regulaci a čistý vzduch bez víření prachu. Velkoplošné nízkoteplotní sálavé podlahové nebo stropní systémy nejsou vidět, což je také veliká devíza. A pokud zvolí investor sálavé panely, dostane sortiment, který vyhoví i vysokým nárokům na design, samozřejmostí je variabilita v umístění panelů na stropě nebo stěnách. Teplotu si můžete pohodlně regulovat dle aktuální potřeby v jednotlivých místnostech. Navíc vytápění rychle reaguje na okolní podmínky, jak vnitřní, kdy teplo vzniká z jiných zdrojů – více lidí v místnosti, krb, vaření, pečení a podobně, tak i vnější – změna venkovní teploty, sluneční záření –, čímž dochází k velkým úsporám spotřeby energie.

V rámci naší evropské asociace EUHA jsme si nechali od ITG (Drážďanská technická univerzita, pozn. autora) zpracovat studii ekonomické výhodnosti jednotlivých topných systémů v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou (dále FVE), případně i baterií pro ukládání energie. Studie byla zpracována pro úsporné rodinné domy (nZEB, pozn. autora) v pěti zemích EU – Německo, Francie, Česká republika, Nizozemsko a Švédsko – a potvrdila, že elektrické sálavé topné systémy jsou po zahrnutí veškerých nákladů jako investice, provoz, údržba a životnost ve všech pěti srovnávaných zemích pro zákazníky nejvýhodnější! Rozdíly ročních nákladů oproti plynovému vytápění, jež skončilo na druhém místě činily osm až sedmadvacet procent a proti třetímu tepelnému čerpadlu se pohybovaly mezi deseti a pětatřiceti procenty!

Kombinace fotovoltaické elektrárny, domácí baterie AES a elektrického sálavého vytápění je ideální

Uplatní se elektřina jako zdroj tepla i v budoucnosti?

Osobně elektrické energii věřím, protože tu budeme potřebovat – bez ohledu na úspory – pořád. Jako její ekologický zdroj vidím jaderné elektrárny, smysl mají i fotovoltaické panely na střechách rodinných či bytových domů. Zcela nové možnosti pro elektrické vytápění potom vzniknou v domech s téměř nulovou spotřebou, které jsou od roku 2020 standardem i v oblasti rodinných domů. Celková spotřeba energie na vytápění již bude velmi malá a klasické teplovodní systémy nebudou schopny zajistit cílenou a přesnou dodávku malého množství tepla do jednotlivých prostor domu.

Lze o elektřině mluvit jako o ekologickém způsobu vytápění?

Na otázku, které vytápění je ekologické, odpovídám, že takové, které při posouzení celého procesu – od těžby či výroby přes dopravu nebo distribuci až po spotřebu – bude mít maximální účinnost a nejmenší dopady na životní prostředí. Spalování uhlí v místních topeništích je například vzhledem k emisím či nákladům na distribuci určitě méně ekologické než spalování zemního plynu nebo využití elektrické energie pro vytápění. Důležitý je samozřejmě vždy i ekonomický rozměr, také záleží na konkrétní zemi, jejích zdrojích, úrovni průmyslu a podobně.

Bude narůstat procento bateriových úložišť v domácnostech?

Ano. Domácí baterie, které skladují energii ze solárních panelů v době, kdy svítí slunce, dokážou pokrýt i běžnou spotřebu energie v domě a zajistit jeho soběstačnost v momentě, kdy počasí nepřeje výrobě z obnovitelných zdrojů. Oborové asociace zároveň vidí budoucnost ve spojení střešní fotovoltaiky, bateriových systémů a čisté elektromobility. Postavení samovýrobců, takzvaných prosumerů, by měla významně posílit chystaná evropská legislativa. V současnosti je v České republice instalováno přes dva tisíce domácích úložišť pro elektřinu vyrobenou z fotovoltaických systémů. Jejich kapacita se pohybuje většinou mezi 4,8 až 16 kilowatthodinami. I v následujících letech se očekává zvýšený zájem o domácí systémy ukládání energie. Pomáhají tomu také podpůrné programy ministerstev, zejména ministerstva životního prostředí s programem Nová zelená úsporám, určeným pro domácnosti. Ukládání elektřiny do baterií a akumulaci energie tak celkově čeká velká budoucnost. Spolu s technologickým rozvojem, snižováním ceny a zvyšujícími se nároky na ochranu životního prostředí bude počet bateriových systémů pro domácnosti u nás růst. Nás tento trend těší, protože kombinace FVE, naší domácí baterie AES a našeho elektrického sálavého vytápění je ideální. Ve spojení s výhodami elektrických topných systémů dostane majitel velmi efektivní nástroj, který mu zabezpečí soběstačnost, výdaje pod kontrolou a vysoký tepelný komfort, to vše při zachování nízkých provozních nákladů.

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv firmy