Řídicí systém v rodinném domě v Omicích každý den načítá nejen velkoobchodní ceny energií, ale pomocí předpovědí počasí pro daný region i predikuje, kolik připojená fotovoltaická elektrárna následující den vyrobí elektřiny, a zohledňuje i spotřebu domu.

Díky aktivnímu využívání spotového trhu snižují domácí bateriové stanice HES cenu elektrické energie

Dlouhodobé přednosti elektrického vytápění, v dnešní době navíc dobře kombinovatelného s FVE a domácím bateriovým úložištěm, potvrzuje i provoz inteligentního rodinného domu v Omicích s téměř nulovou spotřebou energie. Díky české bateriové stanici HES, která naplno využívá spotový trh cen elektrické energie, majitel domu vydělává a rychle získává zpět finance, investované do řešení v duchu Energetického konceptu Fenix.

Bateriová stanice HES je aktuálně zcela unikátním zařízením vyvinutým společností AERS (člen skupiny Fenix). Při velikosti 0,6 × 0,6 × 1,9 metru obsahuje nejen třífázový asymetrický střídač o výkonu 10 kW, MPPT řízení domovní FVE o velikosti až 12 kWp a řídicí jednotku, ale také bateriové úložiště o kapacitě až 41 kWh. S ohledem na velikost stanice jde opravdu o nadstandard. Samotný koncept „All In One” není nic nového, stanice jsou unikátní především softwarem, který pro ně byl vyvinut, a tím, že na rozdíl od většiny ostatních stanic na trhu nevyužívají komerční prvky jako střídače, MPPT či chargery, ale vše pochází z vlastního vývoje. To umožňuje daleko větší flexibilitu tohoto řešení.

Pilotní aplikací konceptu Fenix je rodinný dům v Omicích, který je stanicí HES vybaven

Řídicí systém zde každý den načítá nejen velkoobchodní ceny energií, ale pomocí předpovědí počasí pro daný region i predikuje, kolik připojená fotovoltaická elektrárna následující den vyrobí elektřiny, a zohledňuje i spotřebu domu. Informace pro výrobu FVE se aktualizují průběžně, takže predikce výroby se neustále zpřesňuje i během dne. Podle těchto vstupů a vytvořených algoritmů řídicí systém rozhoduje, kdy se bude stanice nabíjet (v době nejnižších velkoobchodních cen), jak moc se má úložiště nabít a jakou kapacitu nechat pro FVE (predikce výroby FVE), kdy se má odběr ze sítě pro běžný provoz domu omezit a dotovat z baterie a kdy se má naopak maximum naakumulované energie z baterie prodat zpět do sítě (nejvyšší velkoobchodní ceny). Provozní parametry tohoto rodinného domu jsou pak vyhodnocovány nezávislou autoritou – na projektu spolupracuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT v Praze.

Celé to funguje velmi dobře, majitel má v domě vysoký tepelný komfort a náklady na provoz a vytápění domu jsou přitom i při spotových cenách elektrické energie nízké. Například za duben 2022 byla měsíční úspora díky Energetickému konceptu Fenix a aktivnímu využívání spotového trhu ve srovnání s nákupem silové energie podle aktuálních ceníků (ČEZ, sazba D 57, tři roky fixace) až devět tisíc korun. Díky výhodnému nákupu, kvalifikované spotřebě a výhodnému prodeji ušetřil majitel v květnu i červnu dalších sedm tisíc korun měsíčně.

Bateriová stanice HES je unikátním zařízením vyvinutým společností AERS. Obsahuje nejen třífázový asymetrický střídač o výkonu 10 kW, MPPT řízení domovní FVE o velikosti až 12 kWp a řídicí jednotku, ale také bateriové úložiště o kapacitě až 41 kWh.

Perspektivy elektrického sálavého vytápění jsou i přes současný stav na trhu dobré

Důvodů pro zdrženlivý optimismus je<0x000A>několik. Ekonomicky silnější část populace může zvýšit svoji energetickou nezávislost instalací FVE a chytrých bateriových úložišť, umožňujících tzv. obchodování na denním energetickém trhu. Tímto způsobem lze v současnosti snížit cenu elektrické energie po většinu roku na předkrizovou úroveň. V období topné sezony je tato spotřeba sice o něco vyšší, nicméně je to stále o desítky procent méně než při jejím přímém nákupu. Ani u ekonomicky slabších spoluobčanů však není situace beznadějná.

Jedním z důvodů, proč je spotřeba elektrické energie v budovách vytápěných sálavými systémy asi o 40 procent nižší než u teplovodních systémů s tepelnými čerpadly (zdrojem jsou data ERU), je skutečnost, že sálavé systémy se v domech velmi často kombinují například s kamny na dřevo či krby. Na rozdíl od teplovodních systémů totiž sálavé systémy zcela automaticky reagují na jakýkoli další tepelný zdroj v místnosti, ať už je jím krb, žehlička, varná deska či člověk. Pro tuto výhodu je tato kombinace velmi často využívaná, přičemž podíl jednotlivých energií je možno plně přizpůsobit možnostem a potřebám uživatele.

Dalším důležitým benefitem elektrických sálavých systémů je možnost jejich plného přizpůsobení aktuálním ekonomickým možnostem uživatele. Opět na rozdíl od teplovodních systémů je zde možné bez jakýchkoli dodatečných ztrát způsobených cirkulací teplé vody libovolně omezit vytápění v jednotlivých místnostech a v komfortním režimu využívat pouze některé, a to v ekonomicky únosné míře. Ještě větší prostor pro nasazení elektrických topných systémů se otevírá v průmyslu, zemědělství i ve službách, kde mohou nahradit zemní plyn a současně mohou být využívány jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne.

Více o Energetickém konceptu Fenix najdete na www.fenixgroup.cz, o možnostech bateriových stanic HES od firmy AERS se dozvíte více na www.aers.cz. Na webu elektrodad.cz se díky QR kódu můžete názorně seznámit s tím, jak díky 41 kWh velké stanici HES a inteligentnímu prediktivnímu softwaru (z dílny UCEEB ČVUT) umí rodinný dům v Omicích chytře, ekonomicky výhodně a aktivně pracovat s nákupem a prodejem elektřiny na spotovém trhu.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: archiv Fenix Trading