Bezpečné balkóny z desek CETRIS

Jedním z výrazných prvků, které se na celkové podobě bytového domu podílejí, jsou lodžie a balkóny. A právě lodžie a balkóny a především jejich pojetí a barevnost, umí posunout celkový dojem z domu na docela jinou úroveň. Vzhled je ale přitom jenom jedním z mnoha důležitých požadavků, které musí splňovat.

Dozajista nejdůležitějším faktorem je splnění bezpečnostních předpisů. Bezpečnost a použitelnost výplní zábradlí na balkónech, terasách a lodžiích se posuzuje podle normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Kritickou zkouškou je ověření spolehlivosti zábradelní výplně na účinky rázového zatížení.

Při mechanických zkouškách v Technickém a zkušebním ústavu stavebním v Plzni byla ověřena mechanická spolehlivost cementotřískových desek CETRIS® v těchto variantách:

  • Varianta rámu s vnitřními výztuhami, ke kterému je deska CETRIS® přikotvena vruty s viditelnou hlavou. V tomto případě nově vyhoví již deska CETRIS® tloušťky 14 mm.
  • Varianta skrytého kotvení – deska CETRIS® je olištována-vložena do F profilu, který je k rámu přikotven nýty. K vnitřní svislé výztuze je deska CETRIS® přilepena lepidlem (DenBraven Mamut Glue High Tack). Z obou podhledových stran není tedy patrný žádný viditelný kotevní prvek. Rázu odolala deska CETRIS® tloušťky 16 mm zajištěná vnitřní výztuhou s osovou vzdáleností 625 mm a nově i deska CETRIS® tl. 10 mm, přilepená k ploše k vnitřním výztuhám s osovou vzdáleností 420 mm.

V současnosti je tedy možné použít tři různá řešení zábradelních výplní z desek CETRIS® – tloušťky 10, 14 a 16 mm. Všechny tyto varianty byly úspěšně atestovány na vyšší hodnotu energie nárazu – tj. 250 J, jsou tedy vhodné pro všechny třídy použití.

Při realizaci výplní zábradlí z desek CETRIS® je nutno dodržet shodné zásady, jako při fasádních aplikacích:

  • Desky se kladou se spárou min. šířky 5 mm (při použití desek CETRIS® délky až 3 350 mm se spára rozšiřuje na 10 mm).
  • V desce CETRIS® je předvrtaný otvor (průměr předvrtání 8 mm pro desku o rozměru do 1 600 mm, průměr předvrtání 10 mm pro desku o rozměru nad 1 600 mm).
  • Pro kotvení se užívají šrouby s podložkou a těsnící gumou nebo nýty.
  • Poloha krajního šroubu / nýtu od svislé hrany je min. 30 mm, od vodorovné hrany min. 70 mm, maximální vzdálenost vrutů ve směru svislé podpory je 400 mm.

V dubnu letošního roku byla ukončena výstavba tří obytných domů v Drážďanech v Německu. Výplně zábradlí balkónů, které jsou dominantou objektů, jsou vytvořeny z desek CETRIS® LASUR v kombinaci s bezpečnostním sklem. Uchycení cementotřískových desek s lasurovací povrchovou úpravou je řešeno nýty do ocelového rámu zábradlí. Ze vzorkovnice dvanácti unikátních barevných odstínů byl zvolen nejsvětlejší odstín s označením CETRIS® LASUR 001.

Z historie cementotřískových desek

Historie těchto desek sahá do 20. let minulého století, kdy v Evropě odstartovaly první pokusy o výrobu desek z různých směsí. Nejstarší pokusy byly zaznamenány ve Švédsku, i když zde nemůžeme mluvit přímo o cementotřískových deskách. Ty přišly na řadu o něco později, v roce 1967, kdy vzniklo ve Švýcarsku provozuschopné technologické zařízení a první linka na cementotřískové desky v Evropě. Následně se tyto desky začaly vyrábět na pěti dalších místech.

V České republice se začala stavět linka na výrobu cementotřískových desek v roce 1987, do provozu byla uvedena v roce 1991. Tehdy měla kapacitu 20 tisíc m3 desek za rok. V roce 2001 prošla celá linka rozsáhlou rekonstrukcí a tím se dosáhlo výrazného zvýšení kapacity a to až na 55 tisíc m3 ročně. S touto kapacitou se CIDEM Hranice a.s., divize CETRIS se sídlem v Hranicích na Moravě, řadí k výrobcům s největší roční kapacitou na výrobu cementotřískových desek v Evropě.

Jak vznikají desky CETRIS

Materiálový základ desek CETRIS tvoří pět základních surovin. Asi čtvrtinu tvoří rychletvrdnoucí portlandský cement 42,5, další složkou je smrkové nebo jedlové dřevo, které musí být odkorněné, a které do výroby vstupují ve formě vlákniny, štěpek nebo pilin. Další přísadou jsou chemické látky, které tvoří asi 2 % směsi. Konkrétně jde o síran hlinitý a vodní sklo, které slouží k mineralizaci. Poslední ingrediencí je technologická voda.

Přesně odměřené složky se míchají při předně definované vlhkosti hmoty. Poté se směs sype v přesně stanovené tloušťce na kovové podkladní podložky; vzniká tzv. cementotřískové rouno. Jednotlivé podložky s rouny se stohují a lisují pod tlakem 2–3 MPa. Po slisování putují na 6 až 8 hodin do vytvrzovací komory, kde při 60 °C získají manipulační pevnost. V dalším kroku se desky oddělí od podložek a jsou převezeny do klimatizačního prostoru a zde zrají dalších sedm dní, po kterých získají konečnou pevnost 11–12 MPa (norma předepisuje minimálně 9 MPa). Nakonec se desky naformátují na základní rozměr 1 250 × 3 350 mm a jsou připraveny k expedici.

Krátce o společnosti

Společnost CIDEM Hranice, a.s. byla založena v roce 1991 jako nástupnická organizace státního podniku Severomoravské cihelny. Společnost patří mezi významné výrobce kvalitních stavebních materiálů v České republice. Ve svém moderním výrobním závodě v Hranicích vyrábí v současnosti atraktivní deskový materiál – cementotřískové desky, známé pod ochrannou značkou CETRIS®. Základní kapitál společnosti CIDEM Hranice, a.s. činí 529 mil. Kč.

CIDEM Hranice, a.s. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle požadavku normy ČSN EN ISO 9001:2008 od certifikační společnosti DEKRA Certification GmbH. Výroba cementotřískových desek CETRIS® je dozorována zkušebními ústavy v České republice, na Slovensku a v Německu.

¹) Zpracováno z podkladů firmy CIDEM Hranice a.s.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy