Foto: Jan Pohunek, Shutterstock

ČVUT v Praze uspoří další 1,2 milionu korun ročně. Největší český projekt energetických úspor se rozšiřuje

ČVUT a společnost ENESA se dohodly na rozšíření projektu energetických úspor v kolejích a menzách ČVUT. Celková roční úspora energií po rozšíření projektu dosáhne 21,7 milionů korun, místo původních 20,5 milionu. Úspora emisí CO2 se navýší na téměř 4 400 tun a náklady na vodné a stočné klesnou celkem o 5,1 mil. korun.

Práce na projektu, který se týká 30 objektů v devíti areálech kolejí a menz, probíhají od letošního ledna. Na sedmi místech budou nyní provedena dodatečná energeticky úsporná opatření za téměř 13 mil. korun. Celková výše investice do modernizace těchto prostor tak bude činit 232,4 mil. Kč.

Modernizace kolejí a menz ČVUT je jedním ze strategických investičních cílů, které v posledních letech na ČVUT řešíme, a renovace energií je jeho nedílnou součástí. Pokud se nám podaří zvýšit kvalitu služeb našim studentům a přitom ušetřit náklady na energie a vodu, bude to skvělý výsledek,“ vysvětluje rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček. 

Modernizace kolejí a menz je řešena formou energetických služeb se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC). Ty zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor, které jsou prokazatelné a transparentní. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Investice do projektu metodou EPC mají návratnost 6 až 10 let.

To jsou také důvody, proč je použití metody EPC zvýhodňováno v dotačních programech, jako je OP ŽP, jejichž cílem je snižovat energetickou náročnost budov. Pětiprocentního dotačního zvýhodnění využilo i ČVUT, a je tak jedním z prvních projektů, který využívá kombinaci EPC a dotace.

Dodatečné investice přinesou další úsporu ve výši 1,2 mil. korun ročně pro dobu minimálně 11 let. Nejedná se o vícepráce, ale o úpravy v rámci verifikace a samotné realizace, které vznikly z požadavku památkářů, z aktuálního stavu některých technických zařízení či dodatečných požadavků ČVUT. Na objektech tak přibudou další renovovaná okna či jejich repliky, dojde k rozšíření vzduchotechniky a vytápění, včetně změn v systémech měření a regulace.

 Na realizaci projektu má ENESA čas pouze do konce roku. „V této chvíli máme 95 % hotovo. Ve Studentském domě máme dokončenu vzduchotechniku a klimatizaci, obvodový a střešní plášť je zateplen a obložen obklady, všechna okna už jsou nová. V menze Podolí je osazen nový kotel, funguje osvětlení, a především špičková vzduchotechnika. Na Strahově, kde modernizujeme celkem 16 objektů, máme kompletně vyřešen ohřev teplé vody i ústřední vytápění, z celkem 18 000 svítidel je vyměněno vše. Ve všech objektech funguje nové vytápění. Aktuálně probíhá rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně v Novoměstském hotelu. Na tomto objektu se bohužel podepsala první vlna COVID-19, kdy úřady fungovaly jen velice omezeně, a přizpůsobení termínů klientovi, ale vše stihneme včas, za což patří velký dík všem našim pracovníkům, kteří nad rámec svých pracovních povinností odvádějí skvělou a profesionální práci. Do 15. prosince pak musíme nastavit systém měření a regulace tak, aby celý komplex energeticky úsporných opatření fungoval jako dobře vyladěný orchestr,“ vysvětluje s velkým osobním poděkováním všem Milan Dorko, generální ředitel ENESA.

Sčítat úspory energie začne ČVUT od 1. 1. 2021. První reálné výsledky budou k dispozici po ročním provozu.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) Zdroj: České vysoké učení technické, redakčně zkráceno