DIMPLEX – není tepelné čerpadlo jako tepelné čerpadlo

S růstem cen energií roste poptávka po tepelných čerpadlech. S poptávkou se zvyšuje nabídka a souběžně s tím je kladena otázka, jak se má běžný zájemce v tom množství orientovat? Vedle levných, z hlediska kvality neurčitých nebo servisně nezajištěných zařízení jsou pak na trhu tepelná čerpadla, která se blíží k technické dokonalosti a mají i dostupný servis a dostatek náhradních dílů i po mnoha letech provozu.

Na jedné straně se prodávají „stavebnice pro kutily”, tepelná čerpadla (TČ) vhodná pro oblasti, kde venkovní teplota nikdy neklesá pod 0 °C, různá „garážová” tepelná čerpadla (název odvozen od toho, že se dělají na koleně) bez jakéhokoliv technického zázemí a tedy bez záruky toho, jak se budou v provozu chovat. Zákazník, který pátrá po nejlevnějším zboží, najde po čase i takové, které jejich prodejce prodává za „fantasticky nízkou cenu”, ale vůbec netuší, jakým způsobem budou v topném zimním období pracovat. Láká zájemce ke koupi jen reklamou zkreslenou do růžova. Dokonce už se u nás objevila „second-hand” tepelná čerpadla, která jejich původní majitel vyhodil a nějaký podnikavec se jich ujal. Uvedené příklady lze shrnout do jedné kategorie, pro niž je společné to, že výrobky postrádají základní náležitosti, tj. doklad, že jsou vyrobeny podle platných norem, což znamená, že nejsou nebezpečné jejich uživateli ani okolí, že dosahují stanovených parametrů za daných provozních podmínek atd. Tato zařízení se na první pohled zdají jako výhodná investice, ale tato „láce” je zpravidla vykoupena vyššími provozními náklady souvisejícími s vyšší spotřebou elektrické energie, nižší životností zařízení a problematickým provozem.

Protipólem na trhu jsou zařízení, která jsou mnohaletým vývojem u velkých výrobců dovedena k dokonalosti, kdy jejich parametry dosahují špičkových hodnot, které týmy konstruktérů stále vylepšují, přičemž disponují kvalitním technickým zázemím. To s sebou nese záruky dlouholeté péče o zákazníky, dostupnost servisu a s tím souvisejících náhradních dílů i po mnoha letech provozu.

Tepelná čerpadla DIMPLEX

Do posledně zmiňované elitní kategorie tepelných čerpadel patří výrobky renomovaného německého výrobce, které nesou označení DIMPLEX. Firma DIMPLEX má za sebou více než 30 let zkušeností s vývojem, výrobou a provozem tepelných čerpadel, které jsou promítnuty do jejich technické úrovně.

V sortimentu jsou zahrnuty systémy voda-voda, země(solanka)-voda i vzduch-voda. Právě posledně zmiňovaný systém vzduch-voda je mimořádně vhodný k využití v našich klimatických podmínkách. Proto také poptávka po tomto systému meziročně výrazně stoupá ve srovnání s klasickým systémem země-voda.

Důvody pro instalaci tepelného čerpadla DIMPLEX vycházejí z toho, že jejich široká nabídka provedení uspokojí prakticky každého zájemce. Posuďte sami.

Pro účely předvádění a bezplatných konzultací pro zájemce je v Brně v Národním stavebním centru EDEN 3000 vzorový dům GAMA 100, kde mimo tepelná čerpadla jsou vystavena, a to v chodu, i jiná zařízení, která se stávají nezbytností k hospodárnému provozu domů. Více informací na www.termokomfort.cz.

Klasická tepelná čerpadla vzduch-voda

Nejběžnější klasická tepelná čerpadla vzduch-voda, vhodná pro nízkoteplotní vytápěcí systémy, jsou ve dvou provedeních, buď pro vnitřní nebo venkovní instalaci. V obou případech se jedná o kompaktní zařízení umístěná do jedné „skříně”.

„Vnitřní provedení” znamená, že celé zařízení je umístěno ve vytápěném objektu a venkovní vzduch se nasává a po odevzdání tepla „vyfukuje” přes otvory v obvodových stěnách, z vnější strany opatřených žaluziemi. Venku tedy nestojí nic.

Provedení označované jako „venkovní” spočívá v tom, že kompaktní tepelné čerpadlo je celé umístěno vně domu, poblíž obvodové stěny, přičemž do domu již vedou dvě trubky s topnou vodou, v domě je pak umístěn akumulační zásobník topné vody, řídící automatika a nezbytné hydraulické příslušenství. Toto provedení se využívá především u objektů, kde se nepočítalo v dispozici s „kotelnou” a není pro ni prakticky místo. Z hlediska topných výkonů jsou dodávána jednotlivá zařízení v řadě od 8 do 28 kW, v případě požadavků na větší topný výkon lze zařízení sestavit do kaskády.

Společným rysem všech popisovaných tepelných čerpadel je garantovaný ekonomický provoz i při teplotách venkovního vzduchu mínus 20°C!

Poměrně časté obavy zájemců jsou z hlučnosti ať vnitřní nebo venkovní. Konstrukční provedení těchto „strojů” je natolik úspěšně vyřešeno, že problémy v tomto směru prakticky neexistují.

Středně-teplotní tepelná čerpadla

Středně-teplotní tepelná čerpadla DIMPLEX jsou určena především pro objekty se staršími topnými systémy, které vyžadují vyšší teplotu topné vody než 55 °C. U nich běžná tepelná čerpadla nemohou zajistit provoz při nízkých venkovních teplotách, kdy je nutná teplota do radiátorů vyšší a tím se jejich ekonomika podstatně zhoršuje. Se středo-teplotními tepelnými čerpadly je možno provozovat topný systém až do 80 °C topné vody. Tento typ tepelných čerpadel je pouze v provedení pro venkovní instalaci a je ve výkonové řadě od 9 do 26 kW.

Vysoko-teplotní tepelná čerpadla

Naprosto ojedinělá jsou na evropském, a tedy i našem trhu vysoko-teplotní tepelná čerpadla DIMPLEX, speciálně vyvinutá pro případy, kdy ve stávajícím objektu je topný systém, který vyžaduje nutně teplotu topné vody až 90 °C, objekt nelze „tepelně izolovat” aby se snížila potřebná úroveň topné vody (na příklad u památkově chráněných fasád). Změna topného systému by byla buď technicky problematická nebo ekonomicky nevýhodná. Pro takové případy jsou vysoko-teplotní tepelná čerpadla prakticky jediným řešením. Jsou v provedení jak pro vnitřní, tak venkovní instalaci, a protože nepotřebují žádné související zemní práce (jako u systémů země-voda), jsou bezproblémově instalovatelná kdekoliv. Jejich výkon je až 26 kW.

Reversibilní tepelná čerpadla

Vzhledem k rostoucí poptávce po vyšším komfortu v pobytových místnostech se mimo pouhé vytápění požaduje stále častěji i jejich chlazení v letních měsících. K tomuto účelu byla vyvinuta a na náš trh dodávána tzv. reversibilní tepelná čerpadla DIMPLEX. Lze namítnout, že změnit chod tepelného čerpadla z topení na chlazení není nic mimořádného, ale nebyl by to DIMPLEX, aby neměl něco navíc, což ho staví opět „na špici” v tomto oboru.

Předně se jedná opět o kompaktní zařízení buď ve vnitřním nebo venkovním provedení. Své parametry pro vytápění v zimním období má stejné jako výše zmíněná nízkoteplotní zařízení. Rozdíl je v tom, že při „chlazení” může ochlazovat vodu buď v režimu „tichého chlazení” do podlahových nebo stěnových systémů na 18 °C, nebo tzv. „ostré chlazení” s teplotou cca 8 °C do vzduchotechnických, podlahových, nástěnných nebo stropních ventilačních jednotek. A aby tepelná energie vznikající jako odpad při výrobě chladu nebyla bez užitku vypouštěna do ovzduší, jak je tomu u jiných obdobných zařízení, je v tomto tepelném čerpadle zabudován další výměník, který zajistí ohřev užitkové nebo bazénové vody „odpadním teplem”, což má samozřejmě příznivý vliv na ekonomiku tohoto špičkového zařízení.

Při využití podlahového a stěnového topného systému pro účely chlazení v letních horkých dnech „hlídá” automatika tepelného čerpadla hranici „rosného bodu”, aby nedocházelo na ochlazovaných plochách ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Teplotu v místnostech lze snížit podle požadavku o 3 až 4 °C, což je příjemné a dnes stále více požadováno.

Řídící automatika zajišťuje bezobslužný provoz s autodiagnostikou a celou řadou příjemných programů od natápění čerstvých betonů u podlahového vytápění, samozřejmostí je ekvitermní regulace dvou nezávislých topných systémů v návaznosti na venkovní teplotu, snížení a zvýšení teploty v objektu např. v době zimní dovolené v reálném čase, ohřev užitkové a bazénové vody s nastavitelnými preferencemi, letní provoz, možnost napojení na domácí PC nebo dálkové připojení přes modem.

Tepelná čerpadla pro ohřev vody

Velmi zajímavým a užitečným zařízením jsou tepelná čerpadla pro ohřev vody, která využívají tepla z „odpadního – větracího” vzduchu z domu, kdy z něj odeberou tepelnou energii a tu předají do integrovaného 300 l zásobníku a ohřejí vodu až na 55 °C. Řeší prakticky podtlakové větrání a současně bezkonkurenčně nejlevnější ohřev užitkové vody.

Společnost TERMO KOMFORT Brno dováží z Německa tepelná čerpadla DIMPLEX od roku 1999 a společně s partnerskými montážními firmami je instaluje po celé ČR, zpravidla včetně nízkoteplotních topných systémů v novostavbách. Pro starší systémy topení je vždy nutno řešit instalaci individuálně.

Pokud jste se dočetli až sem, pak už víte, že není tepelné čerpadlo jako tepelné čerpadlo a jste trochu „v obraze”.

Autor: Ing. Josef Slováček
Foto: Archiv TERMO KOMFORT, s.r.o.