foto: Grzegorz Wdowiak, Shutterstock
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Dokončené stavby roku 2019 na Ostravsku

Pravidelně píšeme o stavebních akcích v Moravskoslezském kraji, nejvíce však v jeho metropoli Ostravě. Pravidelný čtenář našich stránek se o některých z nich dočetl podrobněji, jiné mu přiblížíme alespoň heslovitě. Z roku 2019 jsme jich symbolicky vybrali devatenáct. Nesporně je to pro Ostravu šťastné číslo. Nechť tento nástin poslouží i stále většímu počtu návštěvníků třetího největšího města republiky.

Na stadionu Bazaly došlo ke změně původního sportoviště pro současné potřeby Fotbalové akademie mladých fotbalistů, ale též mateřského Baníku a sportuchtivé veřejnosti. K dispozici jsou hřiště s přírodní i umělou trávou, posilovna, tělocvična, běžecká dráha a zázemí pro regeneraci.

Rybníky pod Bedřiškou byly odbahněny, došlo k opravě jejich vtoků a výpustí, bylo položeno odtokové potrubí v délce jednoho kilometru. Součástí projektu jsou nové chodníky a zeleň.

Nové náměstí Ostrava-jih bylo vybaveno mobiliářem, zastřešením, osvětlením, nasvícenými vodními prvky, novou zelení a dlažbou. Nachází se za obchodním domem Železňák.

Dětské dopravní hřiště s učebnou dopravní výchovy ve Svinově je využíváno dětmi, chodci, cyklisty i jezdci na skútrech. Slouží i k nácviku parkování automobilů či pohybu nevidomých a slabozrakých chodců.

Po 140 letech se hasiči v Pustkovci dočkali moderní zbrojnice včetně parkoviště a nezbytného zázemí.

Ostravské Bazaly, foto: Zdeněk Svoboda

Rekonstrukce křižovatky ulic Sokolská a Českobratrská v centru zahrnula nové trolejové vedení, světelnou signalizaci, stožáry, veřejné osvětlení, živičný povrch, chodníky se zámkovou dlažbou a 12 parkovacích míst před budovou Policie ČR.

Za novou fasádou zrekonstruovaného Divadla Jiřího Myrona je nový společenský sál, komorní Divadlo „12“ pro 60 diváků, centrum divadelního vzdělávání, ubytování pro hostující umělce, kavárna Národní dům a bar s výhledem na katedrálu.

Byly transformovány pobytové služby Čtyřlístek a došlo ke zřízení nového bydlení v domcích s příslušným zázemím pro tělesně postižené občany. To nahrazuje ústavní péči.

U mostu Miloše Sýkory, na pravém břehu řeky Ostravice, byly postaveny vyhlídkové terasy s posezením z betonu, dřeva a železa.

Také hasiči v Muglinově se po 126 letech dočkali nové zbrojnice. V současnosti mohou využívat veškeré potřebné zařízení, které spočívá v garážových stáních pro zásahové vozy, skladech, v dílenském koutu a sušící věži.

Rekonstrukce ostravského Divadla loutek zahrnula kromě nové zateplené fasády, oken, kotelny a vzduchotechniky i opravu střechy.

Renovaci byla podroben i dětský rehabilitační stacionář z 80. let. Celková rekonstrukce obsáhla nové rozvody vody i elektřiny, rekonstrukci interiérů a sociálního zařízení.

Víceúčelová sportovní hala nahradila vyhořelou sokolovnu z roku 1998. Slouží sportovním turnajům i společenským akcím.

Budova lékařské pohotovostní služby a centrálního skladu byla zateplena (včetně střechy), má vyměněná okna a dveře a také topná soustava je regulovaná.

Vysoce medializovaná novostavba Komunitního centra Všichni spolu je bezbariérovým centrem, jež umožňuje vzdělávací, volnočasové a sociální aktivity. K venkovním činnostem jsou využívány dotykové stěny, hřiště, zahrada, ohniště i maxišachy.

Pochozí zelená střecha Komunitního centra Všichni spolu, foto: Zdeněk Svoboda

Cyklostezka Nová Ves – Vodárna navazuje na cyklostezku podél řeky Odry vedoucí do Mariánských Hor a Hulvák.

Po ukončení životnosti původních pouličních lamp v jižní Porubě jsou nově veřejně osvětleny ulice Bedřicha Nikodéma, Lumírova, Charvátská, Šeříková a Na Výspě; doplněna byla i nová svítidla pro osvětlení tmavých míst.

Na dlouho očekávanou rekonstrukci interiéru Kulturního domu Petřkovice naváže celková oprava vnějšího pláště.

Budova Léčebny dlouhodobě nemocných v Radvanicích byla zateplena, má vyměněna okna, balkony, plynovou kotelnu, rozvody ústředního vytápění a systém měření a regulace.

Související články

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: kolektiv fotografů