V Ostravě-Porubě došlo nedávno k otevření komunitního centra Všichni spolu

Komunitní centrum Všichni spolu se povedlo

V Pustkoveckém údolí ostravského obvodu Poruba, v parku pod Základní školou na ulici Karla Pokorného, realizovala ostravská stavební firma Bystroň Group, a. s. Komunitní centrum nazvané Všichni spolu, které má podpořit setkávání zdravých lidí a osob s hendikepem, ale také mezigenerační kontakt. Předesíláme, že uvedený objekt se po stránce stavební i z pohledu využití dříve „mrtvého“ území opravdu povedl.

V místě se dříve nacházelo nevyužívané hřiště, odvodňované pomocí drenáží do souběžného potoka, který ústí do vedlejšího, níže položeného rybníka. Ten je nyní vypuštěný a po příslušné revitalizaci se stane důležitou součástí sousedícího centra. Měl by mimo jiné pozitivně ovlivňovat místní mikroklima, a to zejména v letních vedrech.

Bezbariérovost a hravost

Přejděme k venkovnímu areálu Komunitního centra. Je bezbariérový, a tak nabízí desítky aktivit a k zapůjčení moderní náčiní i pro hendikepované. Výbava centra zahrnuje posilovací a cvičební stroje, lezeckou stěnu, trampolíny, trubkový telefon, skluzavku, habrové bludiště, kuří most, dotykové stěny, kaleidoskop, betonový telefon, zvukové polštáře, kamenný xylofon, maxišachy, optický hranol, Newtonovu houpačku, různá posezení, ohniště a samozřejmě multifunkční velké hřiště. Veřejnosti je přístup umožněn i do zahrady s ovocnými a listnatými stromy, keři, květinami a bylinami. To vše umožňuje setkávání, rekreační sportování i odpočinek. Všechny povrchy jsou přitom propustné a dovolují vsakování srážkové vody do půdy.

Centrum disponuje také pochozí zelenou střechou

Zeleň na střeše i přírodní materiály

Dostáváme se k budově centra. Její vnější plášť, počínaje plochou střechou, je tvořen zelení a kačírkem. Vstup na ni je umožněn po šikmé, rovněž zelené ploše. Vsakovaná voda je ze střechy jímána do retenční nádrže a poté vypouštěna do potoka. Fasády jsou tvořeny dřevěnými obklady a posuvnými barevnými stínicími panely s oky. Kromě dřeva byly na stavbě využity i další přírodní materiály, například kámen. Ceněna je návštěvníky také hojná výsadba dřevin.

Interiér komunitního centra

Interiéry

V interiéru se nachází klubovna, recepce, kanceláře pro individuální poradenství, sociální zařízení a zázemí pro správce. Vše je uzpůsobeno vzdělávání i aktivitám nejrůznějších organizací. Příslušnou teplotu v zimě i v létě udržuje tepelné čerpadlo.

Autory návrhu centra Všichni spolu, první porubské veřejné budovy se zelenou střechou, je architektonická kancelář Projektstudio EUCZ.

Součástí komunitního centra je velké množství herních prvků včetně lezecké stěny

Související články

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: archiv autora