První místo v kategorii Veřejných zelených střech získala budova Main Point Pankrác v Praze. Střecha slouží jako pobytový prostor a přitahuje nájemce objektu.

Soutěž Zelená střecha roku 2019 zná vítěze

V letošním ročníku soutěže Zelená střecha roku, kterou již po šesté vyhlásila odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, soutěžilo dvanáct objektů se zelenými střechami.

Cena veřejnosti

Od poloviny června bylo možné si fotografie soutěžících děl prohlédnout na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz. Návštěvníci stránky zde získávali také informace o použitých technologiích a mohli přidělit své hlasy jedné či několika zeleným střechám. Historicky první Cenu veřejnosti v soutěži Zelená střecha roku získala Zelená střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň.

Odborné posouzení

Přihlášené zelené střechy hodnotili především odborní porotci, kteří své hodnocení nemohou založit pouze na fotografiích. Ve dnech 28. – 29. května 2019 navštívila odborná porota šest veřejných objektů a šest soukromých zelených střech. Členové poroty se při hodnocení zaměřili na koncepci architektonického řešení, kvalitu technického řešení zelené střechy, vhodnost použitého sortimentu rostlin, udržitelnost projektu, aktuální stav střechy a inovativnost řešení. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 20. června 2019 v Ostravě u příležitosti konference Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel.

Cenu veřejnosti získala střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň.

Kategorie Veřejná zelená střecha

První místo v kategorii Veřejná zelená střecha získala budova Main Point Pankrác v Praze, což je nájemní administrativní objekt v prostoru takzvaného Pankráckého pentagonu. Zelená střecha na čtyřicet metrů vysoké budově založené na půdorysu pěti zaoblených trojúhelníků slouží jako pobytový prostor a stala se jedním z důvodů, kterým tato budova nájemce přitahuje. Od počátku projektování byl kladen důraz na striktní umístění technologií mimo prostor střešní zahrady (většina skončila v podzemí budovy). Z řady výškových staveb v sousedství je střecha viditelná, proto se stala „pátou fasádou“ budovy. Střecha od počátku provozu slouží k relaxaci, neformálním setkáním, k práci, konzumaci jídla či speciálním akcím.

Druhé místo v kategorii veřejných staveb získala střecha Campus Parku v Brně. Na střeše zde vznikl velmi kultivovaný zelený pobytový prostor.

Druhým místem ocenila porota intenzivní zelenou střechu v areálu Campus Park v Brně na Palachově náměstí přiléhající k budovám D a E. Pro investora zde slovo „park“ není jen součást slovního spojení „office park“, ale skutečné prostředí parku, zahrady a kultivovaného veřejného prostoru. Zelená střecha na podzemním parkovišti je koncipovaná jako krajinná koláž poskládaná z jednotlivých ostrovů a příběhů, městských a přírodních ploch. Výsadby stromů, keřů a trvalek se prolínají s plochami umožňujícími posezení, ale i aktivní odpočinek. Náměstí je srdcem projektu Campus Science Park i vstupním filtrem do všech kancelářských budov.

Třetí místo získala budova Onkologického centra ve Fakultní nemocnici v Plzni. Jedná se o členitou zelenou střechu o více úrovních, na kterou mají přistup návštěvníci, pacienti i personál nemocnice. Porotu oslovilo především celkové architektonické a funkční členění volně přístupné plochy i uzavřená atria před ordinacemi lékařů. Zelená střecha funguje již téměř deset let, což dokazuje její udržitelnost.

Čestné uznání si odnáší přihlašovatelé a tvůrci zelené střechy administrativní budovy Visionary v pražských Holešovicích. Zelená střecha zde spojuje několik základních funkcí – kromě ekologické a odpočinkové také rekreační a estetickou. Zajímavým prvkem je běžecká dráha, která umožňuje nájemníkům aktivní relaxaci.

Zelená šikmá střecha ve Statenicích oslovila porotu inovativním využitím minerální vlny a řešením zpomalování odtoku vody.

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě

První místo v kategorii Zelená střecha na rodinném domě získali tvůrci malé šikmé střechy ve Statenicích. Porota ocenila zejména inovativní využití minerální vlny na šikmé střešní konstrukci s originálním řešením zpomalování odtoku vody. Toto řešení vytváří velice stabilní vegetační vrstvu, odolnou proti sesuvu. Po téměř čtyřech letech od založení je na střeše velmi kvalitní vyrovnaný porost především rozchodníků s prokazatelnou životností a dlouhodobou udržitelností.

Druhé místo obsadila plochá zelená střecha na rodinném domě v Palkovicích. Střecha disponuje velmi rozmanitým sortimentem s dlouhodobou udržitelností i bez závlahy a složité péče či údržby.

Druhým místem byla oceněna rozlehlá plochá střecha na dvougeneračním rodinném domě s kruhovým půdorysem, umístěným v podhůří Beskyd. Porota ocenila řešení, kdy na vyšší vrstvě substrátu vznikla extenzivní pobytová střecha s rozmanitým bohatým sortimentem, u které lze předpokládat dlouhodobou udržitelnost i bez závlahy, a to s minimálními náklady na péči a údržbu. Střecha slouží především k začlenění domu do okolní krajiny a pokud beskydské počasí dovolí, využívá se i k občasnému pobytu. Proto jsou v ploše osazeny nášlapy a vytvořeny pobytové plochy.

Terasa Orionka se umístila na třetím místě mezi zelenými střechami rodinných domů.

Třetím místem v kategorii Zelená střecha na rodinném domě ocenili porotci intenzivně řešenou terasu u soukromého bytu ve druhém patře historického domu se zdravotnickým zařízením v Praze u Orionky. Na minimálním prostoru terasy vznikl odpočinkový prostor, který kromě míst k posezení nabízí i pohled na mini jezírko. Bujná a rozmanitá vegetace vytváří dojem zelené oázy uprostřed velkoměsta.

Velmi zdařilé bylo i přebudování terasy u bytu v nejvyšším patře bytového domu v pražské Liboci, která byla původně nehostinnou pouští betonových dlaždic, zábradlí a plechového obkladu fasády. I přes omezené možnosti statického zatížení se autorům projektu a realizační firmě podařilo proměnit prostor v místo lákající k pobytu. Vegetace se na střechu dostala nakonec dvěma způsoby. Trvalky a stromy jsou umístěny v nádobách a výsadby rozchodníků s trvalkami místo vyjmutých dlaždic. Dílo bylo oceněno čestným uznáním.

Zájem o zelené střechy stoupá

Soutěž Zelená střecha roku 2019 potvrdila, že zájem investorů a veřejnosti o zelené střechy stoupá a zvyšuje se i kvalita realizovaných zelených střech. Po počáteční nedůvěře a skepsi se zelené střechy v Česku dostávají do popředí zájmu jak architektů a investorů, tak i veřejné správy. Díky svému přínosu a vlastnostem, technické úrovni, odbornému provedení, zdařilým realizacím, neúnavné propagaci a osvětě si zelené střechy dobyly i v Česku své místo.

Výsledky

Kategorie Veřejná zelená střecha

1. místo: Main Point Pankrác

Přihlašovatel: DAM architekti s.r.o.

Autoři projektu: generální projektant: DAM architekti s.r.o. (Petr Burian, Jiří Hejda, Robin Müller) projekt zeleně: TERRA FLORIDA v.o.s. (Radka Šimková, Lucie Vogelová)

Investor: Main Point Pankrác a.s.

Zhotovitelé: generální dodavatel: PSJ a.s., Botanica 4zahradnická firma - dodávka substrátu a provádění výsadeb

Výměra: 2 770 m2

Realizace: 2016–2018

2. místo: Intenzivní zelená střecha na Campus Science Park 4budova D a E

Přihlašovatel: Gabriel s.r.o.

Investor: Hinton, a.s.

Autoři projektu: A PLUS a.s. ve spolupráci s Ing. arch. Kristinou Magasanikovou

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Další zhotovitelé: Lentus agilis -4 vodní prvek, Závlaháři s.r.o. - AZS, J.I.H. sportovní stavby a sportovní povrch

Plocha: 1 194 m2

Realizace: 2018

3. místo: Zelená střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň

Přihlašovatel: Fakultní nemocnice Plzeň

Autoři projektu: K4-LT sdružení (sdružení firem K4 a.s. a LT PROJEKT)

Investor: Fakultní nemocnice Plzeň

Generální dodavatel: SKANSKA a. s.

Plocha: 5 600 m2

Realizace: 2008–2010

Čestné uznání za inovativní využití zelené střechy pro umístění běžecké dráhy: Zelená střecha administrativní budovy Visionary

Investor: Skanska Property Czech Republic s.r.o.

Autoři projektu: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.

Zhotovitel: generální dodavatel: SKANSKA a. s.

Další zhotovitelé: střešní skladba: Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o., osázení zeleně: LandScapePro s.r.o.

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě

1. místo: Šikmá zelená střecha na rodinném domě

Přihlašovatel a zhotovitel: ACRE, spol. s r.o.

Autoři projektu: Bc. Josef Vokál – ACRE, spol. s r.o.

Plocha: 21 m2

Realizace: červen 2016

2. místo: Zelená střecha na rodinném domě v podhůří Beskyd

Autoři projektu: Lampart – Mec s.r.o.

Zhotovitel: Lampart – Mec s.r.o

Plocha: 1 000 m2

Realizace: 2018

3. místo Pobytová terasa s intenzivní zelení v nádobách

Autoři projektu: Ing. Tereza Kvítková, Vít Beran DiS. (Kvítková 4Beran zahradní architekti)

Zhotovitel: Jaromír Nigrin

Další zhotovitelé: Václav Žák – dřevostavby (dřevěné pláště nádob), František Švancar (keramické nádoby), Petr Novák WELDPON (plastové vložky nádob)

Výměra: 50 m2

Realizace: 2018

Čestné uznání za technologicky náročnou přeměnu vydlážděné terasy v příjemný obytný prostor se zelení

Pobytová polointenzivní střešní zahrada na terase bytového domu v Praze

Zhotovitel: GreenVille service s.r.o.

Autoři projektu: Atelier Partero s. r. o.

Odborná porota

Díla přihlášená do soutěže posuzovala odborná porota ve složení Ing. Samuel Burian (autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu, soudní znalec pro obory ochrana přírody a ekonomika – oceňování ekologické újmy), Ing. Jiří Šála, CSc. (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství ČKAIT), Ing. Vlastimil Rieger (facility manager ve společnosti Nadace Partnerství, odborník na nízkoenergetické stavby), Francois Lassalle (předseda francouzské asociace zelených střech ADIVET), Ing. arch. Marcela Kubů (výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace).

Související články

Autor: Alena Georgiadisová, Ing. 1)
Foto: Svaz zakládání a údržby zeleně

1) Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně