Čestné uznání obdržela též modulární stavba vybudovaná pod záštitou humanitární organizace Aurore, která v Paříži ve Francii poskytuje přístřeší lidem bez domova.

Zlín vybral nejlepší stavby v kraji

Dne 16. května 2019 byly v Uherském Brodě předány ceny v rámci soutěže Stavba Zlínského kraje 2018. Šlo o vyhodnocení již sedmnáctého ročníku. Odborná porota, v čele s předsedkyní Dagmar Novou, posuzovala celkem 48 staveb (k vidění ve videu na konci článku) a finální rozhodnutí nebylo jednoduché. Výběr jen několika nejlepších z množství všeobecně vynikajících projektů však učinila.

Rozmanitost oceněných

V sedmi jednotlivých kategoriích byla udělena vždy hlavní cena plus několik čestných uznání. Detailní rozpis vítězů je uveden na webu http://stavbaroku.zlin.cz. Z hlavních ocenění zmiňme například projekt rekonstrukce bazénů na koupališti Riviéra v Brně či čestné uznání za realizaci solidárního hotelu na Seině v Paříži (oboje v kategorii staveb mimo území Zlínského kraje). Druhý jmenovaný, z dílny české společnosti KOMA Modular, je stavbou tvořenou prefabrikovanými modely. Jde o humanitární projekt určený lidem bez domova.

Oceněna byla také výstavba nové válcovny Fatra, a. s., Napajedla nebo realizace 2. etapy centrálních objektů nemocnice v Uherském Hradišti. Z čestných uznání zaujalo redakci ocenění věnované tvůrcům Památníku Tomáše Bati či Smuteční obřadní síň Valašského Meziříčí.

Hlavní cenu v kategorii staveb situovaných mimo území Zlínského kraje udělila porota tvůrcům projektu rekonstrukce koupaliště Riviéra v Brně.

Hejtman ocenil obnovu centra Zlína

Mimo hlavní kategorie bylo již tradičně uděleno i vyznamenání hejtmanem Zlínského kraje, Jiřím Čunkem. Ten mezi stavbami dokončenými v roce 2018 zvolil obchodní dům Zlín původně vystavěný z popudu Tomáše Bati (1932). Jde o jednu ze tří dominant náměstí Práce ve Zlíně. Při výstavbě byl použit baťovský tovární skeletový systém, došlo k posílení statiky budovy, prohloubení podzemního podlaží za účelem zřízení nového parkoviště a mnoho dalšího. Budova byla uvedena, co se architektonického výrazu týče, do původní podoby a je proto počinem přispívajícím k oživení centra města.

Cenu hejtmana Zlínského kraje obdržel rekonstruovaný obchodní dům ve Zlíně na náměstí Práce.

Novinářská cena

Cena byla též udělena Syndikátem novinářů Zlínského kraje. Hlavním měřítkem při rozhodování byla míra preciznosti stavebního provedení, v druhé řadě byla posuzována i přidaná hodnota díla. Porota se na výsledku jednoznačně shodla a přidělila ocenění autorům obnovených historických vodních a mokřadních ploch v obci Libosváry. Tento komplex vodních nádrží, mokřadních a bočních tůní a revitalizovaného koryta potoka Libosvárka slouží jako účinná ochrana před dopady sucha, zabezpečuje lokální protipovodňovou ochranu a vytváří příznivé prostředí pro existenci specifických rostlin a živočichů. Dílo se stalo též oblíbeným rekreačním místem.

Novinářskou cenu získal projekt obnovených historických vodních a mokřadních ploch v Libosvárech.

Grand Prix za mimořádný stavební počin

Poslední vysoce hodnocenou stavbou, tentokrát v rámci Grand Prix architekta Pavla Nováka (udělované pouze výjimečně za mimořádné stavební počiny), kterou si dovolíme zmínit, je opět projekt modulárního charakteru. Jde o upravený bývalý pavilon milánského EXPA, který v současnosti umístěn ve Vizovicích, slouží jako administrativní objekt a galerie. Komplexní, kreativní a účelné architektonické dílo přesahující regionální hranice disponuje i propracovanými interiéry včetně zapojení uměleckých děl.

Grand prix architekta Pavla Nováka byla mimořádně udělena za stavbu modulární administrativní budovy s uměleckým přesahem.

Závěrem

Kromě výše uvedeného došlo i k ocenění dalších staveb a také studentů středních škol a učilišť stavebního zaměření. Celkově byla porota příjemně překvapena jak vysokým počtem přihlášených staveb, tak všeobecnou kvalitou. Stavby zahrnují množství moderních stavebních konstrukcí i technologií, patrné je též kvalitní řemeslné provedení. Stavební i projekční činnost je evidentně konkurenceschopná i v případném širším, nejen evropském měřítku.

Smuteční obřadní síň ve Valašském Meziříčí získala čestné uznání v oblasti staveb občanské vybavenosti.

Související články

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: archiv Publicity, s. r. o., Zlín

1) čerpáno z tiskové zprávy