Dřevěné žaluzie

Obdivuhodný a všestranný přírodní materiál, totiž dřevo, byl použit při výrobě první žaluzie. Ani staletí neubrala dřevu na oblibě, včetně stínicí techniky. Dřevo vnitřně i na omak hřeje a svou nahodilou kresbou, odlišnou kus od kusu, reprezentuje specifický a silný fenomén bytí – neurčitost. Vyvažuje tak protipól chladu, přesnosti a spočítatelnosti betonu, kovu či plastu. To bývá obzvlášť vítané.

Slovo jalousie [ʒaluzi] označovalo ve Francii lamelovou okenní mříž, která umožňovala pohled ven, ale bránila pohledům zvenčí dovnitř. Zdroj inspirace prý pocházel z orientálních harémů, jejichž pán žárlivě (jalousie = francouzsky žárlivost) střežil soukromí ženských komnat. Alespoň tak to říkají česky psané zdroje. První evropské žaluzie nebyly polohovatelné a teprve 14. dubna 1812 si nechal francouzský truhlář Cochot patentovat žaluzii s polohovatelnými otočnými lamelami. V USA byla později patentována venkovní žaluzie s polohovatelnými šikmými lamelami, která i za deště umožňovala větrat, aniž by dešťová voda vtékala do místnosti.

Dřevo a jeho užitné vlastnosti

Dřevo je pozoruhodný materiál a tudíž má i pozoruhodné vlastnosti. Ukazuje je tabulka 1. Vedle vcelku známých termofyzikálních vlastností pěti základních a do velké míry i charakteristických stavebních materiálů je v posledním sloupci uveden součinitel teplotní vodivosti a v μm2/s. Ten vyjadřuje schopnost šíření teplotní vlny ve stavebním materiálu, ke kterému se součinitel vztahuje. Mezi pěti zástupci různých materiálových okruhů (kov, izolace, beton, zdivo, dřevo) má dřevo nejmenší součinitel a = 0,219 μm2/s. Jinými slovy, dřevem se nejpomaleji šíří teplotní vlna. Pohled na tabulku dále ukazuje, že teplotní vlna se nejrychleji šíří hliníkem s a = 113 μm2/s. Oba materiály se požívají k výrobě lamel stínicí techniky.

Tab. 1: Základní materiálové vlastnosti dřeva a hliníku ve srovnání s nejvíce frekventovanými stavebními materiály. Pod pojmem TI-tvárnice se rozumí termoizolační obvodové zdicí tvárnice (lehčený pórobeton nebo cihly plněné minerální vatou nebo pěnovým polystyrénem), určené pro termoizolační zdění bez dodatečné tepelné izolace.

lambda
[W/mK]
hustota
[kg/m3]
spec. kap.
[J/kgK]
a
[μm2/s]
hliník2732 699896113
EPS0,039131 5101,99
beton1,12 2008400,595
TI-tvárnice0,0773001 0000,257
dřevo0,224002 5100,219

Rychlost šíření teplotní vlny není však totéž, co šíření, přesněji intenzita prostupu tepla pevnou látkou. Tu určuje součinitel tepelné vodivosti lambda, λ. Z uvedené pětice materiálů si nejlépe vede hliník s nejvyšším součinitelem λ = 273 W/(mK), za ním následuje beton, dřevo, TI-tvárnice a poslední je tepelná izolace, která vede teplo nejméně.

Dřevěné žaluzie – úspěšné, účinné a přirozené řešení

Dřevo je v moderních interiérech vnímáno stále více jako přírodní a přirozený prvek, který dodává domu teplo a útulnost. „Váhu” má i to, že v interiéru není dřevo vystaveno vlivům celoročního počasí. Logicky tedy nachází uplatnění i ve vnitřní stínicí technice, kde se dřevěné žaluzie staly trendem.

Technické přednosti

Dřevěná žaluzie nejlépe ze všech materiálů brzdí teplotní vlnu, kterou zakládají sluneční paprsky tím, že ohřejí její povrch. Kdyby slunce osvětlovalo žaluzii přerušovaně, tedy způsobem… – ON/OFF – ON/OFF – …, teplotní odezva na její vnitřní straně by měla vyhlazený tvar s významně teplotní amplitudou a znatelným zpožděním. V případě tenké hliníkové žaluzie by byla odezva na vnitřní straně téměř bez zpoždění, bez vyhlazení a bez útlumu. Teplotně tlumivý účinek dřeva plyne z jeho hodnoty součinitele teplotní vodivosti a = 0,219 m2/s, která je téměř 500× menší, než v případě hliníku (a =113 m2/s). Lamely dřevěné žaluzie (na rozdíl od hliníkové), vedou teplo mnohem méně a dříve, než čelo teplotní vlny dorazí na interiérovou stranu, její energii (a tedy i teplotu) z velké části pohltí hmota lamely.

Tepelně izolační efekt

Dřevo sice není tepelným izolantem, ale na rozdíl od čisté tepelné izolace (pěnový polystyrén) nebo tepelně velmi vodivého hliníku ztrácí dřevo jen velmi pomalu teplotu. Dřevěná žaluzie s mezerou mezi ní a oknem přináší do okenní sestavy tepelný odpor na úrovni 0,35 m2K/W, což povyšuje tepelněizolační kvalitu okna až o třídu, jak ukazuje tabulka 2.

Vedle vyšší tepelné izolace okenní sestavy s dřevěnou žaluzií je příjemná také vyšší povrchová teplota ve srovnání s hliníkovými žaluziemi.

Tab. 2: Vliv dřevěné žaluzie se vzduchovou mezerou 5 cm na celkovou hodnotu součinitele prostupu tepla UW+Z ve W/(m2K) pro vybrané příklady oken.

UwUw+z
1,50,99
1,20,85
0,60,63
0,80,50

Nekonečné možnosti

Čisté linie, designové inovace, moderní trendy kombinované s ručními technikami zpracování exotických dřevin. Výsledkem je jedinečný stínicí prvek – dřevěná žaluzie. Tradiční přírodní materiál dává nekonečné možnosti pro povrchovou úpravu žaluzií, která je odlišuje od běžných produktů. To se již nacházíme v oblasti působení společnosti Bematech.

Lamely dřevěných žaluzií, které tato firma vyrábí, jsou zhotoveny z kvalitního exotického dřeva – africké vrby Abachi, která zaručuje vysokou kvalitu a dlouhou životnost. V kolekci lze nalézt více než 100 druhů lamel, různých barevných a povrchových úprav. Díky tomu lze dřevěné žaluzie vhodně sladit prakticky s jakýmkoliv interiérem včetně místností s keramickými obklady.

Unikátnost dřevěných žaluzií od společnosti Bematech lze nalézt především v nových řadách BE ONE, BE WOOD a BE NOBLE.

BE ONE

Jedinečná kolekce lamel je tvořena širokou škálou barevných odstínů, lamely jsou lakované. Je navržena bytovými designery podle posledních trendů. Lamely jsou vyrobeny z prvotřídního exotického dřeva Abachi o tloušťce 3,2 mm. Dále je možné lakovat do jakéhokoliv odstínu RAL nebo NCS. Lamely jsou v šířkách 35, 50 a 70 mm.

BE WOOD

Tato kolekce lamel nabízí opět zajímavou škálu nejpoužívanějších přírodních odstínů a je navržena v souladu s moderními trendy bydlení. Lamely jsou mořené. Výrobce opět volil pro lamely prvotřídní exotické dřevo Abachi o tloušťce 3,2 mm. Stejná je i šířka lamel: 35, 50 a 70 mm.

BE NOBLE

Třetí pozoruhodná kolekce je tvořena bohatou škálou rozmanitých odstínů. Lamely jsou ve vybraných případech opatřeny povrchovou úpravou, která zjemňuje či naopak zdůrazňuje efekt výsledného vzhledu výrobku. Použitá dřevina je opět africká vrba Abachi o tloušťce 3,2 mm v tloušťkách 35, 50 a 70 mm.

Volba prostředí

Pro materiály s rozdílnou strukturou dřeva je lepší zvolit prostory, které nejsou příliš vlhké. Vyšší vlhkost a teploty mohou vyvolat deformaci lamel. Proto tento typ žaluzií neumísťujeme např. v koupelnách, bazénech, saunách ap. Pro zlepšení odolnosti je možné použít odolnější nátěr. Odolnější nátěry se vyplatí použít také z důvodů plísní, které pak vedou k dalším nežádoucím účinkům.

Zajímavosti a technické specifikace

Dřevěné žaluzie jsou k dostání v horizontálním provedení, v maximální šířce 3 600 mm a výšce 3 500 mm. Ovládat dřevěné žaluzie je možné manuálně i motoricky. Společnost Bematech nabízí lakované lamely odstínů RAL nebo NCS.

Vzorník barev RAL je celosvětový standard pro stupnici barevných odstínů, využívaný hlavně v průmyslu, jehož smyslem je opakovatelnost a získání přesně stejného odstínu barvy. Dřevěné žaluzie bývají často laděny do béžových, šedých, hnědých či vínově červených barev, které evokují jemný a přirozený vzhled. Naproti tomu NCS je velmi pečlivě vytvořený vzorník barev, založený na vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření různých lidí z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství na jedné straně a objektivního měření barevnosti na straně druhé. Nejde tedy o pouhý velký soubor očíslovaných odstínů. Systém NCS vychází ze šesti základních barev – bílé, černé, žluté, červené, modré a zelené. Žaluzie je tedy možno ladit do jakéhokoliv odstínu dle libosti.

Závěr

Dřevěné žaluzie jsou z estetického pohledu jedinečným a špičkovým interiérovým doplňkem, který může zásadně změnit „tvář” místnosti a zároveň navodit atmosféru vlídnosti a harmonie. Dřevěné žaluzie jsou i významnou součást tepelné ochrany místností a příznivě působí na pocit tzv. tepelné pohody. Vnitřní povrch dřevěné žaluzie totiž nekopíruje venkovní teplotní extrémy přenášené oknem a udržuje si teplotu blízkou interiéru. Žaluzie ve staženém stavu tak přispívá v létě i v zimě ke stabilizaci vnitřní teploty a nižší spotřebě energie za vytápění nebo chlazení.

Fotogalerie

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy