Dvě výjimečné lávky inspirované tvarem krystalu oživí na jaře dejvickou klasicizující univerzitní architekturu

Moderně pojaté můstky krystalických tvarů propojí památkově chráněné objekty Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Dejvicích v jeden celek. Obě konstrukce nabídnou svým uživatelům ohromující výhled do ulice a poskytnou prostor k zastavení a načerpání energie v místě plném denního světla. Kolemjdoucím mají připomínat dynamický vnitřní svět tohoto vzdělávacího zařízení.

Prosklené ocelové lávky, které budou situovány v místech původně uvažovaného spojení budov jejich autora Antonína Engela (historický návrh počítal s masivní zděnou konstrukcí na pilířích a klenbách), budou osazeny během měsíce března tohoto roku. Oficiální dokončení projektu se následně odhaduje na květen. Náklady na stavbu dosáhnou 50 milionů korun.

Spojovací lávky budou zkonstruovány mezi budovami A a B Vysoké školy chemicko-technologické, tedy přes Studentskou ulici. Aby podtrhly svět chemických sloučenin, jež neodmyslitelně patří k oborům, kterým se tato instituce věnuje, jsou navrženy v krystalické podobě. Půjde o osnovu ocelových prutů, jež spojí obdélný profil s šestiúhelným středem. Daná forma – prostorová mřížka, která působí jako napnutá mezi budovami – přináší sochařskou kvalitu a lehkost, jež vdechne nový život stávajícím solidním klasicizujícím budovám. Lávky se tak stanou ikonickými prvky univerzitního areálu, jež budou sloužit jako místo pro zastavení a rozhled na cestě plné chodeb. Hlavním autorem a generálním projektantem lávek je společnost ov architekti v čele s Jiřím Opočenským.

„Aktuálně se plánuje finální osazení konstrukcí obou lávek na skryté železobetonové pilíře. Následovat bude montáž skleněného opláštění a vnitřní úpravy budov a lávek. Konstrukce je unikátní v tom, že kombinuje moderní ocelovou konstrukci se systémovým skleněným opláštěním s historickými budovami z počátku 20. století. Projekt byl od počátku komplikován požadavky památkářů na minimální zásah do vzhledu obou budov. Portály obou lávek kopírují stávající okenní otvory a pilíře jsou schovány v pilastrech fasády, které naznačovaly polohu propojení již z původního návrhu obou budov,“ říká Jan Blažek, jednatel společnosti V – CON, která zde zaštiťuje roli projektanta a statika.

Konstrukce

Stavba zahrnuje dvě samostatné lávky (jejich struktury jsou rozdílné), potřebné přeložky inženýrských sítí a úpravy ve vnitřních prostorách budov. V obou případech byly můstky navrženy jako prosté nosníky uložené na dvou železobetonových pilířích a přisazené k fasádám stávajících objektů. Zatížení ve středu mostů (každý o váze cca 40 tun) vynášejí diagonální táhla. Zasklení je tvořeno dvojskly kotvenými do systémových profilů a na systémové terče. Betonová vrstva podlah bude tlumit chvění konstrukcí. Strop je z důvodu minimalizace přehřívání navržen plný a s dvěma ventilačními otvory. Po stranách konstrukce podlahy bude spárou přiváděn chladnější vzduch (pouze v teplých ročních obdobích).

Lávka u ulice Technická má konstantní výšku, po délce mění příčný řez z obdélníku na šestiúhelník. Základní nosný systém tvoří nosníky podlahy a stropu a ve středu rozpětí křižující se diagonály. Lávka bude sestávat z uzavřených trubkových profilů. Druhá lávka u ulice Zikova je utvářena podobnými principy jako první, šestiúhelníky jsou na stranách a obdélník uprostřed průřezu.

Fotogalerie

Související články

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv ov architekti a PR Executive

1) redakčně upraveno