Fasádní cementotřískové desky CETRIS® certifikovány dle ETAG 034-1

Při montáži odvětrávané fasády je nutné dbát nejen na samotnou kvalitu fasádních desek, ale také na spoustu dalších zásadních věcí jako je například správná skladba produktů, dodržení zásad montáže apod. Protože výrobce cementotřískových desek CETRIS® společnost CIDEM Hranice, a.s. chce svým zákazníkům nabídnout nejvyšší možnou kvalitu, rozhodl se jako jeden z prvních v ČR podstoupit velmi složitou proceduru vedoucí k získání posouzení shody výrobku podle evropských předpisů.

Fasádní cementotřískové desky CETRIS® byly z tohoto důvodu podrobeny zkouškám předepsaným v evropském předpisu ETAG 034-1 Sestavy pro obklady vnějších stěn, Část 1: Obkladové prvky s ventilační štěrbinou a související upevňovací prostředky. Testovány byly fasádní desky CETRIS® použité v obou možných systémech kladení – VARIO (přiznaná svislá i vodorovná spára) i PLANK (překládaný systém, přiznaná pouze svislá spára).

Zkoušky mimo jiné zahrnovaly „požární” testy SBI dle EN 13 823, zkoušky sání (podtlak sání až 3 500 Pa), mechanické testy různých způsobů uchycení (šrouby, vruty, nýty apod.).

Test SBI dle EN 13 823 pro stanovení třídy reakce na oheň, překládaný systém PLANK

Fasádní cementotřískové desky CETRIS® tak splňují svými technickými vlastnostmi požadavky evropského předpisu ETAG 034-1 a jsou pro ně vydána evropská technická schválení ETA-14/0196.

Fasáda z obkladových desek CETRIS® FINISH

Tab. 1: Technická specifikace CETRIS® FINISH

Základní formát3 350 × 1 250 mm
Tloušťky desek8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32
Objemová hmotnost1 150 až 1 450 kg/m3
Službadle požadavků zákazníka - řezání, vrtání otvorů, srážení hran
Typ reliéfuhladká
Povrchová úpravazákladní a finální barva
Odstínydle vzorníku RAL, NCS (vhodnost odstínu konzultujte s výrobcem)

Fasádní desky pro dřevostavby

Pro opláštění dřevostaveb je možné vybírat z velké škály typů cementotřískových desek CETRIS® , včetně základní desky bez povrchové úpravy BASIC. V případě desek s povrchovou úpravou nabízíme desky s barevným nástřikem v odstínech dle vzorkovnice RAL i NCS s hladkým povrchem (CETRIS® Finish) i povrch s reliéfem dřeva či, povrch břidlice (CETRIS® PROFIL FINISH).

Tab. 2: Technická specifikace CETRIS® PROFIL FINISH

Základní formát3 350 × 1 250 mm
Tloušťky desek10 až 12 mm
Objemová hmotnost1 150 až 1 450 kg/m3
Službadle požadavků zákazníka - řezání, vrtání otvorů, srážení hran
Typ reliéfubřidlice a dřevo
Povrchová úpravazákladní a finální barva
Odstínydle vzorníku RAL, NCS (vhodnost odstínu konzultujte s výrobcem)

V kombinaci s dřevěným obkladem vyniknou cementotřískové desky s lazurovacím nátěrem (CETRIS® LASUR), které jsou nabízeny v sedmi barevných odstínech.

Pro kotvení fasádních desek CETRIS® doporučujeme nerezové upevňovací vruty, doplněné o podložku s těsnicí gumou (EPDM). Svislé prvky (latě) dřevěného roštu jsou chráněny páskem z EPDM.

Tab. 3: Technická specifikace CETRIS® LASUR

Základní formát3 350 × 1 250 mm
Tloušťky desek10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32
Objemová hmotnost1 150 až 1 450 kg/m3
Službadle požadavků zákazníka - řezání, vrtání otvorů, srážení hran
Typ reliéfuhladká
Povrchová úpravazákladní pigmentovaná barva, finální lazurovací probarvený lak
Odstínydle vzorníku desek CETRIS® LASUR (sedm odstínů)

Fasáda z desek CETRIS® PROFIL LASUR břidlice v kombinaci s dřevěným obkladem

Řezání na požadované rozměry

Výrobce fasádních cementotřískových desek CETRIS® nabízí bez příplatku a navýšení cen dodání fasádních desek s povrchovou úpravou nařezaných na požadovaný rozměr, včetně předvrtaných otvorů. Postačí dodat pouze výpis rozměrů desek (ve formátu xls – Excel) a výkresovou dokumentaci (vykreslení desek v měřítku 1:1, ve formátu dwg/dxf). Opracovaná fasádní deska je na rubové straně opatřena identifikačním popisem podle požadavku realizační firmy (například J12).

Příprava těchto podkladů pro výrobu fasádních desek je mnohonásobně nižší než pracnost při řezání a vrtání fasádních desek na stavbě. Opracování desek je prováděno před nanášením povrchové úpravy – na CNC stroji je deska naformátována, předvrtána, popřípadě jsou sraženy hrany. Ložení fasádních desek je řešeno s ohledem na požadavek realizační firmy (například dle světových stran).

Autor: Ing. Miroslav Vacula
Foto: Archiv firmy