Detail varianty s kotvením pomocí vrutů z realizace v Přerově.

Nejenom bezpečnost. Výplně zábradlí balkonů z desek CETRIS® jsou dominantou objektů

Výrazným prvkem bytových domů jsou lodžie a balkony, jejichž pojetí a barevnost se podílejí na utváření celkového výrazu daného objektu. Vzhled je ale přitom jenom jedním z mnoha důležitých požadavků, které musí výplň zábradlí splňovat.

Dozajista nejdůležitějším faktorem při výběru zábradlí jsou bezpečnostní předpisy. Bezpečnost a použitelnost výplní zábradlí na balkonech, terasách a lodžiích se posuzuje podle normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Kritickou zkouškou je ověření spolehlivosti zábradelní výplně a její odezvy na účinky rázového zatížení.

Výrobce cementotřískových desek nabízí dvě různá montážní řešení zábradelních výplní z desek CETRIS® – tloušťky 10, 14 a 16 mm. Všechny tyto varianty byly úspěšně atestovány na hodnotu energie nárazu 250 J.

Ze vzorkovnice dvanácti unikátních barevných odstínů byl pro rezidenci Kačírkova v Opavě zvolen nejtmavší antracitový odstín s označením CETRIS® LASUR 007.

Mechanické kotvení nebo usazení do obvodového rámu

V prvním montážním případě je deska CETRIS® přikotvena vruty s viditelnou hlavou k rámu s vnitřními výztuhami. V tomto případě nově vyhoví již deska tloušťky 14 mm.

Ve variantě se skrytým kotvením je deska CETRIS® olištována – vložena do F profilu, který je k rámu přikotven nýty. K vnitřní svislé výztuži je deska přilepena lepidlem (Den Braven Mamut Glue High Tack). Z obou podhledových stran není tedy patrný žádný viditelný kotevní prvek. Rázu odolala deska tloušťky 16 mm zajištěná vnitřní výztuhou s osovou vzdáleností 625 mm a nově i deska tloušťky 10 mm, přilepená v ploše k vnitřním výztuhám s osovou vzdáleností 420 mm.

Pravidla pro spávnou montáž

Při realizaci výplní zábradlí pomocí desek CETRIS® je nutno dodržet shodné zásady jako při fasádních aplikacích:

 • Desky se kladou se spárou minimální šířky 5 mm (při použití desek délky až 3 350 mm se spára rozšiřuje na 10 mm).
 • V desce CETRIS® je předvrtaný otvor (průměr předvrtání 8 mm pro desku o rozměru do 1 600 mm, průměr předvrtání 10 mm pro desku o rozměru nad 1 600 mm).
 • Pro kotvení se užívají šrouby s podložkou a těsnicí gumou nebo nýty.
 • Poloha krajního šroubu/nýtu od svislé hrany je nejméně 30 mm, od vodorovné hrany alespoň 70 mm, maximální vzdálenost vrutů ve směru svislé podpory je 400 mm.
 • Ve variantě se skrytým kotvením je deska CETRIS® olištována – vložena do F profilu, který je k rámu přikotven nýty. Na fotografi i povrchová úprava CETRIS® FINISH.

  Opavská reference

  Ve stavu před dokončením se nachází výstavba první etapy obytných domů developerského projektu Rezidence Kačírkova v Opavě. Výplně zábradlí balkonů, které jsou dominantou objektů, jsou vytvořeny z desek CETRIS® LASUR. Uchycení cementotřískových desek s lazurovací povrchovou úpravou je řešeno nýty do ocelového rámu zábradlí. Ze vzorkovnice dvanácti unikátních barevných odstínů byl zvolen nejtmavší antracitový odstín s označením CETRIS® LASUR 007. Realizaci balkonových zábradlí provedla firma NEOPLAST, spol. s r. o.

  Povrchová úprava

  Samotná výplň zábradlí může být provedena ze základního typu cementotřískové desky – CETRIS® BASIC a na stavbě pak opatřena povrchovou úpravou. Výrobce desek nabízí i typy s provedenou povrchovou úpravou – desky CETRIS® FINISH, CETRIS® LASUR a CETRIS® DEKOR. Lícové strany a hrany desek CETRIS® FINISH jsou povrchově upraveny fasádní barvou v odstínech dle vzorkovnice RAL či NCS. Desky CETRIS® LASUR mají hladký povrch a jsou opatřeny základním podnátěrem a finálním probarveným lazurovacím lakem ve 12 odstínech dle vzorkovnice výrobce.

  Sortiment cementotřískových desek CETRIS® s povrchovou úpravou doplňuje typ CETRIS® DEKOR – cementotřísková deska s povrchem z mozaikové dekorativní omítky.

  Vytvrzená omítka vytvoří pružnou, otěruvzdornou a pro vodní páry propustnou vrstvu s nízkou náchylností k tvorbě solí na povrchu. Zároveň však zabraňuje pronikání vody do konstrukce. Omítkovina je odolná vůči působení povětrnostních vlivů a UV záření. Vytvořenou povrchovou úpravu je možné omývat proudem vody, popřípadě vodou s přídavkem saponátů. Omítkovina je nanesena na lícové (podhledové) straně, může být provedena ve čtyřech barevných odstínech dle vzorkovnice desek CETRIS® DEKOR. Pro všechny desky CETRIS® s povrchovou úpravou platí, že rubová strana je ošetřena ochranným základním nátěrem, který může být proveden v bílém odstínu.

  Vzorník desek, podrobné informace o zmíněných zkouškách i novinkách jsou dostupné na www.cetris.cz.

  Autor: kolektiv autorů
  Foto: archiv společnosti CIDEM