FERMACELL kompletní systém pro dřevostavby a suchou výstavbu

Na konci února uspořádala česká organizační složka společnosti Xella Trockenbau-Systeme GmbH (Xella - systémy suché výstavby) pro odborné novináře pracovní cestu do závodu na výrobu sádrovláknitých desek FERMACELL v dolnosaském Seesenu. Desky FERMACELL jsou hlavní součástí kompletního systému výrobků pro dřevostavby a suchou výstavbu známého pod stejnojmennou značkou FERMACELL.

První sádrovláknitá deska FERMACELL spatřila světlo světa v Německu v 70. letech minulého století a to právě v provozech dnešní společnosti Xella - Trockenbau-Systeme GmbH. Na rozdíl od běžného sádrokartonu, což je sádrová deska z obou stran vyztužená kartonem, je FERMACELL vyztužen v celém objemu vlákny buničiny a vnější výztuhu kartonem nepoužívá.


Obr. 1: Přednost sponkovací techniky je v hospodárném připevňování pomocí sponkovaček

Vlastnosti sádrovláknitých desek FERMACELL

Sádrovláknitá deska má pevnost v tahu větší než 2,3 MPa (sádrokarton jen 1,1 MPa), pevnost v tlaku 8,5 MPa (sádrokarton 3,9 MPa), pevnost v ohybu 4,3 MPa pro tloušťku 12,5 mm (sádrokarton tl. 12,5 mm jen 0,25 MPa) a konečně pevnost ve smyku 1,8 MPa pro tloušťku 12,5 mm (sádrokarton tl. 12,5 mm jen 0,15 MPa). Sádrovláknité desky FERMACELL jsou používány zejména v interiérech podobně jako sádrokarton, ale zejména tam, kde jsou vyšší požadavky na pevnost a tuhost konstrukcí. Sádrovláknité desky FERMACELL zajistí diagonální vyztužení stěnových panelů v dřevostavbách - a podstatně zvýší uživatelské možnosti. Sádrovláknité desky FEMACELL jsou mimořádně zatížitelné (na rozdíl od sádrokartónu). Na stěny ze sádrovláknitých desek FERMACELL lze zavěšovat předměty jako obrazy, garnýže, skříňky apod. (50 kg na hmoždinku, 30 kg na šroub, 17 kg na obrazový háček a hřebík).


Obr. 2: Sádrovláknité desky FERMACELL se používají i k montáži stěnových panelů ve výrobních halách nezávisle na počasí

Známou vlastností všech sádrových desek je vysoká požární odolnost, která vyplývá z vysokého obsahu krystalové (chemicky vázané) vody, kterou desky obsahují . Za zajišťuje "hasící efekt" dvěma mechanismy: Teplo z ohně se přednostně spotřebuje na uvolnění vody z krystalové mříže, teprve potom na ohřev materiálu. Uvolňovaná pára znemožňuje přístup kyslíku. Zatímco sádrokarton po odhoření kartonu ztrácí podstatnou část pevnosti, sádrovláknitá deska, kde výztužná vlákna odhoří v objemu materiálu jen velmi nesnadno, si uchová pevnost při požáru mnohem déle. Požární odolnost konstrukcí opláštěných sádrovláknitými deskami FERMACELL je i při plnění nosné funkce až 90 minut. V kombinaci s minerální izolací pak sádrovláknité desky FERMACELL nabízejí ve stěnových konstrukcích vysokou úroveň tepelné a zvukové izolace.


Obr. 3: Kompletní program FERMACEL zahrnuje stěnové a podlahové desky pro půdní výstavbu (1), desky pro zvukově izolační opláštění (2), desky pro vniřní výstavbu vlhkých místností (3), vyrovnávací podsypy na nerovné podlahy (4), desky pro stropní konstrukce (5), materiály pro zvukovou a tepelnou izolaci a ochranu před požárem (6), desky pro montované stěny (7) a FERMACELL pro tepelnou izolaci

Všestranně šetrná výroba

Výroba sádrovláknitých desek FERMACELL je šetrná k přírodě (ekologicky nezávadná). Deska FERMACELL je vyrobena ze sádry a buničitých vláken bez dalších pojiv. Surovinami jsou staré sádrovláknité desky, energosádrovec, přírodní sádrovec, voda a starý papír (ten se mele na jemnou vlákninu - buničinu a v hmotnostním poměru 1:4 přidává do sádry před výrobou desky). Jediným odpadním produktem je vodní pára. Energeticky je výroba nenáročná: příprava vstupních surovin a sušení hotových desek FERMACELLU je při teplotách do 200 °C. V Německu zaujímají sádrovláknité desky asi čtvrtinu trhu se sádrovými deskami, na FERMACELL z toho připadne ca 70%.


Obr. 4: Podlahové konstrukce FERMACELL dobře tlumí kročejový zvuk

Systém FERMACELL

Systémový sortiment FERMACELL společnosti Xella Trockenbau-Systeme GmbH doplňuje cementovláknitá deska FERMACELL HD. Tato deska spojuje vlastnosti statické funkce, ochrany proti povětrnostním vlivům, požární ochrany, vzduchové neprůzvučnosti, ekologie a zdravotní nezávadnosti.

Další oblast použití nachází jako certifikovaná fasádní deska s odzkoušeným omítkovým systémem.

Uplatnění najde i jako protipožární opláštění sloupů a trámů včetně venkovního prostředí. Díky této desce je FERMACELL ucelený systém desek s nosnou funkcí pro opláštění stěn z vnitřní i venkovní strany.

V Německu je k dispozici šest prodejních a technických kanceláří systému FERMACELL. Další kanceláře se nacházejí v Dánsku, Holandsku, Francii, Velké Británii, Rakousku, Švýcarsku, Polsku a České republice. Kompletní výrobní program FERMACELL vzniká ve dvou závodech v německém Dolním Sasku, v jednom závodě v Baden-Württembersku a v jednom závodu v holandském Wijchenu. O dalším z výrobních závodů se uvažuje. Vedle značky FERMACELL patří do skupiny Xella další značky produkující kvalitní stavební materiály jako YTONG a výrobce vápenopískových cihel SILKA.


Obr. 5: Nová stavební deska FERMACELL HD, určená pro venkovní opláštění, je odolná proti klimatickým vlivům a výborně plní statickou funkci

Oblasti použití sádrových desek

Oblasti použití sádrovláknitých a sádrokartonových desek jsou velmi podobné. Možnosti sádrovláknitých desek jsou však mnohem širší. O tom, že oba druhy desek je možné použít v systému suché výstavby interiérů, jsme již hovořili. Oba typy desek jsou vhodné jako protipožární ochrana různých konstrukcí ze dřeva nebo betonu, ale zejména oceli, protože tyto desky resp. sádra v nich obsažená, obsahuje přibližně 20% chemicky (krystalicky) vázané vody, která se při působení požáru po určité době odpaří a - laicky řečeno - pomáhá hasit. Vzhledem ke své objemové hmotnosti a tudíž i vyššímu podílu krystalické vody jsou sádrovláknité desky jako protipožární materiál lepší.

FREMACELL ideální pro dřevostavby

Sádrovláknité desky lze však použít i jako nosný prvek pro zajištění pevnosti a únosnosti nosných stěn a to zejména v dřevostavbách. Zde mají tyto desky pro dřevostavbu několik rozhodujících vlastností, které jiné deskové materiály nejsou schopny současně splnit. Patří mezi ně nízký součinitel difúzního odporu tzn., že deska dokáže "vydýchat" zbytkovou vlhkost v konstrukci např. ze dřeva. Tepelně technické poměry jsou pak v dřevěné konstrukci opláštěné sádrovláknitými deskami lepší, protože konstrukce je sušší. Samostatnou kapitolou je použití sádrovláknitých desek v exteriéru. Nakonec i hodnoty zvukové izolace stěn, stropů i podlah dosahují bez problémů hodnot požadovaných tuzemskými i evropskými normami. Např. u lehkých trámových stropů lze podlahovými systémy ze sádrovláknitých desek dosáhnout zvýšení kročejové neprůzvučnosti resp. snížení hladiny kročejového hluku až o 35 dB. T o je hodnota srovnatelná s hodnotami masivních betonových konstrukcí. Přitom systémy suchých podlah jsou výrazně lehčí a zároveň splňující jak statické požadavky na omezení zatížení stávající nosné konstrukce, tak i požadavek na minimální konstrukční výšku. Odborníci tvrdí: kdo nechce být viděn, použije sádrokarton, kdo ale nechce být ani slyšen, použije sádrovláknité desky. Sádrovláknité podlahové desky snášejí dobře i bodové zatížení (mnohem lépe než sádrokartonové) a lze je tedy s výhodou použít na podlahové konstrukce. Pouze v případě intenzivního dlouhodobého "bodového" zatěžování (např. kolečkovou židlí) je nutné přidat na tyto desky další vrstvu - zpravidla samonivelační stěrku.

Autor:
Foto: Archiv firmy