FOR ARCH stále na vrcholu české stavebně-veletržní scény

I tento rok se na veletrhu FOR ARCH objevily nejmodernější technologie a řešení. Ty nejlepší z nich byly oceněny v rámci soutěže GRAND PRIX. Odborná porota posuzovala jednotlivé exponáty přihlášené do soutěže z různých hledisek, mimo jiné ocenila progresivnost výrobků, netradičnost nápadů, míru ekologického či energetického přínosu a samozřejmě i možnosti uplatnění produktů na trhu. Odtajnění vítězů proběhlo dne 21. září na slavnostním večeru v Kongresovém sále. Po něm se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Architekt roku.

Hlavní ceny GRAND PRIX skončily v rukou českých společností, jejichž vývojová oddělení nepolevují a neustále zdokonalují a rozšiřují svůj sortiment. Jejich produkty tak směle konkurují zahraničním, dokonce mezinárodně podstatně vlivnějším podnikům.

První z nich je jesenický FENIX Trading, který na veletrhu představil domácí bateriové úložiště HES. Ve zkratce lze toto zařízení popsat jako „all-in-one“ hybridní fotovotaický systém, jehož unikátnost spočívá v možnosti využití takzvaných second-life článků z elektromobilů, díky nimž lze dosáhnout v kompaktním provedení nadstandardní kapacity úložiště – až 41 kWh.

Druhým oceněným produktem se stala domovní čistička odpadních vod (ČOV) Topas instalovatelná v kombinaci s odvodňovacím boxem na přebytečný kal. V něm dochází k propojení gravitačního odvodňování kalů pomocí filtrace skrz biologicky rozložitelnou textilii v přídavném boxu a automatického odkalování ČOV pomocí inteligentní řídicí jednotky PLC (z angl. programmable logic controller – programovatelný automat), a to vše v součinnosti s akumulační nádrží ČOV Topas S se sčerpávanou hladinou.

ČOV Topas.

Třetí společností, která zaujala porotu GRAND PRIX, byla firma HELUZ cihlářský průmysl s novinkou – komínovým systémem HELUZ SMART. Ve srovnání s jinými produkty tohoto typu nabízí jen malé rozměry a komínový plášť činí těsným. Základními komponenty jsou prefabrikované izolované izostatické vložky a obvodové keramické broušené tvárnice. Komínový systém má univerzální využití, a co především, jeho montáž je velmi jednoduchá a rychlá.

Komínový systém HELUZ SMART.

Čestné uznání poroty pak získaly firmy Wienerberger za hydroizolační fólii pro ploché a mírně šikmé střechy Leadax Roov, vyrobenou z PVB odpadu (pocházejícího například z bezpečnostních fólií u autoskel), a společnost 2N TTELEKOMUNIKACE za WaveKey, což je nová intenzivně testovaná a bezpečná technologie pro přístup do objektů mobilním telefonem.

Soutěž TOP EXPO

Vyhlášeny byly též nejpůsobivější expozice. Jejich společným ukazatelem byla vedle povedeného designu také dobrá funkčnost. Hodnoceny byly všechny stánky ve dvou kategoriích: do 60 m2 a nad 60 m2. Mezi menšími expozicemi upoutaly porotu prostory vybudované společností UBC zaměřené na koupelnové vybavení. Z větších expozicí byla cena udělena firmám Nema Dřevostavby, Romotop a PREFA Aluminiumprodukte.

Expozice společnosti Nema Dřevostavby.

Architekt roku

Na veletrhu byl ve středu 21. září 2022 vyhlášen také architekt roku 2022. Cenu si odnesla dvojice brněnských architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař z ateliéru Kuba & Pilař architekti. „Cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. Poukazuje tak na konkrétní tvůrčí či organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitní výstavby, ať už se jedná o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost“, říká ředitelka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová. Cenu v podobě skleněné plastiky předali na slavnostním večeru loňský laureát – architekt Petr Stolín a zástupce hlavního mediálního partnera Jan Hejhálek z časopisu INTRO.

Novostavba ve Znojmě dokončená před třemi lety byla vybudována dle návrhu studia Kuba & Pilař architekti v proluce mezi staršími rodinnými domy na nábřeží řeky Dyje. Foto: BoysPlayNice

Tým tvořený dvojicí architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař funguje úspěšně již tři desítky let. S úzkým okruhem spolupracovníků stvořili celou řadu staveb, které se zapisují do historie české architektury. Jsou považováni za představitele minimalismu. Jejich stavby se vyznačují neměnnou vysokou úrovní exteriéru i interiéru, jsou oslavou velkolepého a monumentálního prostoru, stejně jako detailu. Bravurně se pohybují rovněž v oblasti urbanismu, jejich myšlenky jsou patrné na tváři několika českých měst. Poslední zdařilou realizací tandemu Kuba Pilař je přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Odborná veřejnost s nedočkavostí očekává realizaci další knihovny – ostravské ,černé kostky´, která se již ve fázi studie stala ikonou“, píše se v odůvodnění poroty.

Akad. arch. Ladislav Kuba (*1963) a Ing. arch. Tomáš Pilař (*1964) spolupracují od roku 1996.

Působí především v Brně. Vítězstvím v architektonické soutěži na knihovnu Filozofické fakulty MU v Brně (1998) získali první významnou veřejnou zakázku. Na tento projekt navázaly další úspěšné architektonické soutěže, realizace a ocenění – mezi nejvýznamnější patří Fakulta chemicko-technologická a sportovní zařízení Univerzity Pardubice, Bytový komplex Na Krutci v Praze, obchodní dům Omega v Brně, bytový dům na Kostelním náměstí v Ostravě, projekty Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Západočeské galerie v Plzni, Rekonstrukce objektu bývalé menzy pro potřeby FHS v Praze a mnoho dalších. Pět jejich staveb bylo nominováno na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award a devětkrát získali ocenění Grand Prix architektů.

Uděleno bylo také čestné uznání poroty, které obdržela Naděžda Goryczková, jež je uznávanou odbornicí v oblasti výzkumu a ochrany památek architektury konce 19. století a první poloviny 20. století. V roce 2008 byla jmenována generální ředitelkou Národního památkového ústavu, kde se dlouhodobě zasazuje o dialog mezi zastánci historické a moderní architektury. I skrze její podporu se podařilo rehabilitovat architekturu českého brutalismu a ochránit řadu těchto památek před devastací.

Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci. Cílem je ocenění tandemu architekt – obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby a spolupráce vedoucí ke vzniku kvalitního prostředí. Cenu Architekt obci 2022 získala Ing. arch. Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Společně s ní cenu na slavnostním ceremoniálu v Letňanech převzal starosta Tomáš Smrčka.

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: Kateřina Kočická, BoysPlayNice

1) čerpáno z tiskových zpráv organizátorů For Archu a Architekta roku