Foukaná tepelná izolace do všech objektů

Foukané tepelné izolace od společnosti ABD Izospol s.r.o. mají výhodu rychlé a bezodpadové aplikace do nových nebo již postavených objektů. Mohou být nanášeny i v nepřístupných místech, kam stačí zavést pouze hadici, kterou se do prostoru nafouká potřebné množství tepelné izolace.

Mnozí majitelé nových, ale hlavně starších objektů, řeší otázku dodatečného zateplení budovy. Konkrétně se jedná o střechu, půdní prostor, půdní vestavby, podlahy, stropy atd. Nebylo-li však zateplení provedeno již při výstavbě objektu, nelze většinou běžnou izolaci ve formě desek nebo pásů aplikovat bez demontáže částí budov, která vyžaduje následné finančně náročné opravy. Ještě nedávno to bylo nemožné, a proto majitelé některých nemovitostí od tohoto záměru raději upustili. V současné době je zde řešení – tepelně odizolovat dům foukanou minerální vatou IZOSPOL.

Vzhledem ke kvalitě izolace, která patří k nejvyšší třídě nehořlavých stavebních materiálů, ji je možné aplikovat do výrobních hal, občanské vybavenosti a ostatních objektů. Izolace je velmi lehká a lze ji nafoukat například jen na parotěsnou zábranu.

Realizace trámového stropu

Postup při izolaci

Před aplikací minerální izolace proběhne konzultace se zákazníkem o typu objektu (nejlépe přímo na místě stavby), kde se upřesní možnosti aplikace, vytipují se prostory, které budou izolovány a zároveň se najdou nebo vytvoří vstupy pro hadice, kterými se minerální izolace do prostoru nafouká. Vstupy musí být umístěny tak, aby se prostor vyplnil rovnoměrně a pokryl všechny izolované plochy.

Plnění trámového stropu

Následně je na stavbu v pytlích dopravena vlastní izolace, stlačená čedičová vata. Ta se na místo určení dopravuje aplikačním strojem pomocí až 100 m dlouhé hadice, která se zaústí do vytipovaných nebo vytvořených malých otvorů vedoucích do míst určených k zaplnění izolací. Práce v objektu je velmi rychle hotová, bez omezení provozu v obývaných místnostech a nutnosti demontovat příčky pro vstup pracovníků, kteří by se při použití běžných izolačních desek museli do izolovaného prostoru dostat a tepelnou izolaci ručně instalovat. Metoda foukané tepelné izolace je k zateplovanému objektu šetrná a zbytečně neplýtvá materiálem, jelikož při ní, oproti montáži izolace pomocí izolačních desek, nevznikají žádné zbytky v podobě odřezků.

Ukončení trámového stropu

Izolace půdních prostor

Foukanou minerální tepelnou izolaci lze velmi jednoduše aplikovat do prostor mezi střechou a podbitím podkrovní místnosti nebo půdního prostoru, které je přímo na krokvích krovu sedlových nebo pultových střech. Tam, kde není možný přístup do izolovaného prostoru, se udělá revizní otvor pro aplikaci izolace a později tento otvor slouží k revizím střešního meziprostoru.

Podobný nepřístupný prostor je mezi stropem a podlahou u trámových stropů. V tomto případě není nutné vyklízet celou půdu a trhat podlahu po celé ploše izolovaného prostoru. Postačí vytvořit otvor mezi trámy a tepelná izolace se nafouká do celého prostoru. V půdních vestavbách, obložených dřevěných štítech a všude, kde jsou dutiny v konstrukcích domů, navrhne společnost ABD Izospol postup prací, vytvoření otvorů a uvedení objektu do původního stavu. Mnoho zakázek k izolaci podkroví je například u dřevostaveb OKAL, které jsou izolované nedostatečně. Po dodatečné izolaci získají objekty daleko lepší užitné vlastnosti s úsporou nákladů na vytápění.

Doprava izolace střechou pomocí hadice

Izolace střech s dvojitým pláštěm

V městské zástavbě je aplikace foukané tepelné izolace vhodná k zaizolování budov s dvojitým střešním pláštěm, který je typický pro panelové domy, školy, obchodní domy a jiné. Izolace se jednoduše, bez omezení provozu, nafouká do mezistřešního prostoru připravenými otvory.

Foukaná tepelná izolace je vhodná také do novostaveb, k izolaci mezistřešního prostoru u příhradových vazníků i běžných krovů bungalovů a ostatních objektů.

Izolace pod pultovou střechou

O společnosti ABD Izospol s.r.o.

Společnost ABD Izospol vznikla jako sdružení v roce 2002 a letos oslavila 5. výročí založení. V roce 2004 se přetransformovala na společnost s ručením omezeným a v současné době je výhradním dodavatelem kvalitní foukané minerální vaty IZOSPOL. Nedílnou součástí její práce je také poradenství v oblasti úspor při zateplování.

1 Zpracováno z podkladů společnosti
Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy