Hliníková šablona: Součást špičkové střechy po rekonstrukci historických staveb

Třebaže generální opravě střešního pláště objektu z dvacátých let minulého století předcházela spletitá jednání v Národním památkovém ústavu, vyplatila se. Díky odpovědnému přístupu dodavatelské firmy a úsilí spoluvlastníků dotčeného bytového domu bylo dosaženo víc než jen uspokojivého funkčního i vizuálního výsledku. Použitý materiál – cihlově červený legovaný hliník – navíc disponuje dlouhou životností a výrobce na něj poskytuje čtyřicetiletou záruku.

Majitelé starších objektů se při jejich přestavbách musejí často potýkat s požadavky úřadů památkové péče. Tak tomu bylo i v případě projektu rekonstrukce střechy bytového domu v Rooseveltově ulici, situovaném v širším centru Českého Krumlova, jež je zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 2018 bylo zjištěno, že do domu střechou zatéká. Původní krytina – azbestocementová (eternitová) česká šablona formátu 40 × 40 centimetrů, kladená na koso na podkladní pískovaný asfaltový pás a prkenné bednění – vznikla v roce 1984 během rekonstrukce. Před čtyřmi lety bylo shledáno, že je nefunkční, a jen díky zásahům provedeným v několika kritických místech byla střecha nadále, leč dočasně a omezeně provozuschopná. Mimo jiné v důsledku striktního přístupu památkářů mohla generální oprava střechy započít až v roce 2021.

S hliníkovou PREFA falcovanou šablonou velikosti 29 × 29 centimetrů s povrchovou úpravou P.10 cihlově červeného odstínu se povedlo zachovat původní vzhled domu.

Odmítnutí vláknocementové krytiny

Problémem, který zdržoval nápravu, bylo vyjádření úředníků o nutnosti aplikovat na střechu vláknocementové šablony. Majitelé objektu se však po diskuzích s odborníky rozhodli, že se úřední rozhodnutí pokusí zvrátit. Oslovení pokrývači totiž po předchozích negativních zkušenostech s novodobými vláknocementovými dílci odmítali jejich pokládku na bednění provést a jako adekvátní náhradu původní krytiny hromadně navrhovali hliníkovou šablonu.

V rámci výběrového řízení na dodavatelskou firmu jsme narazili na opakovaný problém s odmítnutím realizace krytiny z novodobých šablon bez obsahu azbestových vláken. Otevřeli jsme proto nová jednání s pokrývačskými firmami a požádali je o doporučení, kterým byla hned v několika případech falcovaná šablona PREFA 29 × 29 cm a v tomto smyslu jsme zahájili další kolo jednání s památkáři,” dodal k tomu pověřený spoluvlastník domu Vlastimil Kozelský.

Doporučený hliník

Mezi hlavními důvody, pro něž se investor rozhodl následovat rady oslovených realizačních firem, figurovala dlouhá životnost popisovaných hliníkových šablon a s tím spojená čtyřicetiletá záruka na materiál. Střešní krytina PREFA s optikou pálené tašky, která byla během českokrumlovské rekonstrukce uplatněna, zaujme rovněž vysokou odolností a nízkou hmotností (2,60 kilogramu na čtverečný metr), a tedy i snadnou manipulovatelností. Díky technologii „drážka v drážce” je i jednoduše integrovatelná do téměř jakéhokoli střešního systému. Hodí se proto i k pokrývání starších, ale funkčních krovů. Patentovaný systém falců a povrchová úprava P.10 metodou „coil-coating” činí navíc střechu mimořádně odolnou vůči povětrnostním vlivům včetně vichřic.

Díky technologii „drážka v drážce“ je použitá šablona jednoduše integrovatelná do téměř jakéhokoli střešního systému. Hodí se proto též k pokrývání starších, ale funkčních krovů.

Schvalovací postup

Součástí materiálů předkládaných Odboru památkové péče v Českém Krumlově v rámci obnoveného dialogu byla rovněž vyjádření potenciálních dodavatelů krytiny, které Vlastimil Kozelský požádal o písemné odůvodnění. Proces upřesňuje a říká: „K přesvědčení památkářů nám pomohla i osobní prezentace hliníkových šablon zástupcem firmy PREFA Aluminiumprodukte přímo na úřadě v Českém Krumlově. Ten zodpověděl veškeré dotazy pracovníků Národního památkového ústavu a předvedl možnosti atypických úprav šablon tak, aby bylo dosaženo co největší podobnosti se starou krytinou. Zejména šlo o možnost dodat šablony bez zpevňovacího prolisu nebo o matnou povrchovou úpravu v hladké cihlově červené barvě bez struktury typu pomerančová kůra'.” Šablony s prolisem bylo možné použít pouze v horní části střechy.

Vedle toho se památkáři zabývali také systémem sněhových zábran a dalšími otázkami. Na ukázku jim byl rovněž prezentován seznam památkově chráněných objektů, kde byla výměna eternitové krytiny za hliníkovou šablonu PREFA již provedena. Po vyslechnutí bohaté argumentace a zhodnocení všech pro a proti byla nakonec změna materiálu povolena a mohlo konečně dojít k úpravě projektové dokumentace a podání žádosti o vydání nového závazného stanoviska (uděleno 2020).

Pokrývači se museli při rekonstrukci vypořádat s mnoha úskalími spočívajícími zejména ve značné členitosti střechy plné úžlabí a detailů kolem vikýřů a okenních otvorů.

Aktuální stav

Současná střecha je jednoplášťová na dřevěném krovu, krytém bedněním opatřeným třímilimetrovým systémem pojistných hydroizolačních pásů firmy Bauder. Nejde přitom zrovna o tvarově jednoduchou konstrukci. Naopak, pokrývači se museli při rekonstrukci vypořádat s mnoha úskalími spočívajícími zejména ve značné členitosti střechy plné úžlabí a detailů kolem vikýřů a okenních otvorů. Jak již bylo naznačeno, aplikována byla proto hliníková PREFA falcovaná šablona velikosti 29 × 29 centimetrů s povrchovou úpravou P.10 cihlově červeného odstínu, s níž se povedlo téměř zcela zachovat původní vzhled domu.

Použity byly také další prvky ze sortimentu výrobce, například samonosná hřebenová ventilace Jet-lüfter, kterou doplňují nasávací otvory ve spodní části střechy a odvětrávací otvory pod okapovou hranou. Odvodnění bylo navrženo pomocí nástřešních a podokapních půlkruhových žlabů PREFA, v horní části střechy o sklonu asi 34° jsou instalovány sněhové háky a třítyčové sněhové zábrany.

Na závěr dodejme, že skladba střechy odpovídá nárokům jednotlivých spolumajitelů na funkci podkrovních prostor. Ty jsou zcela neobývané a jsou rozděleny do půdních kójí, jež nyní mohou nadále sloužit jako suchý úložný prostor a zázemí k níže situovaným bytům.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv Prefa Aluminiumprodukte