Hospodaření s vodou, hybridní energetika a klimatické cíle na ISH 2019

V německém Frankfurtu byl úspěšně ukončen letošní ročník mezinárodního veletrhu ISH, akce sdružující producenty, obchodníky a další odborníky z oblastí hospodaření s vodou, správy a snižování spotřeb energií v budovách, chladicí i sanitární techniky a inteligentních řídicích systémů. Konal se v rozsáhlých veletržních prostorech včetně čerstvě dokončené moderní haly, a to ve všední dny jednoho březnového týdne.

Také naše redakce se veletrhu zúčastnila. Přinášíme Vám z něj malý report. Od pondělí do pátku 11. - 15. 3. 2019 se akce zúčastnilo přes 2532 vystavovatelů a cca 190 tisíc návštěvníků. Rekordy trhala hlavně zahraniční účast (její podíl mezi vystavovateli činil 66 %). Nejvyšší počet expozicí bylo vystavěno tuzemskými společnostmi, hned na druhém místě se na pomyslném žebříčku umístila Francie. Proto se tato stala i partnerskou zemí výstavy. Všechna čísla zároveň potvrzují status veletrhu. Jedná se o evropskou jedničku v oblasti sdružování aktérů vodohospodářských oborů. Výstižně a zároveň vtipně vystihli organizátoři statistické údaje související s veletrhem ISH v grafickém znázornění, v němž obrazně usazují veškeré návštěvníky akce do Boeingů 747 – bylo by jich pro přepravu všech zúčastněných osob potřeba 522 ks. Mimo to také připodobnili velikost veletržního areálu ve Frankfurtu k fotbalovým hřištím (v souhrnu by šlo o 39 travních ploch o velikosti 68 x 105 m).

Rozdělení veletrhu do tří celků

Celou exhibici provázela témata digitalizace, ochrana životního prostředí a s tím spojené celosvětové klimatické cíle. Zajímavé bylo uspořádání veletrhu do tří stěžejních tematických celků. První z nich, ISH Energy, přitáhl pozornost těch, kteří přišli na výstavu se zájmem o inteligentní řízení budov a konceptuální energetická řešení. Jednotlivé stánky, mezi nimi zástupci z České republiky, se zaměřily na působení chytrých technologií v rámci zefektivňování energetických procesů, potažmo snižování nákladů a škodlivých emisí, mimo jiné prostřednictvím hybridních topných systémů (s vysokým podílem obnovitelných zdrojů). I druhá tematická kategorie pod názvem ISH Water souvisela s digitalizací, zahrnovala expozice zkoumající vliv inteligentních řídicích systémů na vodohospodářskou oblast. K nalezení zde byla i portfolia výrobců moderních koupelen a vytyčit musíme též velmi současné téma hospodaření s pitnou vodou. Předposlední, ale neméně důležitý tematický celek, který se na ISH objevil, byl demonstrován svým názvem Indoor Air Quality. Po překladu anglického termínu, který zní „kvalita vnitřního prostředí“ - je směr tohoto segmentu zřejmý. Do oblasti byly zahrnuty moderní ventilační systémy, včetně chladicích a klimatizačních technologií.

Koupelny designovou perlou domácnosti

A na konec je potřeba zmínit doprovodný program, který byl jaksepatří bohatý. Návštěvníci měli možnost absolvovat množství seminářů a konferencí, být svědky vyhlášení zajímavých ocenění či přehlídek. Nezmínit nelze platformu, která na veletrhu zastupovala téma přeměny koupelny v lifestylovou místnost se specifickým designem: „Pop up my bathroom“ prezentovala nejnovější koupelnové trendy s apelem na barevné provedení koupelen. Rozmanité barvy se přitom zdaleka netýkaly jen doplňků či vnitřních omítek, ale třeba i vany či umyvadla. Mezi specializovanými fóry vynikala akce „Career“, která plnila funkci propagačního kanálu zaměstnanosti a svůj vliv směřovala k mladé generaci nastupující do oboru. Na veletrhu proběhla také již čtvrtá konference pro bezpečnost síťových datových technologií. Odborná účast se oproti předchozímu ročníku téměř zdvojnásobila, z čehož zjevně vyplývá významnost předmětu diskuze.

Úspěch a spokojenost zúčastněných

Míra spokojenosti účastníků byla jak na straně vystavovatelů, tak návštěvníků nad 92 %. Přispěla k tomu pravděpodobně i snadná orientace v obrovském veletržním prostoru, kterou usnadňovala aplikace ISH Navigator. Veletrh nelze proto hodnotit jinak než kladně. ISH se koná v dvouleté periodě, na další si tedy počkáme do března 2021.

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: archiv Messe Frankfurt Exhibition GmbH

1) čerpáno z tiskové zprávy