Infotherma i po čtyřiadvacáté na jedničku

Mezinárodní, stále aktuální, populární a hojně obsazená výstava Infotherma, má letos za sebou již 24. ročník. Valící se davy návštěvníků viděly opět do posledního místa zaplněné haly pavilonu A na výstavišti Černá louka v Ostravě a na nich expozice na téma vytápění, úspory energií a smysluplné využití obnovitelných zdrojů.

Po čtyři lednové dny zde vystavovalo 366 firem ve třech oblastech daného tematického zaměření. Celkem 156 firem představilo ucelený sortiment u nás vyráběných a dovážených kotlů na tuhá paliva, olej, plyn, dřevoplyn, spalování biomasy, elektrokotlů, kondenzačních kotlů, krbů a krbových vložek. Dalších 138 firem vystavilo měřicí a regulační techniky, izolační a zateplovací hmoty, okna, dveře, rolety, žaluzie, klimatizaci, zvlhčovače, sušiče, rekuperátory, nízkoenergetické a pasivní stavby. V pomyslné třetí třetině výstavy byl dán prostor firmám a organizacím, které se věnují využívání obnovitelných zdrojů. Koncoví zákazníci i odborníci si přišli na své také při sledování doprovodného programu, sestaveného z 64 přednášek a seminářů.

Vyhodnocené exponáty

Nás především zaujali tři vyhodnocené exponáty: první se umístil Sofistikovaný systém řízení energie pro zajištění celoroční energetické soběstačnosti provozu rodinného domu. Jako zdroje elektrické a tepelné energie jsou využity obnovitelné zdroje s podporou akumulačního systému. Jednotlivé nástroje a metody jsou komplexně sdruženy do sofistikovaného aktivního systému řízení pod názvem Active Demand Side Management (ADSM). Ověření funkčnosti navrženého řešení ADSM byla provedena na experimentální platformě inteligentního domu vyvinutém v areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Na základě experimentálního 36měsíčního měření lze konstatovat zvýšení energetické soběstačnosti rodinného domu s ADSM až o 43 % oproti provozu bez ADSM. Vyvinutý ADSM využívá prvky umělé inteligence současně s deterministickými algoritmy a sdružuje nástroje pro aktivní řízení toků energií, optimalizaci kvality elektrické energie a adaptivní koncept chránění pro autonomní systémy.

Sofistikovaný systém řízení energie pro zajištění celoroční energetické soběstačnosti provozu rodinného domu

Druhá příčka patří systému Kerberos Power společnosti Unites Systems Valašské Meziříčí. Jde o modulární systém výkonného fotovoltaického ohřevu vody, pracuje s běžnými topnými tělesy o výkonu 2–2,5 kW pro každý modul. Je určen pro 2, 4 a 6 kWp instalovaného fotovoltaického výkonu. Voda se ohřívá výhradně solární energií, síťový přívod slouží pouze pro napájení řídicí části a komunikačního modulu. Výkonová část pracuje v ostrovním režimu, fotovoltaická část je galvanicky oddělena od síťové části.

Kerberos Power společnosti Unites Systems Valašské Meziříčí

Firma Viadrus Bohumín stanula na třetím stupni se špičkovým výrobkem – automatickým litinovým kotlem na uhlí a dřevěné pelety Viadrus A3C. Je v něm použit litinový výměník konstrukčně vycházející z osvědčeného kotle Hercules U26. podle provedení lze spalovat hnědé uhlí nebo dřevní pelety či tato paliva střídat. Kotel je vybaven řídicí jednotkou Siemens Climatix ve verzi Standard nebo WEB, která umožňuje ovládání kotle přes internet. Přes vysokou účinnost je Viadrus A3C až v emisní třídě 5 a splňuje podmínky Ekodesign. Výkon dle provedení: 6,9 až 33 kW.

Firma Viadrus Bohumín stanula na třetím stupni se špičkovým výrobkem &ndash ;automatickým litinovým kotlem na uhlí a dřevěné pelety Viadrus A3C

Další novinky

Abychom svoji přízeň spravedlivě rozdělili, nesmíme zapomenout alespoň telegraficky na některé další novinky v oblasti kotlů: firma Bosch Termotechnika obchodní divize Junkers Bosch vystavovala energeticky úsporný kondenzační kotel Condens 9000i na zemní plyn. Firma Bosch Termotechnika obchodní Divize Dakon předvedla nový automatický kotel DOR 5N Automat na hnědé uhlí a dřevěné pelety. Nový je i ocelový kotel DOR 4F téže firmy na hnědé uhlí. Pozadu s novinkami nezůstala ani firma Bosch Termotechnika obchodní divize Buderus se stacionárním kondenzačním kotlem Logamax plus GB 192iT a nástěnným kondenzačním kotlem Logamax plus GB 192i, oba na zemní plyn. Tentokrát do čtveřice – s novými výrobky se pochlubila také firma Slokov Hodonín – v Moravském Písku vyrábí teplovodní ocelové zplynovací kotle Pyro Therm 15, 20, 25 a 30, pro spalování kusového dřeva.

Izolace

Naše pozornost byla upřena také na izolace včetně zdiva i na ukázky střešních krytin. Mezi ně patří stálice na stavebním trhu, která zpracovává polyuretanové pěny již od roku 1991 – společnost PUR Izolace Litoměřice. Dokonale tepelně a zvukově izolují podkroví a stropy, tepelně a vodotěsně izolují ploché střechy rodinných, panelových i bytových domů, průmyslových a zemědělských objektů. Purstav Izolace Olomouc představil stříkanou izolační pěnu vhodnou pro zateplení podkroví, fasád, šikmých a plochých střech, izolace podlah, vnitřních stěn i základů. Používá měkkou pěnu SO310, tvrdou pěnu SO329 a střešní pěnu SO540. Do třetice zveřejňujeme izolace šikmých střech nástřikem pěny Itpur S a deskami z pěny Itpur D a tepelnou a vodotěsnou izolaci plochých střech nástřikem pěny Itpur S60, firmy ITP Zlín. Připomínáme i společnost Dova Paskov, která vystavovala novinku – sanační zateplovací systém Styrexon na izolaci a sanaci vlhkého zdiva, zateplení fasád, interiérové a stropní zateplení, i jako protipožární izolace.

Zdicí a střešní materiály

Z dalších zdicích a střešních materiálů prezentovaných na Infothermě vybíráme jednovrstvé zdivo HELUZ Family 2in1 pro postavení pasivního domu a systém Ytong lambda YQ s U = 0,179 W/m2K. Na závěr se neodpustíme pohled na Roleks Bis Studio Atrium, standardní pasivní dům v technologickém provedení Izodom z Polska. Stavebním materiálem je ekologický polystyrén. Základová deska se vyplňuje betonem, stěny jsou různých tlouštěk až do U = 0,10 W/m2K, střechy složené z elementů 1,7 m2, tloušťky 25 cm, zaručují izolaci na úrovni U = 0,13 W/m2K.

Závěr

Není pochyb o tom, že téměř 30 tisíc návštěvníků poctí svojí přítomností i příští pětadvacátou Infothermu 2018, protože vědí, že není lepší zahájení stavební a topné sezóny, než je tato mistrně organizovaná akce Agenturou Inforpres, s. r. o., Frýdek-Místek.

Autor: Mgr. Zdeněk Svoboda
Foto: Mgr. Zdeněk Svoboda