Rozsah použití polyuretanové pěny je široký: v rodinných domech, výrobních a skladových objektech, v průmyslu, zemědělství, na asfaltových střechách, jakémkoli plechu či třeba vlnitém eternitu.

Jak platit méně za energie? Izolací PUR pěnou!

Ceny energií rostou. Otázku, co s tím, si v tomto období pokládá mnoho z nás. Přistoupit lze k hledání levnějšího dodavatele, ale jak jsme se přesvědčili na konci minulého roku, nejlevnější řešení nemusí být vždy tím nejlepším.

Výsledná cena plynu i elektrické energie závisí na řadě faktorů: ekonomických, politických i environmentálních. Bohužel nikdo z nás, běžných spotřebitelů, žádný z nich nemůže ovlivnit. Patrné jsou také následky současné politické situace, kdy agrese Ruska vůči Ukrajině a následné sankce způsobují v energetice ještě větší problémy. Lze očekávat nejenom neustálé zvyšování cen, ale možná i výpadky dodávek.

Co má však každý ve své moci, je možnost výrazného snížení spotřeby, kterého lze dosáhnout změnou charakteru provozu (například úspornějším vytápěním/chlazením, instalací spotřebičů s nižší spotřebou), ale i zvýšením tepelného odporu budov, tedy zateplením. Vedle stěn, oken a podlah dochází k největším ztrátám tepelné energie střechou (dle druhu konstrukce až 30 procent).

Ceny energii ovlivnit nemůžeme, ale úspory lze dosáhnout změnou charakteru provozu a zvýšením tepelného odporu budov, tedy zateplením. Vedle stěn, oken a podlah je zapotřebí adekvátně zaizolovat i střechu.

Je tady energetická krize?

První světová energetická krize přišla na podzim roku 1973 a stala se jedním z podnětů pro využití efektivních technologií tepelných izolací. V USA šlo o technologii SPF (spraying polyurethane foam), která se rychle rozšířila po celém světě. Nabídla výborné izolační schopnosti polyuretanové (PUR) pěny, díky nimž se uplatnila i v dodatečné izolaci střech. Tato pěna má totiž mnohem lepší tepelněizolační vlastnosti než běžný pěnový polystyren (EPS); každý z nás ji má doma ve stěně své ledničky nebo mrazáku. V tehdejším Československu se její výrobou zabývala firma PUR IZOLACE, která svoji činnost v tomto oboru zahájila již v roce 1991, tedy více než před třiceti lety.

Debaty na téma energetická krize se vedou i dnes. Ač je ropy, plynu a uhlí dostatek, jejich další spalování je z dlouhodobého hlediska neudržitelné. V energetice tedy nastupují nové, ekologické technologie. Solární panely, větrné a vodní elektrárny a nakonec i jaderná energie – to vše pomůže redukovat světovou produkci CO2.

Proces aplikace PUR izolace na obloukovou střechu z laminátové skořepiny.

Řešení pro jednotlivce i firmy

Ale co teď, když nám přicházejí faktury s neuvěřitelnými nárůsty sazeb? Řešením není nic nového – zvýšit tepelnou izolaci vašeho objektu, například střechy. V případě použití produktů PUR IZOLACE se budete moci spolehnout na sofistikovaný, léty prověřený izolační systém pro ploché, mírně skloněné i obloukové střechy. Není to jen tepelná izolace, která v zimním období zamezí únikům tepla. Vrstva tvrdé (pochůzné!) polyuretanové pěny také vytváří bezesparou vodotěsnou izolaci. Pěna spolu s ochrannou vrstvou proti UV záření je prakticky vodotěsná.

Nástřik PUR izolace na střechu z hliníkového vlnitého plechu.

Tepelná izolace navíc nefunguje pouze v zimě. V letních dnech nedochází k prohřívání střechy a investor opět šetří – tentokrát energii na chlazení. Benefitů má toto řešení řadu, například se tím předejde kondenzaci vodních par a tvorbě plísní, velmi nízké přitížení stávající střechy – cca 2,5 kg/m2 při 35mm tloušťce –, aplikace bez destrukce podkladních (stávajících) izolačních vrstev a další. Jediným omezením je možnost kvalitní aplikace pouze v období od dubna do konce října. Rozsah použití je široký: v rodinných domech, výrobních a skladových objektech, v průmyslu, zemědělství, na asfaltových střechách, jakémkoli plechu, vlnitém eternitu a tak dále (s výjimkou PVC fólií).

Hodnoty tepelné izolace jsou závislé na aplikované tloušťce, která může být od minimálních 35 mm až po například 150 mm. Vzhledem k deklarovanému parametru λ = 0,026 je tedy 1,5× lepší než standardní polystyren!

Výhody tohoto řešení

  • bezespará, jednolitá vodotěsná izolační vrstva
  • bezespará, jednolitá tepelněizolační vrstva, tloušťka dle potřeby zateplení
  • samokotvicí, bez poškození původních krytin
  • dokonale těsnící složité a rizikové detaily střech
  • plně pochůzná
  • produkt PUR IZOLACE W60 nešíří požár, aplikace bez omezení
  • nízké přitížení konstrukce, 35mm tloušťka vrstvy činí jen 2,5 kg/m2

Nevýhody tohoto řešení

  • možnost realizace jen od konce dubna do konce října
  • nelze aplikovat na sedlové střechy, tašky ani na PVC fólie

Česká kvalita pod kontrolou

Komponenty pro PUR IZOLACE W60 nepocházejí od „nejlevnějších“ dodavatelů, ale jsou vyráběny v Litoměřicích, pod přísnou kontrolou kvality. Ochranné nátěry jsou také české výroby. Firma PUR IZOLACE se sídlem v Litoměřicích a člen skupiny Barvy a laky na svoje služby nabízí záruku až 12 let. A to vzhledem k více než třicetileté historii už něco znamená.

Realizace je vždy podložená důkladnou prohlídkou stavby a analýzou současného stavu střechy. Na základě toho je navržen technologický postup a cena. Prohlídka, analýza i cenový návrh jsou zdarma.

Autor: Petr Korčák
Foto: archiv společnosti PUR IZOLACE