Nové sídlo Teco, a. s. obdrželo ocenění Stavba roku 2018 Středočeského kraje i Stavba roku 2018 Zlínského kraje.

Inteligentní řízení z Kolína

Na budově, která slouží jako sídlo společnosti Teco a.s, lze velmi dobře demonstrovat, jak efektivně je možno využít chytré technologie. Teco, přední český výrobce řídicích systémů PLC si na výstavbě své nové základny vyzkoušel na vlastní kůži, jak lze vlastní produkt zapojit do praxe.

Výsledný objekt je považován za velmi vydařený. Obdržené ocenění Stavba roku 2018 Středočeského kraje, které společnost získala hned ve dvou kategoriích, a vítězství v mimoúzemní kategorii Stavby roku 2018 Zlínského kraje, tento fakt jen potvrzují. A čím to tedy je, že tento na první pohled nevelký, dvoupatrový administrativní objekt přitahuje tolik pozornosti? Vizuálně určitě logem, které tvoří dominantu fasády, avšak očím skryté tajemství spočívá v inteligentním řízení budovy a energeticky úsporném konceptu. Obě tato specifika jsou přitom dovedena do nejzazších mezí. Architektka Ing. Arch. Irena Schusterová, která budovu navrhla, využila společně s investorem inovativní technologie, které prozatím nemají v českém stavebnictví mnoho paralel.

Přístup do nadzemního podlaží je umožněn buď po schodišti nebo pomocí bezbariérové plošiny.

Energocentrum – ohnisko úspor

Hlavním řídicím centrem sídla Teco a.s. je tzv. energocentrum umístěné v přízemí. Na minimalizovaných 28m2 soustřeďuje veškerá strojní zařízení, která v objektu regulují provoz ventilace, chladicí a otopné soustavy. Chlazení v parných létech i vytápění v zimě je opřeno o systém dvanácti hloubkových vrtů (125 m). Ty poskytují vodu o stabilní teplotě 10° C, která je v létě vháněna do chladicí soustavy tvořené radiačními stropy a fan-coily v serverovně, ve skladech a ve výrobní hale. V zimě je voda z vrtů vedena na vstup tepelných čerpadel, která povyšují její teplotu na 40°C a akumulují ji do zásobníku. Odtud je pak rozváděna do podlahového topení v jednotlivých samostatně regulovaných zónách. V mezidobí je alternativně výkon čerpadel přepínán do akumulační nádrže užitkové vody ohřívané na teplotou až 50° C.

Energocentrum je místnost v přízemí objektu, v níž jsou umístěná veškerá zařízení regulující provoz technologických částí objektu.

Nutno podotknout, že vrty v zimě ochlazované vytápěním budovy jsou v létě regenerovány vodou ohřátou chlazením budovy pouhým „průchodem“ objektem. Tepelná čerpadla tak v zimě trvale pracují s vysokým a konstantním topným faktorem COP, v létě pak „chladicí faktor“ EER se pohybuje okolo čísla 100. dá se říci, že budova je chlazena zdarma. Budova je pevně zakotvena v Polabí nejen na 56 betonových pilotech, ale je s ním propojena i energeticky. Právě Polabí a jeho podloží je pro budovu Teco dlouhodobým obnovitelným zdrojem energie. Za zmínku stojí i využití nízkopotenciálového odpadního tepla ze serverovny, které vylepšuje teplotu vody na vstupu tepelných čerpadel, či využití chladicí vody stroje na pájení součástek k předehřevu teplé užitkové vody.

Exteriérové žaluzie jsou rohové, pohon je elektrický. V horkých letních dnech významně přispívají k udržení příjemné teploty v interiéru.

V budově tedy není provozován žádný spalovací proces a není zapotřebí ani aktivní klimatizace ke chlazení. Vzduchotechnika zahrnuje rekuperaci, která s teplem a taktéž chladem pracuje velmi hospodárně. To vše přináší významné úspory energií a naznačuje investorovy tendence k ochraně životního prostředí. Úspory je dosaženo také efektivním hospodařením s dešťovou vodou. Ta je zachytávána v celkem šesti nádržích s objemem dohromady 100 m3 a následně využívána ke splachování WC a k řízenému zavlažování přilehlých pozemků. K dalšímu energetickému zefektivnění dojde pak v druhé fázi zařizování objektu, kdy budou na střechu budovy i parkoviště umístěny fotovoltaické panely, jejichž produkce bude ukládána do bateriových úložišť. Veškeré řízení celého systému má na starosti Tecomat Foxtrot.

V budově není zapotřebí klimatizace. Systém chlazení i vytápění je opřen o systém dvanácti hloubkových vrtů.

Univerzální řídicí systém

A co to Foxtrot přesně je? Jde o řídicí a regulační systém, univerzální jádro moderní inteligentní domácnosti (tzv. otevřený systém, který lze využít v rámci jakékoliv technologie). Jedná se v přeneseném slova smyslu o „tmel“ veškerých spotřebičů či elektrických zařízení, které se v řízeném objektu nacházejí, a které si majitel přeje ovládat vzdáleně či automaticky. Dovoluje bezdrátové připojení inteligentní elektroinstalace. Samozřejmostí je kompatibilita s téměř všemi platformami PC, chytrých telefonů a dalších. Základní aparát je kompaktní, ale jedná o systém modulární, tedy volně rozšiřitelný o periferní moduly dle aktuální potřeby. Disponuje výkonnou procesorovou jednotkou a vysokou paměťovou kapacitou. Foxtrot zprostředkuje ovládání domácnosti přes standardní vypínače, přes nástěnné dotykové panely, přes TV či PC, nebo jednoduše odkudkoliv přes internet.

Ukázka systému Foxtrot.

Cílem vývoje společnosti Teco a.s byl systém Foxtrot, který je adaptabilní na rozmanité funkce v domě. Na řízení vytápění, vzduchotechniky, osvětlení... Měří a zaznamenává spotřeby energií a vhodnou regulací přispívá k jejich snižování. Kupříkladu žaluzie se v mrazivých avšak slunečných dnech automaticky vytáhne tak, aby do interiéru vpustila sluneční záření, které napomáhá ohřevu vzduchu uvnitř. Systém dávkuje ze zdroje pouze tolik tepla, které z budovy uniká, což monitoruje desítkami teplotních sensorů. Nebo ventilaci uvádí do chodu pouze tehdy, pokud zaznamená zvýšenou koncentrací CO2, tedy vydýchaný vzduch. Foxtrot samozřejmě integruje i bezpečnostní prvky.

Částečně krytý balkon objektu, který plní mimo jiné funkci nositele vizuálního loga firmy.

Není tedy divu, že se Foxtrot velmi zdárně uplatnil při řízení nové výrobně administrativní budovy Teco a.s. v Kolíně. Instalace zde prokazuje, že to co všechno bude „inteligentně ovládáno“, závisí pouze na individuálním zadání uživatele a jeho vynalézavosti. Zatím se jeví, že Foxtrot nezná praktických limitů. Jednotlivým oblastem ovládaným centrálním řízením (vytápění, chlazení, stínění, větrání, osvětlení, přístupový management a docházka…) se pak v našem časopise budeme věnovat dále v pokračováních tohoto tématu.

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Teco, a. s., Helena Široká