Jak si sám kvalitně natřít podlahu garáže nebo dílny

Když potřebujeme nějakou odbornou stavební práci doma nebo v dílně, obvykle se obracíme na odbornou firmu nebo na řemeslníka. Je to samozřejmě správný postup. Přece však jen existuje mnoho prací, které si můžeme udělat svépomocí. Jednou z nich je natírání podlahy v soukromé garáži, dílně či v jiném prostoru.

Zde většinou nechceme investovat mnoho prostředků, ale chceme, aby podlaha byla funkční, poměrně hezká a kvalitní. Použijete-li vodou-ředitelný nátěr Remmers EPOXY BS 2000/3000 a budete-li postupovat dle níže uvedených kroků, tak se správný výsledek 100% dostaví.

Specifikace podkladu

Nejdříve si vyspecifikujme druhy a parametry podkladů, které chceme natírat. Nejběžnějším podkladem bývá klasický beton nebo ručně hlazený betonový potěr. Další podklady mohou mít různé varianty litých potěrů, kde je pojivo cement nebo sádra (např. anhydrit a interiérové samonivelační stěrky). Podklad může být také z montovaných OSB nebo cemento-vláknitých desek.

Pozor: Nejčastější chybou je, že se použije samonivelační stěrka pojena sádrou, která je určena pouze do suchých místností v interiéru, do garáže nebo do sklepa. V takovém případě nelze zajistit vliv vlhkosti na sádrové pojivo a výsledkem je degenerace stěrky a oddělování nátěru.

Pro všechny podklady platí následující požadavky, pokud je chceme opatřit dvousložkovým tvrdým nátěrem EPOXY BS 2000:

Obsah vlhkosti v podkladu:

  • Beton, cementový potěr, cementová mazanina: max. 6 % hmotnostních (6 % odpovídá matně vlhkému povrchu bez lesklých zón).
  • Anhydrity a sádrové potěry (pouze ve vnitřních oblastech mimo garáží): max. 0,5 % hmotnostních pro anhydrity a sádrové potěry (tzn. absolutně suchý povrch).

Připravenost povrchu:

Vyčištěný od špíny, mastnot a oddělujících se vrstev.

Příprava podkladu

Dobře připravený podklad znamená ve výsledku kvalitní nátěr a naopak. Podklad připravíme mechanickým opracováním povrchu, které má za cíl odstranit nalepenou špínu a otevřít póry pro příjem penetrace. Nejlepší metodou, kterou si můžeme sami zajistit, je broušení. Pro to stačí použít diskovou podlahovou brusku, parketovou brusku nebo ruční brusku. Následně je třeba veškerý uvolněný písek pozametat a prach vysát výkonným vysavačem.

Pokud nemáme možnost povrch přebrousit, je třeba jej aspoň dobře vysát a odmastit nějakým odmašťovadlem – u venkovních nebo otevřených prostor lze použít ředidlo, jinak mokrou cestou za použití vhodného čisticího prostředku. V druhém případě je třeba po umytí počkat min. 1 den, aby podklad vyschnul, než ho začneme natírat.

Pozor: Při použití ředidla je třeba dbát na informace a pokyny výrobce. Nedoporučuje se pracovat s ředidlem v uzavřených prostorách!

Skladba nátěru

Samotný nátěr se skládá ze dvou až třech vrstev:

Barevná penetrace: cca. 0,200 kg/m2 EPOXY BS 2000 s přidáním 10 % čisté vody Krycí nátěr: cca. 0,250 kg/m2 EPOXY BS 3000 s přidáním 5 % čisté vody (dle přání můžeme druhou vrstvu opakovat)

Druhou a případně třetí vrstvu provádíme po vyschnutí vrstvy předchozí (zpravidla další den). Nikdy nepokládejme další vrstvu, pokud je předchozí ještě lepivá. V případě, že za jeden den vrstva nevysychá, je nutné zajistit přiměřené větrání bez vzniku průvanu.

Pro zajištění proti skluzu povrchu lze do každé vrstvy přidat cca. 2,5 % plniva Remmers ADD 250. Podlahu lze používat nejdříve po dvou dnech od provedení posledního nátěru.

Příprava materiálu

Materiál připravujeme smícháním jeho obou složek. Pro tento účel používáme ruční elektrickou míchačku (bez příklepu) s nastavitelnými otáčkami a běžný nástavec na míchání barev. Míchání provádíme tak, že nejdříve krátce promícháme barevnou složku pryskyřice, abychom dosáhli homogenní odstín. Potom opatrně vlijeme celkový obsah tužidla do nádoby s barevnou složkou a mícháme cca. 2 minuty za použití max. 400 otáček/minutu. Pak takto promíchanou hmotu přelejeme do jiné nádoby a domícháme ještě půl minuty. Tím se vyhneme nebezpečí, že v rozích nádoby zůstane nepromíchaný materiál.

Provedení nátěru

Takto připravený materiál musíme zpracovat do 40 až 60 minut v závislosti na teplotě. Po této době se nastartuje proces tuhnutí a v tomto případě musíme nádobu s nátěrovou hmotou odstavit na bezpečné místo.

Pozor: Během tuhnutí většího množství materiálu v nádobě (nikoli na podlaze) se uvolnňuje teplo a nádoba se ohřeje na vysokou teplotu, která může někoho nebo něco popálit!

Materiál nanášíme na podklad běžnou malířskou technikou za použití štětce nebo tzv. válečku na epoxidy. Je to nylonový malířský váleček s délkou chlupů 12–14 mm a je určen pro nanášení dvousložkových polymerních hmot.

Nátěr EPOXY BS 2000 lze snadno nanášet také na svislé plochy, např. při natírání soklů nebo stěn. Lze jej použít jak v obytných prostorách, tak i ven, např. na balkónech, rampách a betonových plotech.

Detail styku podlah se stěnami lze řešit buď následným tmelením vhodným silikonem, nebo předběžným zabudováním fabionů (náběhů) z cementové malty.

Teplotní podmínky pro zpracování:

Nátěry provádíme při min. teplotách podkladu a vzduchu nad 10 °C a max. do 27 °C.

Čištění nářadí

Před vyschnutím nářadí čistíme vodou. Vytvrzené vrstvy se musí odstranit mechanicky. Ředidlo nepoužívejte.

Dodatečné rady a pokyny

Chraňte čerstvou vrstvu před povětrnostními vlivy, průvanem, vodou a prachem. Zajistěte prostor tak, aby nikdo nevstoupil a nepoškodil čerstvou vrstvu.

Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce, které najdete na etiketách výrobků nebo v technických listech, které, pokud neobdržíte u obchodníka, si můžete stáhnout na webových stránkách www.remmers.cz. Také můžete kontaktovat technika na tel. +420 323 603 142 nebo na email podlahy@remmers.cz.

Nepracujte bez použití osobních ochranných prostředků: vhodné pracovní rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv. Při stříknutí nátěrového materiálu do očí intenzívně vypláchněte oči čistou vodou a vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc. Při náhodném požití vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc. Zajistěte, aby nátěrový materiál nebyl v dosahu dětí.

Autor: Remmers
Foto: Archiv firmy