Instalací ventilačních turbín LOMANCO se sníží množství škodlivé vlhkosti, která jinak ohrožuje dřevěné části střechy. Tepelná izolace tak účinněji plní svou funkci.

Jak zabránit přehřívání půdních prostor v průběhu léta?

Postavit si rodinný dům je snem mnoha lidí. Dnešní doba poměrně příznivých finančních podmínek na trhu s hypotékami, stále se zvyšující platy a prakticky nulová nezaměstnanost doslova vybízí ke stavbě rodinného sídla. V souvislosti s kompletní funkčností domu však vyvstává důležitá otázka technického řešení stavby. Začíná již u kvalitního projektu a vhodně zvolené realizační firmy.

Střecha je mnohdy nejkomplikovanější částí stavby, ač se může zdát, že na její podobě není nic složitého. Tvar, materiál a barva krytiny však nejsou tím nejpodstatnějším. Nejdůležitější vlastnost střechy, která často bývá upozaďována, je její „schopnost dýchat”. Ta zajistí její správnou funkčnost po desítky let.

Nebezpečí pronikání vlhkosti

Dnešní střechy se od těch, které se stavěly před padesáti lety, liší především ve složitosti souvrství. Skládají se ze spousty vrstev sestávajících z materiálů, které musejí vzájemně spolupracovat. Často je půdní prostor využíván k bydlení a vznikají zde podkrovní místnosti. Nesmíme však zapomenout, že se tak strop podkroví stává první (vnitřní) vrstvou střechy, k čemuž je nutné vhodně přistupovat.

Strop je nejčastěji tvořen sádrokartonem, nad ním je umístěna parotěsná fólie a nad ní tepelná izolace. Fólie zabraňuje průchodu vlhkosti z interiéru přes strop do tepelné izolace, kde by mohla postupně narušit její tepelně-izolační vlastnosti. Trvá desítky let, než vlhká izolační vata vyschne, a po danou dobu má sníženou účinnost, což znamená, že skrz ni proniká zvýšené množství tepla.

Budeme-li postupovat z vnější strany střechy směrem dovnitř, první vrstvu střešního pláště tvoří vybraná střešní krytina, nejčastěji střešní tašky – pálené či betonové. Pod nimi se nacházejí latě a kontralatě (na kterých krytina drží). Ještě o vrstvu níže je pojistná střešní fólie, která brání odkapávání zkondenzované vody ze spodní strany krytiny a jež současně brání zafoukávání vody či sněhu do střechy.

Pro běžný rodinný dům většinou stačí 2-3 ks turbín LOMANCO BIB12/BIB14, které nám odvětrají celý podstřešní prostor.

Vzdušný oplach prostoru pod střešní krytinou

Prostor pod krytinou je potřeba velmi kvalitně odvětrávat, musí mít takzvaný trvalý vzdušný oplach. Toho je docíleno přisáváním vzduchu pomocí mřížky za okapem ve spodní části střechy a také odsátím střešními větracími prvky, nejčastěji větracími taškami a odvětrávaným hřebenem. V některých případech lze posílit odvětrání pomocí ventilačních turbín LOMANCO, které mají proti pasivním prvkům několikanásobně vyšší účinnost.

Nepopsaná zůstává ještě prostřední část střechy, což je volný půdní prostor pod střešní fólií a nad tepelnou izolací u stropu. Tento půdní prostor musí být v každém případě velmi účinně odvětráván (i v případech, kdy není přístupný a není využíván ke skladování věcí). Z pohledu uzavřené vlhkosti tento prostor trpí nejvíce a vzhledem k tomu, že je konstrukce střechy nejčastěji dřevěná, je vlhkost na škodu i zde. Suchý trám střechy vydrží i stovky let.

Správný návrh střechy je základ

Je-li celá střecha špatně navržena a není-li odvětrávána, stává se, že se vlhkost sráží na vnitřní straně střešní fólie a odkapává do tepelné izolace, čímž ji časem zcela zničí. Kondenzát navíc po fólii stéká na konstrukční prvky střechy jako trámy a zdi, které tím trpí a postupně se rozpadají. Mimoto dochází k tvorbě mokrých a plesnivých skvrn.

Tomuto nežádoucímu jevu je třeba předcházet opět velmi kvalitním provětráním půdy. Řešením jsou i přívodní otvory ve spodní části střechy u atiky nebo přímo vklad speciální vsuvky mezi střešní fólii pro přívod vzduchu. Dříve se též používala okna ve štítech.

V některých případech lze posílit odvětrávání střechy pomocí ventilačních turbín LOMANCO, které mají proti pasivním prvkům jako jsou třeba větrací tašky několikanásobně vyšší účinnost.

Turbíny LOMANCO – účinný prostředek k odvětrávání střech

Odtah vlhkého vzduchu se děje buď přes větrací hřeben, nebo mnohem účinněji pomocí turbín. Pro běžný rodinný dům většinou stačí dvě až tři turbíny LOMANCO BIB12/BIB14 (dle velikosti a tvaru střechy objektu), které odvětrají celý podstřešní prostor. Sníží se tím škodlivá vlhkost, která tak neohrožuje dřevěné části střechy a umožní tepelné izolaci plnit svou funkci. Investice do turbín se tak velmi rychle vrátí.

Toho, že budou turbíny z domu odvádět teplo, se není třeba obávat. Jde totiž o teplo, které už nekvalitní či nedostatečnou izolací prošlo, a tudíž jej stejně nezachráníte. S teplem navíc prochází do souvrství i jistý podíl vlhkosti a ta škodí nesrovnatelně více.

Kondenzací vodních par v podstřešním prostoru trpí především bungalovy a domy s vytápěným podkrovím. Tedy všechny ty, kde je prostor pod střešním pláštěm vytápěn a kde je tím pádem zvýšen tlak vodní páry z interiéru směrem do exteriéru.

Více informací najdete na webu www.lomanco.cz.

Související články

Autor: Ing. Radim Otýpka
Foto: Ing. Radim Otýpka