Jak zdravě bydlet v zatepleném bytě?

Vysoké ceny energií a obavy z jejich růstu spolu s osvětou o snižování energetické náročnosti staveb vedou u stávajících objektů k jejich zateplování. Po něm obyvatelé často zjistí, že sice šetří za vytápění, ale přitom se zhoršilo vnitřní prostředí, které má někdy neblahý vliv na zdraví osob i stav stěn a nábytku. Řešením je účinné rekuperační větrání, kterým neztrácíme teplo.

Tato zařízení zajistí, aby v bytových, ale i v jiných prostorách, kde se zdržují lidé, bylo vhodné a zdravé vnitřní klima. Na to je třeba pamatovat zejména při provádění zateplovacích opatření, kdy je nutné zároveň řešit i větrání. Vhodným řešením je řízené větrání s rekuperací.

Když řekneme zateplování, myslíme tím zpravidla výměnu starých oken a obalení obvodových stěn tepelněizolačním materiálem. Tento krok sice sníží výdaje za dodané teplo, někdy i podstatně, ale za cenu toho, že tím podstatně změníme vnitřní klima v bytě nebo domě.

Pomiňme náklady – kolik to stálo. Je zde druhý fenomén, kterému se říká „syndrom nemocných budov”. Tím, že jsme omezili únik tepla, který byl z velké části původně způsoben netěsností oken (možná si vzpomenete, že se vlnily záclony, když bylo větrno), zabránili jsme zároveň i přirozenému větrání obytných prostor. Důsledkem je, že především v topném období stoupá v místnostech koncentrace oxidu uhličitého CO2 a vzdušné vlhkosti vysoko nad přijatelnou mez. To je příčinou, že se obyvatelé necítí dobře, trpí únavou, bolestmi hlavy, mají špatné spaní, ve zvýšené míře se projevují zdravotní problémy různého druhu, které před tím nebyly.

V některých případech, právě v důsledku špatného větrání a s tím souvisejícího nárůstu CO2 a vlhkosti, dochází ke vzniku plísní. Plísně produkují nebezpečné toxiny, působící negativně na zdravotní stav obyvatel těchto domů. A netrpí jen obyvatelé, dochází i k poškozování stavebních konstrukcí (stěn) a vybavení bytu.

Co s tím? Správná odpověď: Větrat! Jenže pak se musíme ptát, proč jsme zateplovali, když se větráním okny připravujeme draze o nakupované teplo? Řešení ale existuje.

Výpočet: Stanovení intenzity větrání v místnosti

Pro účely řízeného větrání byly vyvinuty lokální rekuperační jednotky. Jedná se o zařízení, které se zabuduje do venkovní stěny obytné místnosti, z níž odvádí vydýchaný, znehodnocený vzduch a na jeho místo přivádí čerstvý vzduch, který je ohříván teplem odváděného vzduchu. Tím se zamezí ztrátám tepla, které vznikají při větrání okny. Zařízení se dá doplnit i automatikou, která samočinně odvětrává vnitřní prostor, pokud dojde k překročení přípustných hodnot vlhkosti, CO2, případně jiných nevhodných látek. Tímto způsobem lze omezit odvod tepla při správném větrání až o 90 %!

Lokální jednotky tohoto provedení jsou novinkou na našem trhu, byla jim udělena hlavní cena v soutěži „Výrobek roku 2014” a dodává je brněnská společnost TERMO KOMFORT. Výrobcem je německá firma DIMPLEX a jejich typové označení je DL 50, existují v několika provedeních, s možností přidání různého příslušenství.

Bližší informace najdete na stránkách www.dimplex.cz.

Autor: Ing. Josef Slováček
Foto: Archiv firmy