Mycí boxy jsou v provozu celoročně, tedy i v choulostivém zimním období. K vlastnímu mytí, ale také k temperování podlahy je přitom potřeba voda, ohřívaná často plynovým kotlem

Kapalný plyn k vytápění automyček

Byznys v oblasti mytí automobilů nabral v posledních letech druhý dech. Populární se staly hlavně samoobslužné mycí boxy; umytí auta je zde mnohem levnější než u specializované firmy, která by ho myla ručně na zakázku. Mytí karoserie v mycích boxech navíc nepoškrábe lak, a proto ho mnozí upřednostňují před klasickou kartáčovou technologií, jež bývá součástí čerpacích stanic. Argumentem je často také rychlost a příležitost, kde svůj vůz umýt. V neposlední řadě je to u řady lidí láska k automobilu, ať už jakékoli značky nebo ceny, kterou stvrzují svou pravidelnou péčí.

Provozování mycího boxu se stalo zajímavou podnikatelskou aktivitou. Na českém trhu proto přibyli i dodavatelé technologií, kteří nabízejí kompletní stavbu i servis. V podstatě je důležité mít k dispozici pozemek, přípojku vody a elektřiny, kanalizaci a zdroj energie. Mycí boxy jsou v provozu celoročně, jinak by ztrácely smysl. To znamená i v choulostivém zimním období. K jejich provozu je potřeba ohřátá voda, a to nejen k vlastnímu mytí, ale také k temperování podlahy, aby se z mycího boxu nestalo během mrazů kluziště. Voda na mytí vozů se ohřívá například na 50 °C, přičemž dodavatel technologie obvykle doporučí nejvhodnější zdroj energie. Velmi často jde o plynový kotel, jenže ne všude je dostupná přípojka zemního plynu.

K dispozici je několik velikostí zásobníků od nejmenších (2,7 m3) až po velké (250 m3), které jsou ale vhodné spíše pro větší průmyslové provozy.

Kapalný plyn uskladněný v zásobnících

V takovém případě nastupuje druhá varianta, a sice kapalný plyn, který je uskladněn v přilehlém nadzemním zásobníku. Takové řešení je nejrychlejší a nejekonomičtější a můžeme ho vidět na mnoha místech ve světě i u nás. Například ve Strakonicích u firmy LAVA-CAR CZ, jež využívá výhradně kapalný propan, neboť ten se odpařuje až při teplotě –40 °C, takže je vhodný i pro zimní období. Jeho výhřevnost 46,6 MJ/kg je navíc naprosto dostačující. Pro zjednodušení investice je vhodné si zásobník kapalného plynu pronajmout, například od tradičního dodavatele kapalných plynů – firmy TOMEGAS, která potěší aktivním přístupem při řešení projektu, ale hlavně kvalitou plynu, jejž nakupuje výhradně v sousedním Německu. Pronájem zásobníků má ještě jednu výhodu: v ceně bývá také pravidelný servis.

Způsob zásobování plynem

Zásobování plynem je velmi jednoduché, protože plyn se v kapalném stavu převáží za pomoci autocisteren a přečerpání do zásobníku trvá řádově do 30 minut (záleží na velikosti). K dispozici je několik velikostí zásobníků od nejmenších (2,7 m3) až po velké (250 m3), které jsou ale vhodné spíše pro větší průmyslové provozy. Zásobování firmou TOMEGAS má ještě jednu „vychytávku”. Objednávky mohou být prováděny on-line, kdy technici této společnosti sami hlídají stav klientovy zásoby plynu, a pokud vyhodnotí, že je čas provést doplnění, automaticky vše zařídí. Kombinací dvou zásobníků, například u mycích boxů, je logistika zásobování a průběžná kontrola nad spotřebou na straně provozovatele přehledná a výhodná. Kapalný plyn má ve srovnání s jinými palivy i výhodu ekologického a ekonomického provozu, neboť množství spalin je prakticky neměřitelné. Proto se kapalný propan používá i v řadě jiných průmyslových i zemědělských provozů, a to i v chráněných oblastech. Nemluvě o výhodách tohoto typu vytápění v případě rodinných domů.

Autor: Ing. Ivan Sklenář
Foto: archiv autora