Krbová kamna splňující RLU

Současný trend výstavby rodinných domů jsou domy pasivní, nízkoenergetické s řízenou ventilací vzduchu. Uvedené domy vyžadují, aby tepelné zdroje splňovaly zcela specifické požadavky vyplývající z principu nového stavebního provedení.

Tepelné zdroje na pevná paliva nesmí svým chodem ovlivňovat prostředí v místě instalace. Výše uvedenému požadavku vyhovují krbová kamna v provedení na vzduchu v místnosti nezávislých topenišť. Kamna jsou konstrukčně uspořádána a vybavena pro přívod vzduchu pro spalování z externích prostor. Dominantním znakem konstrukce kamen je pak extrémně vysoká těsnost. Těsné musí být provedení přikládacích dvířek, ovládání regulátorů, rozvod přiváděného čerstvého vzduchu pro hoření.

V září ji například najdete na veletrhu FOR ARCH, který se koná v Praze v Letňanech a to ve dnech 16. až 20. září.

Platnost nové normy pro krbová kamna se chystá od roku 2015

V minulých létech stanovil Německý institut pro stavební techniku (DIBt) způsob ověřování požadovaných vlastností. V případě splnění požadavků vydal institut schválení. Zkoušky prováděly notifikované zkušebny v Německu. Celý systém je v Německu zaveden pod označením RLU a je zaváděn do praxe u jednotlivých výrobců krbových kamen.

Od roku 2015 se předpokládá platnost nové normy také pro krbová kamna. Návrh normy je hotov (EN 16510-1). Součástí nové normy je i způsob zkoušení a vyhodnocení vlastností krbových kamen odpovídajících instalaci v pasivních, nízkoenergetických domech s řízenou ventilací.

ABX nezahálí a vyvíjí nová kamna splňující požadavky RLU a nové normy EN 16510-1

Společnost ABX přizpůsobila svůj vývoj nových kamen novému trendu a v současné době je připravováno několik typů, které svým provedením splňují požadavky RLU a nové normy EN 16510-1. Kamna jsou v 2. pololetí 2014 zkoušena v notifikované zkušebně č. 1015, což je STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p. Brno. Na trh pak budou uvedena v roce 2015.

Závěr

Kompletní sortiment kuchyňských sporáků, krbových a kachlových kamen a dalších výrobků od rumburské firmy ABX s.r.o. naleznete na internetových stránkách www.abx.cz, kde jsou k dispozici k daným výrobkům i technické listy.

Pokud se na vlastní oči chcete přesvědčit o výrobcích, můžete navštívit přímo prodejnu společnosti ABX ve Varnsdorfu v Kostelní ulici č.p. 3406 nebo se zajet podívat na některý z veletrhů, kde společnost ABX, s.r.o. vystavuje.

Krátce o historii a současnosti společnosti ABX s.r.o.

... z historie

Historie výroby krbových kamen na severu Čech a zřejmě v celém tehdejším Československu začíná v 80. a 90. letech 20. století. V té době současní společníci společnosti ABX s.r.o. Rumburk, ještě jako zaměstnanci podniku místního hospodářství Rukov Rumburk, rozvíjeli a realizovali topenářskou výrobu např. kotlů Dakon, přímotopných a akumulačních elektrokotlů, radiátorových článků a dalších výrobků. V roce 1987 současný jednatel společnosti Jaroslav Vomela se svými spolupracovníky v provozovně Rukov-Jiřetín pod Jedlovou zahájil vývoj a výrobu prvních krbových kamen. Díky dlouholetým zkušenostem v topenářské výrobě se velmi brzy podařilo zvládnout výrobu krbových kamen. Po privatizaci podniku Rukov-Rumburk v roce 1992 se současní společníci ABX dohodli na založení vlastní firmy bez zahraniční majetkové účasti. Výrobu zahájili s dvaceti zaměstnanci a roční produkce čtyř typů kamen dosahovala celkově cca 300 ks.

Krbová kamna nebyla na českém trhu známa, a tak první výrobky putovaly do zahraničí. Teprve postupem času si krbová kamna našla místo na českém trhu a dnes tvoří tuzemský prodej asi jednu třetinu celkového prodeje společnosti.

... současnost

Společnost dnes zaměstnává více než 300 zaměstnanců ve výrobních provozech v Rumburku, ve Varnsdorfu a Starých Křečanech. Roční produkce kamen v posledních letech přesahuje hranici 30 000 ks a kromě České republiky jsou významnými odběrateli zákazníci v celé Evropské unii.

Všechna vyráběná kamna jsou konstruována na principu „dvojího spalování” primárního a sekundárního vzduchu a u nové řady výrobků je již využíván princip „trojího spalování” s terciárním vzduchem. Navíc u vybraných typů používá firma její patentovanou automatickou regulaci poměru primárního a sekundárního vzduchu.

Autor: Roman Kraušner
Foto: Archiv ABX