Liapor Mix, Liapor Mix Final nebo Liapor Mix Statik je balený v pytlích, což usnadní manipulaci na stavbě.

Lehké betony Liapor jsou vítaným pomocníkem na stavbách

S lehkými betony Liapor se na stavbách nejčastěji setkáváme při realizaci podlah. Důvodů je hned několik. Především mají, jak název napovídá, nízkou objemovou hmotnost, což je vlastnost, která je důležitá při rekonstrukcích nebo prostě tam, kde hmotnost konstrukce podlahy hraje určitou roli. Vedle toho lehké betony Liapor profitují z velmi dobrých tepelněizolačních vlastností, vysoké pevnosti a dlouhé trvanlivosti.

Lehké betony řady Liapor MIX jsou betonovou směsí, v níž je běžné plnivo nahrazeno keramickým kamenivem, klíčovým pro výsledné vlastnosti směsi. Keramický granulát, který je vyráběn výpalem a expandací přírodního jílu v rotační peci, je nejen lehký, ale i velmi pevný. Díky němu je splněna základní definice lehkého betonu, to znamená, že jeho hustota musí být menší než 2000 kg/m³ (v suchém stavu). Keramické kamenivo je rovněž zdrojem tepelněizolačních a akustických parametrů. Dalším pozitivním aspektem je, že se jedná o materiály nehořlavé, žáruvzdorné a ekologicky nezávadné.

Typy betonů Liapor

Český výrobce stavebních materiálů Lias Vintířov, LSM, k.s., má ve své nabídce tři typy lehkých betonů. Prvním z řady je výplňový beton Liapor Mix, tedy beton, ve kterém se používá keramické kamenivo frakce 4–8 mm. Objemová hmotnost je pouhých 800–900 kg/m³. Minimální pevnost v tlaku činí 4 MPa. To znamená, že materiál je vhodný pouze jako výplňový lehký beton, tepelněizolační, respektive drenážní beton, jako ochrana inženýrských sítí nebo výplň klenbových stropů apod. Často se používá i jako podkladní a vyrovnávací vrstva při rekonstrukci podlah a je vhodný jako podklad pod podlahové vytápění. Neobsahuje přírodní kamenivo a není vhodný pro aplikace na dřevěné stropy. Zajímavá je tepelná vodivost λ = 0,14 W/(m.K) v suchém stavu.

Liapor Mix se často používá jako podkladní a vyrovnávací vrstva při rekonstrukci podlah a je vhodný i jako podklad pod podlahové topení.

Druhým v řadě lehkých betonů je Liapor Mix Final. Díky jemnější frakci keramického kameniva (1 až 4 mm) se používá hlavně jako lehký potěrový beton. Jeho minimální pevnost v tlaku je 6 MPa. Má z podstaty jemnější strukturu, a tak je pevnější. Liapor Mix Final má objemovou hmotnost 900–1000 kg/m³ a také neobsahuje přírodní kamenivo. Zásluhou tepelné vodivosti λ = 0,19 W/(m.K) se rovněž s výhodou využívá jako tepelněizolační materiál. Ve skladbách podlah může mít funkci finální vrstvy, která následuje po aplikaci lehké výplňové vrstvy. Před pokládkou finální nášlapné vrstvy (například dlažby, koberce, linolea, vinylu) je obvykle nutné provést na Liapor Mix Final ještě tenkovrstvou vyrovnávací stěrku.

Lehké betony Liapor profitují z velmi dobrých tepelněizolačních vlastností, vysoké pevnosti a dlouhé trvanlivosti.

Posledním typem lehkého betonu je Liapor Mix Statik. V tomto případě se jedná o směs cementu, přírodního kameniva a keramického kameniva Liapor. Pevnost v tlaku již dosahuje 18 MPa, přičemž objemová hmotnost se zvýšila na 1400–1600 kg/m³. Součinitel tepelné vodivosti je pochopitelně vyšší λ = 0,6 W/(m.K). Liapor Mix Statik je možné, na rozdíl od variant Liapor Mix a Liapor Mix Final, použít všude tam, kde vznikne potřeba konstrukci vylehčit při zachování dostatečné pevnosti betonu. Může se jednat například o lehké betonové stropní konstrukce, vyztužené nosné vrstvy podlah, keramických a klenbových stropů nebo balkony. Nicméně jeho použití by měl v těchto případech vždy posoudit projektant – statik. Na rozdíl od Liapor Mix nebo Liapor Mix Final je Liapor Mix Statik balený v pytlích po 20 kg (oproti 21 respektive 23 kg) kvůli snadnější manipulaci na stavbě. Jeden pytel Liapor Mix Statik tak odpovídá 16 litrům hotového betonu.

V řadě betonových směsí Liapor MIX je běžné plnivo nahrazeno keramickým kamenivem.

Co je keramické kamenivo Liapor

Klíčovým materiálem výše uvedených betonů je keramické kamenivo Liapor. To je vyráběno výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé pod obecným názvem keramzit.

Díky porézní struktuře mají zrna Liaporu velmi nízkou objemovou hmotnost 500–1500 kg/m³ a vynikající tepelněizolační a akumulační vlastnosti. Více informací o lehčených betonech a kamenivu Liapor na www.liapor.cz.

Autor: Ing. Ivan Sklenář
Foto: Lias Vintířov