Lupotherm pro vnitřní zateplení nejen památkově chráněných objektů

Vnitřní zateplení u již postavených objektů, je vždy spojováno se dvěma zásadními problémy – (1) tepelné mosty, tvořené konstrukcí budovy (příčky, stropy, podlahy), kdy je téměř nemožné dodržet zásadu celistvosti izolace a (2) kondenzace páry v interiéru (mezi izolací a zdí v důsledku tepelného spádu, kdy se rosný bod posouvá směrem dovnitř objektu).

Dalším aspektem, který u rekonstrukcí hovoří proti vnitřnímu zateplení, je případná nutnost (3) zásahu do topení a silným argumentem bývá i (4) „binec v baráku“, kdy hospodyni nevyváží pocit narušeného domova ani fakt, že rodina ušetří nemalé peníze za lešení. Z těchto důvodů je lepší provádět izolaci budovy z vnější strany.

Teprve až když izolovat zvenku nelze (např. u památkově chráněných objektů), přichází na řadu vnitřní zateplení. A protože energie na vytápění bude stále dražší, je pro desetitisíce obyvatelů bytů, žijících ve starých, ale často překrásných domech, zateplení zevnitř jediným možným východiskem.

Provedení vnitřního zateplení izolací Lupotherm

Nejprve pár slov o Lupothermu. Jedná se o parotěsný vícevrstvý foliový materiál, jehož hlavní funkcí je přeměna vedení tepla do sálání a schopnost toto sálání účinně odrážet. Lupotherm samotný, pokud by se aplikoval špatně, by fungoval asi jako 8 cm polystyrenu. Je-li však jeho pokládka provedena správně, jeho tepelně izolační schopnost výrazně převyšuje 20 cm minerální vlny nebo polystyrenu:

Skladba (ze strany interiéru):

1) Obkladová deska;

2) Kovové CD profily (vyztužené proti prohýbání latěmi 3 × 5 cm) vytvářející vzduchové mezery, kde jsou umístěny instalace a případně i trubky stěnového topení;

3) Lupotherm utěsněný v rozích dřevěným rámem (trámky 5 × 5 cm). V místě stlačení izolace je tepelný most, ale k prochlazení (a tudíž ke kondenzaci) nedojde, neboť vysoké povrchové tepelné vodivosti je teplo z prohřáté první vrstvy zavedeno i pod rám;

4) Zeď.

Poznámka:

  • Na boku a na podlaze je 1m široký pás termoizolační stěrky.
  • U stropu nad oknem je izolační sokl (význam těchto doplňků je popsán níže).

Na izolovanou stěnu se rozvinou pásy folie Lupotherm a po krajích (i u stropu a podlahy) se zafixují rámem. K rámu se připevní konstrukce, která mezi obkladovou deskou a izolací vytvoří vzduchové kapsy (bez pohybu vzduchu). Vzduchová mezera má dvě funkce. Lze do ní umístit novou elektroinstalaci i případně trubky stěnového topení. Hlavně však umožňuje vysokou termoreflexní účinnost povrchu Lupothermu, která je posílena minimálním prouděním vzduchu v kapsách. Ke konstrikci se pak připevní velkoformátové desky, spáry mezi deskami se přetmelí, přebrousí a celá plocha natře finálním odstínem.

Vnější účinek Lupothermu (po jeho stranách)

Při takto aplikovaném vnitřním zateplení se teplo šíří k Lupothermu především sáláním. Lupotherm sálání odrazí k desce zpět, která jej absorbuje (pro co nejlepší absorpci se doporučuje natřít desku zezadu černou matnou barvou). Postupně se deska prohřeje a tok tepla v ní se téměř zastaví.

Od prohřáté desky se postupně prohřívá i vzduch v mezeře. Nehybný vzduch je také vynikající izolant. Proto je již povrchová teplota "teplého" povrchu Lupothermu relativně nízká, prostupující teplo zde musí navíc překonat i přestupový odpor.

Z opačné strany Lupothermu, kde je chladná mezera stěnové sestavy, se uplatňuje další efekt vysoce reflexního povrchu, který plyne z 2. zákona termodynamiky a říká se mu Kirchhoffův zákon: Při vysoké odrazivosti (cca 90 %) je sálavost tohoto povrchu velmi nízká. Tento povrch sálá jen 10 % intenzity, s jakou by sálal běžný stavební povrch. Prakticky to znamená, že fólie na této straně nebude svým sáláním ohřívat vzduch v mezeře ani fasádní záklop. (Přesněji: míra sálavého ohřevu bude asi 10 krát menší).

Vnitřní účinek Lupothermu

Za první vrstvou jsou bublinové folie, které simulují další vzduchové mezery. Bublinovými foliemi z HDPE (vysokohustotního polyethylénu) prochází sálání velmi dobře, vždy se ale zastaví reflexní vrstvě, které jsou uvnitř Lupothermu tři. Sálavé teplo začne cyklicky procházet sem a tam bublinovými foliemi a postupně vzduch v bublinách prohřívá, čímž ztratí další velkou část své energie. Navíc musí překonat i přestupové odpory při přestupu do vrstev. Tímto způsobem prostupuje stále oslabenější teplo od vrstvy k vrstvě, dokud se jeho energie zcela nezastaví. Čím větší je rozdíl teplot mezi venkovním a vnitřním prostředím, tím více se teplo šíří sáláním a tím účinněji Lupotherm funguje.

Řešení tepelných mostů a s nimi spojeného nebezpečí kondenzace

Protože Lupotherm je parotěsný, tak v místech, kde je aplikován, kondenzace nehrozí. Ale v rozích a koutech u příček, podlah a stropů, které tvoří tepelný most, bude povrchová teplota nízká, takže se zde bude tvořit kondenzát a následně plísně. Pro tento problém existují 2 možná řešení, která lze navzájem kombinovat:

  • Odstraněním tepelných mostů: Když se stejně jako venkovní stěna, zaizoluje Lupothermem i část příčky (podlahy, stropu) a to pásem, širokým 1m od venkovní stěny, tak díky tepelnému odporu 1m zdiva tepelný most nevznikne. Výsledkem je však 7 cm vysoký sokl.
    Se soklem na stropě si kreativci poradí velmi snadno. Opatřený bodovými LED světly může vypadat velmi efektně a vytvářet pěkné a útulné prostředí. Na stěnách je sokl výzvou pro architekta, aby z něj vytvořil zajímavý prvek v interiéru, ale kde bude sokl vadit určitě, je podlaha.
    U starých, památkově chráněných domů z minulého století, je velmi běžná dvojitá konstrukce podlahy s parketovým povrchem. V tom případě je vyhráno, protože parkety dokáže šikovný truhlář rozebrat a dutinu v podlaze odkrýt, čímž je možné ji i zaizolovat.
  • V případech, kdy sokl z estetických důvodů nepřichází v úvahu, se použije „termoizolační“ stěrka s dutými mikrokuličkami. Tento materiál sice nedokáže plnit funkci tepelné izolace a zabránit tak úniku tepla, ale dokáže výrazně zvýšit povrchovou teplotu stěny. Při správné aplikaci se dostaneme nad rosný bod, takže ke kondenzaci vody v interiéru docházet nebude. Stěrka je přetíratelná barvou.
    Upozornění: V případě, že se použije na tepelné mosty pouze stěrka (tedy řešení bez soklů), povrch sice zůstane teplý, takže kondenzát se tvořit nebude, ale cca. 15% tepla z místnosti unikne. Proto je vždy lepší, najít řešení, jak sokly akceptovat a zaizolovat tepelné mosty pořádně.

Stěnové topení jako bonus

Tloušťka předstěny je 7cm s izolačními vlastnosti jako u stěn pasivního domu. Vzniká nový prostor pro elektroinstalace. K vnitřnímu zateplení je jako ideální bonus kombinace se stěnovým topením, které podstatně sníží náklady na vytápění a vytváří sálavý, velmi příjemný zdroj tepla a zdravé prostředí.

Stěnové topení je velmi efektivní a úsporný způsob vytápění. Teplota topné vody ve stěně je max. 30 °C, což už samo o sobě znamená velkou úsporu (pro ohřátí topné vody na 30 °C je potřeba jen asi 1/3 energie, než na vyhřátí na 60 °C a zvládne to každý solární systém v zimě za slunečného počasí, tedy zcela zdarma).

Ve spojení s Lupothermem se veškeré teplo z trubek předá pouze do obkladové desky. Pokud se použije GIGAPAN (hořčíková deska), dojde díky jeho fyzikálním vlastnostem k  rychlému prohřátí a teplo od stěny se začne do interiéru šířit velmi příjemným sáláním.

Díky sálání je zajištěna tepelná pohoda osob i při nižší teplotě vzduchu. Prostředí je mnohem zdravější než s radiátory. Nevíří se prach a vzduch není tak suchý, což má velmi pozitivní dopad na sliznice i celkovou imunitu.

Aplikace stěnového topení je snadná. Mezi CD profily se upevní hřebínky pro hadice a do svislého sloupku se vyřežou drážky. Veškeré příslušenství lze schovat do mezery pod obkladovou desku. Při vnitřním zateplení je celková tloušťka předstěny 7cm, takže v některých případech je nutno radiátory demontovat. V takovém případě se bonus v podobě stěnového topení přímo nabízí.

A na závěr pár slov k „binci v baráku“

S Lupothermem nebudou řemeslníci ve špinavých botách od lepidla chodit po bytě s kýblem do koupelny pro vodu, lepit na stěny nějaké plotny, u kterých je třeba čekat min. 24 hodin, až lepidlo zaschne a další dny do stejných místností znovu a znovu, čímž v bytě udělají opakovaně nepořádek.

Práce s Lupothermem je z 95 % suchý proces a 5% mokrý v podobě spárování spojů desek. Práce se odehraje jen v jedné místnosti, hlavně velmi rychle a hned na hotovo. Jasně, že nějaký binec bude. Piliny ze dřeva a kovových profilů, odřezky z folie Lupotherm. I stěrka, když odkápne a za pár minut zaschne, tak ji lze snadno odloupnout. A takový nepořádek si zvládnou uklidit i řemeslníci sami…

Technické údaje vnitřního zateplení:

− Celková tloušťka zateplení včetně finální úpravy: 7cm,
z toho prostor pro novou kabeláž a instalace: 3 cm

− Tepelně izolační vlastnosti: U < 0,159 W(/m²K) - odpovídá zateplení min. 25 cm minerální vlny nebo EPS

− Parotěsnost: µ = 7.895.000 (Sd = 1500 m, tloušťka parozábrany d = 0,19 mm).

Reference

Zámek Bastion Theresia (Timisoara, Rumunsko)
Pasivní dům v Leopoldově (u Frýdku Místku, ČR)
RD v Metylovicích
Bratislavský hrad
Škola Gustava Leutelta (Kaufbeuren - Německo
Alter Adler (Oberschleißheim)
Škola Alberta Schweitzera (Saalfeld Německo)

Kontakty:

Xnergie s.r.o. ,
http://www.lupotherm.eu
e-mail: info@lupotherm.euAutor: Michal Bílek
Foto: Archiv Xnergie