Markýzy střešních oken aneb horko nemá šanci

Markýza účinně chrání před nadměrným slunečním teplem a světlem a současně umožňuje oční kontakt s venkovním světem. Markýza absorbuje sluneční záření už před oknem a jeho podstatnou část okamžitě vyzařuje ven anebo předává venkovnímu vzduchu. Chrání tak místnost před horkem za slunečných dní a navíc poskytuje komfort pro naše oči při čtení či práci, např. na počítači.

Markýza je podle slovníku lehká konstrukce, nejčastěji umisťovaná nad vchodem domu, oknem či balkonem. Jde o stínicí prvek, který může být buď součástí budovy nebo konkrétního okna. Jeho hlavním účelem je protisluneční ochrana. Specifickým typem jsou markýzy nad střešními okny, kterým se v tomto příspěvku věnujeme. Jejich účel a výhody si popíšeme na příkladě markýz od firmy Fakro Czech s.r.o.

Markýza – ochrana před teplem a světlem

Střešní plochy bývají během dne orientované až kolmo nebo téměř kolmo ke slunci. V zimě za jasného dne bývá expozice přímým sluncem vítaná, v létě při teplotách kolem 30 °C už většinou nikoliv. Na rovinu střešního okna dopadá záření o energetické hustotě 1000 W/m2 a světelné intenzitě 100 000 luxů. Řeč je o letním dni. Ve stejném okamžiku na rovinu fasádního okna (pod mělkým střešním přesahem) nedopadá žádné přímé sluneční záření a z oblohy cca jen 10 000 luxů. Střešním oknem se dovnitř dostává minimálně desetinásobek tepla a světla v porovnání s fasádním oknem. Skutečnost, že okno třetinu až polovinu dopadajícího záření slunce a oblohy odrazí nebo pohltí, nemění nic na tom, že právě v podkrovních místnostech dochází v létě k nepříjemnému přehřívání a k přesvětlení. Venku jsme na vysokou světelnost zvyklí, ale doma (domov se vlastně vyvinul z pravěkých zemních, skalních či vegetačních úkrytů), na nás často působí hůře, než vysoké teploty. Pracujeme-li doma např. na počítači, je vysoká osvětlenost obzvlášť rušivá.

Markýza AMZ od firmy Fakro Czech s.r.o.

Markýzy AMZ, AMB, AME

Společnost Fakro Czech s.r.o. vyrábí pro svá střešní okna markýzy ve třech řadách.

Řada AMZ je určena pro kyvná okna FT_, dále plastová PTP, okna se zvýšenou osou otáčení FYP proSky, okna výklopně-kyvná FP_ a konečně pro plastová PPP preSelect. Markýzy AME jsou určeny pro panoramatická okna FEP. Markýzy AMB jsou pro fasádní sestavy oken B_ _.

Všechny řady markýz jsou zhotoveny z trvanlivého materiálu odolného vůči atmosférickým vlivům. Po instalaci jsou srolovány na válečku s pružinou a vloženy do hliníkové kazety umístěné nad oknem. Toto konstrukční řešení umožňuje snadnou obsluhu markýzy a také použití širšího stínicího materiálu, čímž je docíleno efektivního zastínění okna.

Markýza AMZ – pohled z vnitřku

Markýzy podle světelné propustnosti

Markýzy od společnosti Fakro jsou k dostání ve dvou cenových skupinách, které se z technického pohledu liší užitnou hodnotou:

 • skupina I – materiál s 10 % propustností světla (4 barevné odstíny),
 • skupina II – materiál s 1 % propustností světla (2 barevné odstíny).

Světelný zdrojE (lx)
Osvětlení v noci při úplňku2·10–1
Osvětlení k pohodlnému čtení50
Kancelářské osvětlení300
Výborné osvětlení v místnosti700
Sluneční světlo, hodinu před západem1 000
Denní světlo, zataženo3 000
Slunný den ve stínu stromu10 000
Ostrý sluneční svit v poledne100 000

Tab. 1 ukazuje tabulku osvětlení (nebo také osvětlenosti) pro některé typické případy. Sluneční a denní světlo je zhruba z jedné třetiny pohlceno, zbytek 2/3 proniká dovnitř. Markýzy popisované v tomto příspěvku zeslabí světelný tok na desetinu (skupina I) nebo na setinu (skupina II). Ukažme si to na příkladu.

1. Svítí-li přímé slunce (100 000 lx) zcela otevřeným střešním oknem až na pracovní stůl pod úhlem 45°, bude osvětlení tohoto stolu 100 000 × sin 45° = 70 710 lx. Pro jakoukoliv práci jde o nepříjemně vysoké osvětlení.

2. Přímé slunce, které prochází oknem bez markýzy a dopadá na stůl pod úhlem 45°, vytvoří osvětlenost jeho pracovní plochy na úrovni 100 000 × 0,75 × sin 45° = 53 300 lx. I to je nepřijatelně vysoká osvětlenost pro práci.

3. Markýza o světelné propustnosti 10 % sníží osvětlenost z předešlého případu na 53 300 × 0,1 = 5 330 lx. To je už příjemnější osvětlení, přesto ale dost vysoké.

4. Markýza o světelné propustnosti 1 % sníží osvětlenost z předešlého případu (2) na 53 300 × 0,01 = 533 lx. A to je něco mezi kvalitním kancelářským osvětlením a výborným osvětlením v místnosti.

Markýzy Fakro a ochrana před teplem

Desetinová nebo setinová propustnost světla popisovaných markýz platí beze zbytku i pro celé spektrum slunečního záření včetně jeho infračervené a dlouhovlnné tepelné složky. Markýza ho z 90 %, resp. z 99 % pohltí a promění v teplo, čímž se ohřeje. Ohřátá markýza je ochlazována venkovním vzduchem (větrem), ještě více se ale ochlazuje tím, že velkou část tepla vyzáří proti obloze jako neviditelné dlouhovlnné infračervené (tepelné) záření. Povrch markýzy přivrácený k oknu sice stejné záření vysílá i do okna, avšak tepelněizolační zasklení si právě s tímto typem záření poradí a dovnitř jej téměř nevpustí.

Graf: Vliv stínění na letní přehřívání podkroví

Novinky v sortimentu markýz

Společnost FAKRO CZECH s.r.o. získala mezi zákazníky dobré jméno tím, že neváhá jako první uvádět mezi zákazníky nejčerstvější novinky a technické inovace. To se týká i velmi komfortního provozu markýz nebo jejich napálení.

Markýza AMZ Solar

Jde o inovativní výrobek s inteligentním systémem automatického spuštění vlivem slunečního záření. V případě intenzivního slunečního záření se markýza samočinně rozvine a chrání místnost před nahřátím. Je-li zamračeno, automaticky se svine a umožní tak přirozené osvětlení.

Markýza VMZ Solar

Speciálně připravený výrobek určený pro svislá fasádní okna. Funguje na stejném principu jako markýza AMZ Solar. Inteligentní systém reaguje na sluneční záření svinutím nebo rozvinutím markýzy. Rozvinutá markýza na fasádním okně nejenom že chrání před nahříváním, ale plní také funkci moskytiéry. VMZ Solar není nutno zapojovat do elektrické sítě.

Napájení markýz

Zákazník má také možnost volit způsob napájení markýz. Uvedené markýzy AMZ/VMZ Solar jsou napájeny z lithium-iontových baterií (12 V), které jsou dobíjeny fotovoltaickým panelem umístěným na venkovním lemování okna.

Další způsob je napájení ze sítě, tyto markýzy nesou označení AMZ/VMZ Z-Wave.

Ovládání markýz

Přirozeným trendem je bezdrátové ovládání, zákazník si může vybrat různou míru automatizace. V zásadě se rozlišují tři možnosti:

 • automatický režim – samočinné rozvinutí a svinutí v závislosti na intenzitě slunečního záření,
 • poloautomatický – samočinné rozvinutí, svinutí pomocí dálkového ovladače,
 • ruční – dálkově pomocí dálkového ovladače.

Charakteristika markýz

 • Až 8 krát účinnější ochrana před nadměrným nahříváním ve srovnání s vnitřními doplňky,
 • optimální ochrana před vedrem (efekt/cena),
 • účinné zastínění místnosti při zachování dobré viditelnosti,
 • pohodlná obsluha – pomocí markýzy můžeme zastínit okno na celé léto, aniž bychom ji museli každý den roztahovat a stahovat,
 • snadná montáž – markýzu montujeme zevnitř (stačí odstranit čtyři šrouby a znovu je našroubovat do stejných otvorů),
 • ochrana před UV paprsky,
 • zatažená za deště snižuje zvuk padajících kapek.

O firmě

Fakro je soukromá firma založena v roce 1991. Je nejvíce dynamickou a nejrychleji se rozvíjející firmou v odvětví střešních oken na světě. Během několika let se z malé rodinné firmy stala mezinárodní korporací.

Fakro má moderní výzkumné a vývojové středisko s více než 100 konstruktéry. Vlastní autorství k mnoha inovativním řešením, která jsou chráněna patenty a několika desítkami patentových přihlášek.

Firma je výrobcem široké palety produktů, které umožňují komfortní bydlení v podkroví:

 • střešní okna různých konstrukcí a způsobů otevírání: kyvná okna, okna se zvýšenou osou otáčení, okna výklopně-kyvná, okna pro fasádní sestavy, střešní výlezy a světlíky,
 • doplňky pro střešní okna: žaluzie, vnitřní a předokenní rolety, venkovní markýzy, motorové jednotky, systémy dálkového ovládání, protikouřové systémy,
 • solární kolektory,
 • skládací půdní schody.

Literatura a zdroje:

[1] Kolektiv autorů: Světelná účinnost zdrojů světla (žárovky, kompaktní zářivky, výbojky a dalších), Vega 13. 1. 2008.

¹ Zpracováno podle technické dokumentace společnosti Fakro.

Autor: neznámý autor
Foto: Archiv firmy