Moderní systém tiché kanalizace

Mezi nepříjemné zvuky, které lze zaslechnout hlavně v bytových domech, nemocnicích či hotelech, patří splachování toalet a průtok odpadních vod. Investoři proto stále častěji vyžadují při stavbě nových objektů instalaci odhlučněné vnitřní kanalizace. Snaží se najít nové materiály a technologie, které dokáží hluk uvnitř budov co nejvíce potlačit. K jeho omezení v interiérech jsou k dispozici systémy pro tzv. „tichou kanalizaci“.

Protože hodnoty hluku, který vzniká v souvislosti s provozem vnitřní kanalizace, nejsou v České republice regulovány žádnými předpisy ani normami, používají se v praxi německé směrnice. Ty uvádějí hodnoty povolené hlučnosti v závislosti na typu a účelu budovy. Jedná se o směrnice DIN 4109 a VDI 4100, které nejčastěji povolují hodnoty hluku do 30 dB(A).

Důležitý je materiál a kotvení kanalizačního systému

Výborných akustických vlastností odhlučněné kanalizace je dosaženo jednak použitým materiálem, z něhož jsou vyrobeny trubky a tvarovky, ale též podobou a materiálem instalačních objímek. Roli hraje také vlastní koncepce kotvení potrubí, způsob provedení instalace kanalizace i prostorově dispoziční rozvržení potrubí či objemové průtoky odpadní vody.

Dříve využívané silnostěnné systémy vyztužené minerálním plnivem jsou dnes nahrazovány moderními, lehčími a levnějšími trubkami třívrstvé konstrukce z polypropylenu. Celkové odhlučnění ovlivňují kvalitní trubky a tvarovky, důležitou a nedílnou součástí je také kotvení, které se na eliminaci hluku podílí - pro většinu systémů odhlučněné kanalizace je doporučené používání objímek s gumovou vložkou. Pro dosažení ještě lepších zvukově izolačních vlastností se doporučuje použít speciálních dvojitých odhlučněných objímek.

Tichý systém SiTech+

Dobrým příkladem vhodného systému tiché kanalizace může být odhlučněné potrubí SiTech+. Výrobce zvýšil hmotnost jeho předchůdce o 20 % a výrazně tím redukoval akustické projevy protékající vody. Nová třívrstvá konstrukce a složení materiálu umožňují splnit maximální povolenou hodnotu hlučnosti se značnou rezervou. Vnitřní vrstva potrubí zajišťuje ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího media. Systém nabízí i všechny další výhody plastových potrubních systémů, jako je odolnost proti korozi, nízká hmotnost, snadná manipulace a montáž, a tím i nízké náklady. Toto kanalizační potrubí se proto doporučuje instalovat všude tam, kde je potřeba co nejvíce omezit hlukovou zátěž, zachovat bezpečnost a chránit životní prostředí.

Inovace s Wavin AS+

V současné době přichází výrobce Wavin na trh s novým vylepšeným systémem tiché kanalizace Wavin AS+. Ten se vyznačuje jednoduchou montáží a díky materiálovému složení i perfektní redukcí hluku. Materiál Astolan, ze kterého je systém vyroben, vykazuje vysokou hustotu a při montáži využívá speciálních objímek. Složení vnitřní gumy těchto objímek bylo navrženo a testováno za účelem pohlcování přesně těch frekvencí hluku, které se v potrubí vnitřní kanalizace vyskytují. Tvarované konce potrubí výrazně snižují přítlačnou sílu potřebnou pro zastrčení konce potrubí do hrdla a samomazné modré těsnění zajišťuje jak eliminaci hluku, tak velmi snadnou montáž.

Lepší hodnoty, než vyžadují hygienické limity

Při použití vnitřní kanalizace AS+ spolu se speciálními objímkami Wavin v konfiguraci „low noise“ (1 objímka), je naměřený hluk při rychlosti průtoku 2l/s 14dB(A), při průtoku 4l/s 19dB(A), což jsou hodnoty daleko nižší, než požaduje norma. V případě využití speciálních objímek Wavin v konfiguraci „no noise“ (2 objímky), se pak hodnoty ještě výrazně sníží, a to pod 10 dB(A) při rychlosti průtoku 2l/s.

Stále více českých stavebních firem se při projektování nových budov přiklání k využití odhlučněné kanalizace. Díky tomu lze očekávat, že se co nejdříve přiblížíme standardům, které jsou běžné v zemích západní Evropy. Novinka Wavin AS+ umožní projektantům a developerům v ČR použít špičkové řešení pro tichou kanalizaci. Ta bude uživateli vyžadována stále více.

Související články

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv WAVIN