Naším řešením je systém

Cihla. Dnes si ji neumíme představit jinak než v její plné podobě či jako nejrůzněji tvarovaný a zejména děrovaný blok. Zcela automaticky pak počítáme s tím, že nám nabídne takové rozměry, aby ji bylo možné ve zdivu kombinovat. Kromě toho si obvykle chceme i vybrat materiál přesně podle našich požadavků. Ačkoli to tak nevypadá, ještě v nedávné minulosti by nás přitom nenapadlo o systému, jakým je třeba POROTHERM, ani snít…

Ještě v 60. letech dvacátého století se u nás běžně vyrábělo pouze několik málo druhů cihel. S možností jejich kombinovatelnosti ve zdivu se přitom nijak nepočítalo. Zlom přišel až na počátku 90. let, kdy cihláři začali hledat inspiraci u nejbližších zahraničních sousedů.

Cihlové bloky Wienerberger POROTHERM Si 44 P+D (pero-drážka) a Si 44 K (s kapsou).

Wienerberger a česká specifika

Vzhledem k počínajícímu stavebnímu boomu a vznikající spolupráci s velkými mezinárodními koncerny se pro výrobu nových cihel stal vzorem rakouský a německý modulový systém vycházející z rozměru 250 mm. A právě této modulové výšce byla přizpůsobena i délka a výška českých velkorozměrových cihelných bloků. Protože však měl český trh vždy svoje specifika, bylo rozhodnuto, že i nadále zůstane u cihel pro vnější nosné zdivo zachována specifická tloušťka 440 mm.

Nový systém, který nese značku POROTHERM a poprvé ho u nás v roce 1993 nabídla čerstvě etablovaná firma Wienerberger, přinesl stavebníkům řadu výhod. Snížil se objem malty potřebné ke zdění, spolu s tím vzrostla rychlost a přesnost výstavby. Hlavním benefitem bylo zlepšení tepelných vlastností stěn, a to při zachování přípustné hmotnosti cihel do cca 20 kg/ks. Hlavním přínosem, který vstup značky POROTHERM s sebou přinesl, však bylo vytvoření prvního skutečného systému. Tento počin předurčil další vývoj v celém cihlářském průmyslu.

Přestože nový formát stavebníci ocenili, u některých tlouštěk stěn nebylo možné použít celé a poloviční bloky tak, aby mohla být dodržena vazba v rozích stěn. Proto, zejména díky českým tradicím, byly vytvořeny zcela nové typy tvarů – rohové cihly, které tento problém řeší. V současnosti se „rohovky” vyrábějí pro tloušťky stěn 440, 400 a 300 mm.

Typický pohled na česká staveniště rodinných domů, kde systémy zdění z cihel pro svou všestrannost, dostupnost, tepelné vlastnosti a snadnou a rychlou výstavbu patří k nejvíce oblíbeným.

Speciality pro náročné zákazníky

Na přelomu tisíciletí začaly nabývat na vážnosti akustické vlastnosti budov určených pro pobyt osob. Společnost Wienerberger proto investovala do náročného a nákladného výzkumu, jehož výsledkem měly být cihly, které by splňovaly akustické i vysoké tepelné nároky na vnitřní zdivo.

V současnosti lze v rámci sortimentu POROTHERM pořídit tyto bloky pod označením POROTHERM AKU. K dispozici jsou ve formátech pro tloušťky stěn od 115 až do 365 mm, přičemž jednovrstvé oboustranně omítnuté zdivo vykazuje laboratorní hodnotu vážené neprůzvučnosti až 57 dB.

Ukázka aplikace systému tepně „superizolačních“ cihel POROTHERM 44 Si s rohovými a půlenými bloky. V detailu okenního ostění jsou použity bloky s kapsou pro tepelnou izolaci.

Další změnu ve výrobě cihel přinesl rok 2002. V platnost vstoupila revidovaná tepelně – technická norma, která zvýšila požadavky na tepelnou ochranu budov o cca 25 %. Tento požadavek si vyžádal nutnost dále vylepšovat tepelné vlastnosti cihel, jež jsou určeny pro vnější zdivo.

Díky tomu spatřily světlo světa nové tepelně „superizolační” cihly POROTHERM 44 Si a POROTHERM 40 Si, které naplňují požadavky normy dokonce až na tzv. doporučenou úroveň. To je na úrovni o 1/3 přísnější, než je úroveň normou vyžadovaná. Výjimečných tepelných vlastností bylo dosaženo hustším děrováním a velkým vylehčením (porozitací) cihelného střepu.

Rok 2004 a broušené cihly POROTHERM CB znamenaly doslova revoluci v technologii zdění. Broušené cihly se vyrábějí v pěti formátech, a to POROTHERM 44 CB, POROTHERM 40 CB, POROTHERM 30 CB, POROTHERM 24 CB a POROTHERM 11,5 CB a využívají se pro všechny typy zděných staveb. Díky jejich přesné úpravě je s nimi možné zdít při ložné spáře pouhý 1 mm. Uvedený postup oproti zdění z nebroušených bloků snižuje pracnost až o 25 % a zvyšuje úsporu malty pro zdění o 84 %.

Při zdění superizolačních bloků POROTHERM 44 Si se používá tepelně izolační malta POROTHERM TM

Stará dáma s moderními vlastnostmi

Přestože by historie cihly a její výroby vydala na román, v žádném případě se nejedná o historický stavební materiál. Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, pojmy cihla a POROTHERM dnes znamenají především moderní cihlový systém. V současnosti nabízejí řešení v podstatě na všechny požadavky, s nimiž se lze na stavbách setkat.

Systém broušených, tepelně „superizolačních“ cihel POROTHERM 44 CB umožňuje velmi přesné zdění na tloušťku malty v ložné spáře 1 mm.

Bez přehánění proto můžeme cihly POROTHERM nazvat „materiálovým desetibojařem”. Sice nevítězí ve všech disciplínách, ale v konečném součtu jsou na absolutní špičce v pořadí mezi stavebními materiály.

Více informací na www.porotherm.cz.

Autor: Ing. Antonín Horský
Foto: Archiv WCP