Na zateplené ploché jednoplášťové střeše doporučuje TOPWET® použít dvoustupňovou vpust, která slouží k systémovému a spolehlivému napojení parozábrany i hlavní hydroizolace.

Nové produkty v portfoliu výrobků TOPWET

Česká společnost TOPWET je jedním z předních evropských výrobců v oblasti odvodnění střech. Jako jediný tuzemský producent dodává střešní vpusti, chrliče i komínky s vlastní integrovanou manžetou hydroizolace, a to i pro méně používané materiály a atypická řešení. Společnost klade velký důraz na technologický vývoj, díky kterému zdokonaluje své stávající produkty a přináší na trh nové. Letos to jsou vylepšené šachty pro zelené střechy a příprava a vývoj zcela nového produktu – univerzální jednostěnné vpusti, jež bude díky své konstrukci optimálním řešením u rekonstrukcí.

Systémové střešní vpusti TOPWET® jsou vyráběny z polyamidu PA 6, který nabízí bezkonkurenční kombinaci mechanické tuhosti, pevnosti a odolnosti vůči opotřebení (včetně UV záření). Jde o velmi dobře obrobitelný tuhý plast snášející vysokou zátěž. Výrobní technologie garantuje produkt o vysoké houževnatosti, s dobrými kluznými vlastnostmi, s vysokou odolností proti otěru a dobrou chemickou stálostí. Vpusti samozřejmě odpovídají normám ČSN 73 1901 a ČSN EN 1253; jejich vyhřívací samoregulační topný kabel lze připojit na 230 V bez nutnosti transformátoru. Signifikantní je pro TOPWET® kvalitní klientský servis, který denně řeší problematiku odvodnění plochých střech.

Systémové střešní vpusti TOPWET® jsou vyráběny z dobře obrobitelného tuhého plastu snášejícího vysokou zátěž. Jde o produkt o vysoké houževnatosti, s dobrými kluznými vlastnostmi, s vysokou odolností proti otěru a dobrou chemickou stálostí.

Střešní vpusti s integrovanou manžetou hydroizolace

Konstrukce vpusti i nástavců musí vždy umožnit vodotěsné napojení hydroizolace na těleso vpusti. Na trhu najdeme dva druhy průmyslově vyráběných dílců – se svěrnou (nejčastěji šroubovací) přírubou a s integrovanou manžetou hydroizolace od výrobce. Jihomoravská společnost TOPWET® dodává veškeré své produkty s integrovanou manžetou, kde je hydroizolace pevně zalisovaná mezi tělo vpusti a horní přírubu a oba díly jsou pevně svařeny pomocí ultrazvuku. Tento proces napojení probíhá přímo ve výrobě, a výrobce tak za vodotěsnost tohoto kritického detailu ručí. Takto připravená vpust se při montáži rovnou osadí do montážního otvoru, přikotví se a zavaří se manžeta. Odpadá tak na chyby náchylné sestavování vpusti, jak tomu je u produktů se svěrnou přírubou (nedostatečné dotáhnutí nebo naopak přetáhnutí vede k zatečení do skladby střechy, dotažení šroubů se navíc musí v průběhu životnosti kontrolovat). TOPWET® standardně vyrábí manžetu z asfaltového pásu nebo mPVC, na zakázku ale vyrobí téměř cokoli – TPO (FPO), EPDM, PE, stěrkové hydroziolace (STE) a další.

Dvoustupňová vpust funguje bezchybně už ve fázi výstavby

Na každé zateplené ploché jednoplášťové střeše doporučuje TOPWET® použít dvoustupňovou vpust, která slouží k systémovému a spolehlivému napojení parozábrany i hlavní hydroizolace. Vlastní vpust tvoří spodní díl, jenž v průběhu výstavby slouží jako spolehlivé provizorní odvodnění. Manžeta vpusti je napojena na vrstvu parozábrany (v době výstavby provizorní hydroizolační vrstva), která tak v místě osazení vpusti není perforovaná a nemůže zde vzniknout vlhkostní porucha. Do střešní vpusti se po položení tepelněizolační vrstvy vkládá těsnění a nástavec, jenž se díky integrované manžetě opět vodotěsně připojí na hlavní hydroizolační vrstvu.

Nové šachty pro zelené střechy s variabilním nastavením výšky

Společnost TOPWET® v minulosti přišla s inovativním řešením v podobě TPO tvarovek a zareagovala také na zvyšující se poptávku po dvoustupňovém řešení sanačních vpustí tím, že na trh uvedla jedinečné provedení sanačního těsnění. Firma se dále zaměřila i na problematiku zmírnění dopadů odtoku na stokové sítě a v oddělení vývoje nově vznikly retenční nástavce. V letošním roce uvedla společnost na trh nové šachty pro zelené střechy, které disponují rozměrem 550 × 550 mm (v sortimentu nadále zůstávají rozměry 300 × 300 mm a 400 × 400 mm). Hlavní výhodou nových šachet je variabilní nastavení výšky – lze je sestavovat pomocí základní či doplňkové sady po 50 mm nebo po 100 mm. Nový design šachet disponuje jemnější perforací a plynulejším odtokem vody z vegetačního pásma. Samozřejmostí je kvalitní materiál, jenž je nejen pevný, ale zároveň i UV stabilní. Dalším benefitem je vyjímatelné víko, díky kterému lze snadno provést kontrolu a čištění střešních vpustí.

Společnost TOPWET ® letos uvedla na trh nové šachty pro zelené střechy, jejichž hlavní výhodou je variabilní nastavení výšky.

Univerzální jednostěnná vpust s ohebnou základnou

V současnosti pracuje oddělení technického vývoje společnosti TOPWET® na evoluci zcela nového produktu, kterým jsou univerzální jednostěnné vpusti. Ty budou díky své konstrukci optimálním řešením u rekonstrukcí, kde při opravách střešních plášťů vznikají těžko přístupná místa, kam se standardní výrobky pro odvodnění bez atypických úprav nedají aplikovat. Jednostěnná vpust s integrovanou manžetou disponuje materiálem základny, umožňujícím její ohyb přímo na stavbě. Nabízí se zde široká škála použití – zejména v blízkosti atik a v úzkých střešních žlabech. Univerzální vpust bude o standardní délce 400 mm, avšak na zakázku je možné vyrobit produkt o délce až 1000 mm. Finální výrobek plánuje TOPWET® představit ještě letos.

Autor: TOPWET
Foto: archiv TOPWET