Sklon cca 5° je zde způsobený překrýváním krytiny, kdy jednotlivé tašky nekopírují zcela střechu, ale vytváří jakésy schody. Z tohoto důvodu i tašky s dvojitou vodní drážkou vyžadují sklon střechy minimálně 12°.

Klíčový při výběru střešní krytiny je sklon střechy. Nezapomínejte ani na hmotnost

Vybrat tu pravou střešní krytinu není jen otázkou materiálu, profilu, barvy a povrchové úpravy. Ať už opravujeme starší dům, nebo realizujeme novostavbu, je potřeba v prvé řadě vycházet ze sklonu a nosnosti střešní konstrukce. V článku si přiblížíme, jak sklon ovlivňuje možnosti výběru pálené krytiny, která je na tento parametr nejnáchylnější.

Většina investorů od střešní krytiny očekává nejen její dlouhou životnost a odolnost, ale též chce, aby na ni byla radost pohledět. Proč je ale pro správný výběr vhodné střešní krytiny zapotřebí znát sklon střechy? Jednoduše proto, aby do ní nezatékalo.

U novostaveb se stačí podívat do projektu, a nebo nám sklon střechy sdělí projektant. V případě rekonstrukcí lze tuto hodnotu změřit různými způsoby, spokojíme-li se s určitou odchylkou, můžeme dokonce sáhnout po aplikaci v mobilním telefonu. Dále se nabízí sklonoměr, který seženete v běžných stavebninách, ale využít můžeme i obyčejný skládací nebo svinovací metr a vše dopočítat na kalkulačce. Pro sklon pak platí vztah sklon = asin(převýšení / délka střechy). Pozor na to, že takto vypočítaný sklon střechy je vyjádřen ve stupních (°) a ne v procentech (%). Tyto veličiny se často zaměňují (45° = 100 %).

Je-li to možné, doporučujeme měření metrem i sklonoměrem provádět z důvodu bezpečnosti z interiéru. Nezáleží při tom, jestli se jedná o obytnou místnost nebo půdu. V místnosti se měří přímo na podbití (sádrokarton nebo dřevěné podbití), na půdě na krokvi.

V interiéru můžeme využít míst, kde je již stanovena „rovina“. Sklon střechy v příkladu se vypočítá jako atan(63/77) = 39°

Pozor na hmotnost

Co se nosnosti týká, tak dnešní střešní konstrukce jsou navrhovány s velkorysými rezervami. V projektu jsou však dimenzovány pro konkrétní krytinu, a proto pokud je krov navržen pro pálenou krytinu, nelze na něj položit těžší krytinu betonovou. Zejména u starých střech bychom se navýšením konstrukční hmotnosti mohli dostat až do fatálních problémů. V opačném případě, tedy při záměně těžší krytiny za lehčí, většinou nebývá problém.

Na pálenou krytinu je potřeba minimálně 12° sklon

Tíhnete-li k přírodním materiálům, respektive k pálené krytině, tak doporučený sklon střechy má hodnotu na úrovni 20 až 40°. Obdobné hodnoty platí pro betonovou krytinu, výrazně menší sklon vyhovuje pro asfaltový šindel, plechovou nebo lepenkovou krytinu.

Konkrétní typ krytiny má vždy výrobcem určený minimální bezpečný sklon, u kterého není zapotřebí žádných dalších doplňkových opatření. Nejnižší hodnota, tedy 22°, stačí taškám se spojitou vodní drážkou. Tuto krytinu vidíme často na bungalovech, typově se jedná například o tuzemské Stodo nebo Sambu. Bezpečný sklon 30° vyhovuje již většině výrobků, které disponují přerušovanou vodní drážkou; jmenovitě typ Hranice nebo minimalistický model Figaro. Ještě o kus větší sklony vyžadují bobrovky (30°) a prejzy (40°). Při realizaci doplňkových opatření – a dosažení těsného nebo dokonce vodotěsné podstřeší – lze krytinu pokládat na sklon až o 10 ° menší, než uvádí předepsaná hodnota. Někteří zahraniční výrobci deklarují možnost pokládky pálených tašek dokonce od 10°. Co se druhého extrému týká, tak pokládka je možná i na plochy se sklonem 90° (svislé).

Pokrývačský sklonoměr umožňuje měření sklonu střechy jak z exteriéru, tak i z interiéru

Na závěr zbývá výběr povrchové úpravy a barvy

Pálené tašky jsou dostupné ve třech povrchových úpravách. Režné zpracování nabízí přírodní odstín, a tedy přirozený finální vzhled krytiny. Výhodou je možná změna barvy způsobená přírodními podmínkami. Vzniká tak patina, pro kterou si lidé tuto střešní krytinu vybírají. Dále je tu engoba, jež se vyznačuje matným až pololesklým povrchem. Povrchová úprava engoba zajišťuje stálou barvu a minimalizuje množství usazenin, které se na tašku přichytávají. Poslední možností je glazura, která je považována za nejvyšší stupeň povrchové úpravy. Disponuje větším množstvím sklovitých příměsí a odolnější ochrannou vrstvou než engoba. Glazurovaná střešní krytina je lesklá a má velice luxusní vzhled. Glazury a engoby se přitom vyrábějí v celé škále barev.

Závěrem

Pokud si nevíte rady, doporučujeme se obrátit na některého z řemeslníků působících v Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky, který působí ve vašem regionu. Členství v této oborové organizaci by mělo být též zárukou kvalitně a odborně provedené montáže.

Související články

Autor: redakce
Foto: archiv redakce