Celkem 3 800 metrů čtverečních plochy střechy komplexu Acquaworld Milano je pokryto extenzivní zelení protisesuvného systému S Optigrün.

Šikmé zelené střechy

Šikmé zelené střechy jsou vzhledem ke svému sklonu speciálním druhem vegetačních střech. A právě podle sklonu, jehož hraniční hodnota činí 15°, je lze také rozdělovat. Vedle sklonu má však na volbu systémového řešení vliv i řada dalších faktorů.

Hlavními faktory, které ovlivňují volbu systémového řešení, jsou:

 • sklon střechy,
 • tvar střechy,
 • délka střechy po spádnici,
 • materiál hydroizolace,
 • způsob odvodnění,
 • sněhová oblast.
 • Střecha Krkonošského centra environmentálního vzdělávání (KCEV) je v exteriéru zhotovena tak, aby připomínala horskou louku. Použit zde byl také systém Optigrün.

  Materiálové řešení

  Většina systémových skladeb Optigrün využívá jako základní prvek vodoakumulační a drenážní tkaninu SSV 800, která se vyznačuje vysokou nasákovostí a výbornou drenážní kapacitou. Tato tkanina je využívána jak u střech bez protisesuvného systému (sklon 5–15°), tak u většiny systémových skladeb s protisesuvným systémem. Tkanina SSV 800 se pokládá na hydroizolaci, která musí mít atest, že je odolná vůči prorůstání kořínků, u sklonu do 15° potom následuje vrstva extenzivního substrátu a vegetace ve formě výsevu osiva a řízků rozchodníků nebo výsadba předpěstované vegetace. U střech se sklonem vyšším než 15° následuje po položení tkaniny SSV 800 instalace protisesuvného systému, jenž brání sesouvání substrátu. U střechy se sklonem vyšším než 15° firma Optigrün v systémových skladbách používá jako vegetaci předpěstované vegetační rohože, které chrání souvrství před erozí vodou a větrem. Tyto předpěstované vegetační rohože využívají různé materiálové nosiče v závislosti na sklonu střechy (například kokosové nebo umělohmotné).

  KCEV ve Vrchlabí ve výstavbě.

  Protisesuvné systémy jsou rozděleny na čtyři typy, označované písmeny T, N, S a P:

  Protisesuvný systém T

  Tento systém nosníků a protisesuvných prahů se využívá většinou u sedlových střech, přičemž nosníky v osové vzdálenosti 100 centimetrů se opírají buď o okapový nosník, nebo o protisesuvné zarážky.

  Protisesuvný systém T.

  Protisesuvný systém N

  Výhodou tohoto systému je, že zatížení souvrství vegetační střechy se přenáší nikoli na okapní hranu, ale do celé plochy střechy. Systém využívá nosné plastové sítě s protisesuvnými prahy, nainstalované na tkanině SSV 800. Odvodnění je možné buď do podokapního žlabu, nebo je skryté za okapním nosníkem.

  Výhodou protisesuvného systému N je, že zatížení souvrství vegetační střechy se přenáší nikoli na okapní hranu, ale do celé plochy střechy.

  Protisesuvný systém S

  Tento systém využívá jako základ opět tkaninu SSV 800 a rovněž zahrnuje soustavu kotevních bodů pro nerezová lana nesoucí protisesuvné prahy. Tento systém je vhodný pro organické tvary střech, kde nelze použít ostatní protisesuvné systémy.

  Protisesuvný systém S.

  Protisesuvný systém P

  Tento systém jako jediný nevyužívá tkaninu SSV 800, nýbrž ochrannou textilii RSM 500, na níž jsou uloženy speciální desky FKD 58 SD. Ty se vysypávají substrátem (cca 70 l/m2). Na vrstvu substrátu se ukládají předpěstované vegetační rohože. U střech se sklonem 25–35° (hranice použitelnosti) se používá speciální fixační hliníková lišta, která brání sesuvu předpěstovaných rohoží před jejich zakořeněním do střešního souvrství.

  Protisesuvný systém P jako jediný nevyužívá tkaninu SSV 800, nýbrž ochrannou textilii RSM 500, na níž jsou uloženy speciální desky FKD 58 SD.

  Ekonomický aspekt

  Vzhledem k nutnosti aplikace protisesuvného systému na střechy s vyšším sklonem je zřejmá ekonomická náročnost těchto střech. Z hlediska technického není problém se sklony až do 45°, ale u střech s vyšším sklonem je potřeba navrhnout individuální řešení.

  Fotogalerie

  Autor: Jan Bachman
  Foto: archiv společnosti Optigrün International AG